Informacje o wydaniu 1.0

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Release notes 1.0 and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
FreeCAD 1.0 jest w trakcie rozwoju, nie ma jeszcze oczekiwanej daty wydania.

Czy brakuje jakichś funkcji? Wspomnij o nich w wątku na forum Informacje o wydaniu v1.0.

Więcej informacji na temat sposobów przyczyniania się do rozwoju programu FreeCAD można znaleźć na stronie Pomóż w rozwoju FreeCAD.


Wszystkie obrazy na tej stronie muszą używać przyrostka _relnotes_1.0.


FreeCAD 1.0 zostanie wydany w roku 2024, pobranie będzie możliwe ze strony Pobieranie programu. Ta strona jest podsumowaniem najciekawszych zmian i funkcji.

Starsze uwagi na temat wydania FreeCAD można znaleźć na stronie Lista funkcji.

Miejsce na przyciągający wzrok obrazek wybrany przez adminów z galerii pokazowej użytkowników.

Informacje ogólne

Długotrwały Problem nazewnictwa topologicznego został w końcu rozwiązany dzięki wspólnemu wysiłkowi i ciężkiej pracy kilku programistów. Algorytm Realthundera został starannie zaimplementowany i ulepszony, aby działał w głównej wersji FreeCAD. Projekt trwał ponad rok, a wstępna implementacja została sfinalizowana wraz z następującym PR umożliwiającym ulepszenia. Nastąpią szeroko zakrojone testy i poprawki błędów.

Pull request #13705

FreeCAD ma nowe logo. Zostało ono wybrane spośród 5 zwycięzców publicznego konkursu.

Pull request #14284

Interfejs użytkownika

Dodano wskaźnik środka obrotu. Wskaźnik ten jest wyświetlany po obróceniu widoku przez przeciągnięcie myszą. Opcjonalnie można go wyłączyć w preferencjach. Dostępne są również ustawienia koloru, przezroczystości i rozmiaru.

Pull request #9909 oraz Pull request #10790


Kliknij obraz, jeśli animacja nie zostanie uruchomiona.
Dodano filtry wyboru, ułatwiające wybór wierzchołków, krawędzi i ścian.

Pull request #10271

Dla większej elastyczności panel zadań jest teraz samodzielnym widżetem z możliwością dokowania, ale stary układ jest domyślnie zachowany.

Pull request #10681 oraz Pull request #10848

Poprawiono wygląd przeciągacza narzędzia Przemieszczenie. Narzędzie posiada teraz także zestaw planarnych uchwytów do przesuwania obiektów wzdłuż 3 domyślnych płaszczyzn.

Pull request #10706

Dodano funkcję dewelopera Realthunder umożliwiającą nakładanie widżetów docka (przezroczystość widoku drzewa i zadań).

Pull request #7888

Położenie źródła światła można teraz ustawić w preferencjach (Preferencje ... → Wyświetlanie). Pull request #11146
Okno preferencji zostało przeprojektowane, aby zastąpić zakładki widokiem drzewa.

Pull request #11018

Dodano nowy sposób przełączania środowisk pracy - przyciski zamiast listy rozwijanej. Można to włączyć i skonfigurować w menu Preferencje → Środowiska pracy.

Pull request #12270

Dodano nowe uniwersalne narzędzie pomiarowe, zastępujące stare narzędzia z grupy Pomiary.

Pull request #9750 i następne


Kliknij obraz, jeśli animacja nie zostanie uruchomiona.
Narzędzie widoku Wyrównaj do wskazania zostało dodane, umożliwiając przechodzenie do widoków prostopadłych do ścian i zgodnych z kierunkiem krawędzi.

Pull request #13906

Pozostałe ulepszenia interfejsu użytkownika

 • Wprowadzono układ jednostek projektu. Pull request #9521
 • Narzędzie Wycinek z przekroju działa teraz również w widoku perspektywicznym. Pull request #10143.
 • Dodano opcję sortowania środowisk pracy alfabetycznie (dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w Preferencje → Środowiska pracy).

Pull request #10363

 • Filtr Znajdź plik i filtr Znajdź w plikach zostały dodane do okna dialogowego Makrodefinicje. Pull request #10714
 • Menu Widok i pasek narzędzi Widok zostały poprawione. Pull request #10761
 • Przycisk stop został usunięty z paska narzędzi Makro. Przycisk przycisk nagrywania został teraz przełączony w przycisk zatrzymania, gdy trwa nagrywanie. Pull request #10836
 • Przycisk resetowania w Preferencjach wyświetla teraz menu z opcjami resetowania ustawień na różnych poziomach: wszystkich, w bieżącej grupie lub w bieżącej zakładce. Pull request #10688 i Pull request #11038
 • Moduł pomocy został połączony, dzięki czemu nie jest już konieczne pobieranie dodatku, aby z niego korzystać. Pull request #11008
 • Dodano preferencje umożliwiające dostosowanie bieżącego motywu. Pull request #10238
 • Zmieniono domyślne ustawienia zaznaczania, aby ułatwić zaznaczanie obiektów w oknie widoku 3D. Pull request #11187
 • Dodano schemat jednostek tylko dla metrów o nazwie Krotność dziesiętna metra, ponieważ system MKS (m/kg/s/stopień) nie zawsze powoduje wyświetlanie wymiarów w metrach - milimetry są nadal używane dla wartości poniżej 0,1 m, podczas gdy w niektórych zastosowaniach (np. inżynieria lądowa) przydatny jest system jednostek, który faktycznie zmienia wyświetlanie wszystkich wymiarów na metry. Pull request #11365
 • Dodano dodatkowe rozmiary znaczników (20, 25 i 30px) do Preferencje ... → Wyświetlanie → Widok 3D → Rozmiar znacznika, aby pomóc użytkownikom ekranów 4K. Pull request #11524
 • Dodano opcję "Przełącz przezroczystość" do menu widoku i menu kontekstowego, aby szybko włączyć lub wyłączyć przezroczystość dla wybranych obiektów. Pull request #10805
 • Dodano polecenie Zablokuj paski narzędzi. Za jego pomocą można zablokować lub odblokować pozycje pasków narzędzi. Jest ono dostępne w menu Widok i menu podręcznym obszaru paska narzędzi. Pull request #11596
 • Dostosowano domyślny kolor kształtu, aby poprawić wygląd modeli. Pull request #12380 i Pull request #12488
 • Obiekty w kontenerach Część i Grupa można teraz sortować przeciągając je i upuszczając. Pull request #12293
 • Ikony widoczności (symbol oka) są dodawane do obiektów w drzewie jeśli opcja Pokaż ikonkę widoczności jest zaznaczona w Preferencje → Wyświetlanie → Interfejs użytkownika. Pull request #12298
 • Dodano status zamrożony (opcja Toggle freeze w menu kontekstowym w drzewie), umożliwiając wyłączanie parametrycznego zachowania obiektu (co sprawia, że nie zmienia się on nawet jeśli zmienią się obiekty, od których jest zależny). Pull request #12580
 • Dodano właściwość Suppressed do tymczasowego wyłączania cechy. Obecnie jest ukryta w środowisku Projekt Części (kliknij prawym przyciskiem myszy w edytorze właściwości i wybierz Wyświetl wszystko aby ją zobaczyć) dopóki naprawa problemu nazewnictwa topologicznego nie zostanie ukończona. Pull request #12096 i Pull request #12412
 • Animacje nawigacji zostały usprawnione. Korzystają teraz z ułatwiającej funkcji i mają stały czas trwania, który można zmienić w menu Preferencje → Wyświetlanie → Nawigacja. Pull request #10881 i Pull request #12205
 • Przyciski do domyślnych widoków są teraz zgrupowane pod pojedynczym przyciskiem. Pojedyncze przyciski są nadal dostępne jako dodatkowy pasek narzędzi Indywidualne widoki. Pull request #12878
 • Nazwa bieżącego aktywnego dokumenty jest teraz też wyświetlana na pasku tytułowym okna programu. Pull request #12035
 • Dodano polecenie wyświetlające panel Widok właściwości. Pull request #12024
 • Poprawiono integrację urządzeń 3Dconnexion z FreeCAD w systemie Windows. Pull request #12929
 • Dodano funkcję szybkiego pomiaru. Wykorzystuje ona Pasek statusu do wyświetlania kluczowych informacji pomiarowych (długość krawędzi, powierzchnia, odległość / kąt między punktami / krawędziami i promień okrągłych krawędzi / cylindrycznych powierzchni) o bieżącym zaznaczeniu w widoku 3D. Pull request #12217.
 • Paski narzędzi można teraz przeciągać i upuszczać na paski stanu i menu. Pull request #13571.
 • Dodano przycisk Przeładuj arkusz stylów, aby ułatwić tworzenie arkuszy stylów. Nie należy on domyślnie do żadnego paska narzędzi, musi zostać dodany ręcznie z poziomu Przybory → Dostosuj → Paski narzędzi → Widok. Pull request #13982.
 • Poprawiono i ujednolicono ikony dokumentów (w tym między innymi Otwórz i Zapisz). Pull request #13865
 • Ikona Dopasuj wszystko została zastąpiona dla przejrzystości. Pull request #14180
 • Poprawiono wiele głównych ikon (takich jak Nowy). Pull request #14278 i Pull request #14434 oraz Pull request #14154
 • Poprawiono ikony nagłówków panelu zadań środowisk pracy Szkicownik i Projekt Części. Pull request #13968
 • W trybie bez GUI, interaktywna konsola Pythona ma teraz autouzupełnianie jeśli dostępny jest moduł readline. Pull request #14213
 • Dodano opcję wyświetlania wewnętrznych nazw w widoku drzewa. Domyślnie jest wyłączona i można ją aktywować w Preferencje → Wyświetlanie → Interfejs użytkownika → Hide Internal Names. Pull request #14237
 • Przycisk Pomoc został usunięty z Preferencji, ponieważ był niefunkcjonalny. Pull request #14695
 • Domyślne arkusze stylów zostały znacznie ulepszone i są teraz oferowane w dwóch wariantach innych niż klasyczny - jasnym i ciemnym. Pull request #13772
 • Strony Motyw i Interfejs użytkownika w grupie Wyświetlanie w Preferencjach zostały zreorganizowane i połączone. Niektóre preferencje zostały przeniesione na nową stronę Zaawansowane. Pull request #14974
 • Preferencje Część / Projekt Części sprawdź i udoskonal są teraz domyślnie aktywowane. Pull request #14406

Rdzeń i API

Rdzeń programu

 • Funkcje wektorowe pochodzące ze skryptów mogą być teraz używane w wyrażeniach. Pull request #8603
 • Edytor Python dopasowuje teraz wcięcie poprzedniej linii po naciśnięciu klawisza Enter. Pull request #11356
 • Nazwa właściwości przechowującej obiekt(y) referencyjny(e) dołączenia została zmieniona z DANESupport na DANEAttachmentSupport. Pull request #12714
 • Kontener właściwości, App::VarSet, został wprowadzony jako podstawowa funkcja. VarSet pozwala użytkownikom definiować właściwości, które mogą być używane w modelach, podobnie jak aliasy arkuszy kalkulacyjnych i inne poprzednie kontenery właściwości (Dynamic Data, Path PropertyBags i Assembly 4 Variables). Pull Request #12135

API

Nowe skrypty Python

Usunięte skrypty API

Zmienione API Pythona

 • Aby zapisać/przywrócić dane użytkownika z funkcji Pythona, metody wywoływane dotychczas jako __getstate__/__setstate__ zostały zmienione na dumps/loads. Wynika to z wewnętrznych zmian w Python-3.11. Pull request #10769 i Pull request #12243.

Menadżer dodatków

Środowisko pracy Złożenie

Wbudowane środowisko do pracy na złożeniach zostało w końcu dodane do FreeCAD. Korzysta z otwartego solvera Ondsel. Podstawowe funkcje (złącza) są już dostępne. Dalszy rozwój trwa.

Pull request #10427, Pull request #10764, Pull request #12406 i więcej

Pozostałe ulepszenia środowiska Złożenie

Środowisko pracy BIM

 • Środowisko Arch zostało połączone z BIM, tworząc nowy moduł BIM. Pull request #13783
 • Polecenie Płaszczyzna cięcia zostało ulepszone. Uwzględnia ono teraz zagnieżdżanie i łącza, a wybór jest bardziej elastyczny. Można również wybierać krawędzie, dzięki czemu polecenie Architektura: Linia cięcia staje się przestarzałe. Pull request #11254 i Pull request #11792
 • Preferencje środowiska BIM zostały sprawdzone i poprawione. Strony w edytorze preferencji mają nowy układ. Pull request #11940 i Pull request #12038.
 • Do polecenia okno dodano ustawienie wstępne Tylko otwieranie. Pull request #12209
 • Obiekt dach ma teraz właściwość 'Objętość podrzędna. Pozwala to na użycie niestandardowego obiektu bryłowego jako objętości odejmowanej dla dachu. Pull request #12346.
 • Ponadto dla obiektu dach, który używa obiektu bryłowego jako swojej podstawy, automatycznie generowana jest teraz odpowiednia objętość odejmowania. Podobnie jak dach oparty na poliliniach, taki obiekt dachu można odjąć od ścian budynku za pomocą narzędzia Usuń komponent. Pull request #13221
 • Narzędzie Odniesienie zostało zaktualizowane: obiekty referencyjne mogą teraz używać całej zawartości pliku zamiast konieczności wybierania części, dodano obsługę plików DXF i IFC (jeśli dostępny jest NativeIFC). Pull request #13287

Pozostałe ulepszenia środowiska BIM

Środowisko pracy CAM

Pozostałe ulepszenia środowiska CAM

 • Obróbka spoczynkowa została ponownie zaimplementowana, aby pobierać dane wejściowe z G-code wcześniejszych operacji (zamiast używać wewnętrznych elementów operacji Obszar). Umożliwia to obsługę obróbki spoczynkowej w operacjach Obszaru po operacjach nieobszarowych (w szczególności Adaptacyjnych). Pull request #11939
 • Kompensacja wysokości narzędzia G43 została dodana do postprocesora CAM centroid. Pull request #12652
 • Do ustawień operacji wiercenia dla rozwiercania i wytaczania dodano opcję "Cofania posuwu". Pull request #13254
 • Dodano nowy symulator CAM oparty na niskopoziomowych funkcjach OpenGL (szybszy i bardziej precyzyjny). Pull request #13884
 • Operacja Wycięcie V została przebudowana aby uwzględniać funkcje powszechnie dostępne w innych środowiskach CAM (tzw. Step down, Finishing pass, Head movement optimization i metoda debugVoronoi), umożliwiając znaczne ulepszenie jakości powierzchni nacięcia przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości operacji aż do 50%. Pull request #14093
 • Dodano modele materiałów obrabialnych wraz z kilkoma materiałami. Pull request #14460

Środowisko pracy Rysunek Roboczy

Pozostałe ulepszenia środowiska Rysunek Roboczy

Środowisko pracy MES

Dostosowano położenie etykiet legendy kolorów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zakrycia górnych etykiet przez kostkę nawigacyjną. Zmieniono domyślną czcionkę i kolor etykiet, aby zwiększyć ich widoczność, a także dodano preferencje umożliwiające modyfikację koloru i rozmiaru etykiet.

Pull request #10552

Polecenie Wykres linearyzacji naprężeń może teraz używać składowych tensora naprężeń do obliczeń naprężeń zlinearyzowanych. Wcześniej można było używać tylko naprężeń Von Misesa, Tresca i głównych (głównych / pośrednich / małych).

Pull request #11724

Dodane wsparcie dla symetrii cyklicznej definiowanej za pośrednictwem wiązania tie w CalculiX, umożliwiając symulacje modeli z obrotową symetrią periodyczną przy pomocy pojedynczego reprezentatywnego sektora.

Pull request #12289

Dodano obsługę analizy 2D (naprężenia płaskie, odkształcenia płaskie i osiowosymetryczne) dla solwera CalculiX. Konfigurują się one w taki sam sposób jak symulacje z elementami powłokowymi, ale istnieją pewne dodatkowe ograniczenia opisane na wspomnianej wyżej stronie wiki. Nowa opcja Przestrzeń modelu musi być odpowiednio ustawiona. Pull request #12562
Jako pierwszy krok w kierunku obsługi elementów heksagonalnych, ich generacja za pomocą techniki podziału Gmsh jest teraz możliwa dzięki nowej właściwości Gmsh o nazwie Subdivision Algorithm. Może ona również być używana do tworzenia elementów czworokątnych. Pull request #12698
Nowe właściwości w zakładce Widok zostały dodane do obiektu prezentacji graficznej wyników. Kolor i grubość krawędzi siatki można teraz zmienić dla trybu wyświetlania Surface with Edges. Z kolei dla trybu Nodes możliwa jest zmiana rozmiaru węzłów. Dodano też ustawienie przezroczystości dla wszystkich trybów. Pull request #13066
Cechy analizy można teraz wygasić (kliknij prawym przyciskiem myszy na obiekcie i wybierz Wstrzymaj), a co za tym idzie - sprawić by były ignorowane przez solvery. Dzięki temu możliwe jest modyfikowanie ustawień analizy bez potrzeby usuwania aktualnie niepotrzebnych cech. Pull request #12359
Dodano wsparcie dla wiązania ciała sztywnego solvera CalculiX, w końcu umożliwiając m.in. symulowanie skręcania dowolnych komponentów i przykładanie sił zdalnych. Pull request #13900

Pozostałe ulepszenia środowiska MES

 • Pozycje z menu Model → Wiązania bez solvera zostały usunięte z GUI, ponieważ nie dało się z nich skorzystać.
 • Słowo "wiązanie" zostało usunięte z nazw i opisów większości funkcji w środowisku roboczym FEM, aby zapewnić prawidłowe nazewnictwo. Nazwy zostały zmienione w taki sposób, aby pasowały do standardów w branży analiz MES i były intuicyjne dla nowych użytkowników. Pull request #10519 i Pull request #10799.
 • Dodano nowe ikony dla narzędzi Standardowy solver CalculiX, Kontrola pracy solvera i Uruchom obliczenia solvera dla większej intuicyjności.
 • Solver CalculiX (nowy framework) został usunięty z GUI, ponieważ jest niedokończony i niepotrzebny w tej chwili. Pull request #10823
 • Poprawiono układ niektórych paneli zadań narzędzi do postprocessingu, aby zmniejszyć rozmiar zajmowanej przez nie poziomej przestrzeni. Pull request #11066
 • Panel zadań Zdefiniuj temperaturę początkową został przerobiony, aby rozwiązać problemy występujące podczas edycji tej funkcji. Pull request #11126
 • Naprawiono stary problem polegający na tym, że Flitr przycięcia linią umożliwiał wykreślenie tylko wielkości, a nie składowych wektorowych wybranej zmiennej wyjściowej. Pull request #10992
 • Obciążenie siłą i Obciążenie ciśnieniem zostały przebudowane, aby lepiej działały po stronie kodu źródłowego. Pull request #10935 i Pull request #10923
 • Filtr danych w punkcie ma teraz właściwość PointSize, która umożliwia ustawienie rozmiaru symbolu punktu w celu zwiększenia widoczności. Pull request #11054
 • Dla przejrzystości polecenie Obszar siatki MES zostało przemianowane w GUI na MES Ulepsz ``(nazwa polecenia w kodzie pozostała niezmieniona)``. Pull request #11489
 • Dla jasności, w GUI polecenie Obszar siatki zostało przemianowane na Ulepsz siatkę (nazwa polecenia pozostaje niezmieniona). Pull request #11489
 • Wielkość przyspieszenia grawitacyjnego można teraz zmienić za pomocą właściwości narzędzia Obciążenie grawitacją. Pull request #12044
 • Kontakt i Wiązanie tie zostały znacznie ulepszone. Sztywność kontaktu ma teraz poprawną jednostkę, a wartość nachylenia krzywej zależności między naprężeniami stycznymi a przemieszczeniem stycznym w zakresie przylegania może być określona dla tarcia w kontakcie. Co więcej, odległość dociągania węzłów może być zdefiniowana dla kontaktu, podczas gdy wiązanie tie może mieć włączone lub wyłączone dociąganie. Pull request #12133
 • Solvery macierzowe PaStiX i Pardiso zostały dodane do wspieranych solverów CalculiX'a. Są one najszybsze, ale możliwość ich użycia zależy od wersji CalculiX'a i dostępności dodatkowych bibliotek. Pull request #12478
 • Właściwość Beam Reduced Integration (ustawiona domyślnie na Prawda) została dodana do ustawień solvera CalculiX. Aktywuje ona zredukowany schemat całkowania dla elementów belkowych, umożliwiając m.in. użycie przekroju rurowego i eliminację problemów z dokładnością wyników w analizach z plastycznością. Pull request #12513
 • Niedokończone narzędzie Zestaw węzłów zostało usunięte z interfejsu. Nie można było z niego skorzystać. Pull request #12611
 • Procedura analizy CalculiX Sprawdź siatkę generuje teraz prawidłowo siatkę wyników. Pull request #12612
 • W panelu zadań doprecyzowano, że średnica używana przez przekrój belkowy rurowy to średnica zewnętrzna. Pull request #12609
 • Właściwość Beam Shell Result Output 3D solvera CalculiX jest teraz domyślnie ustawiona na prawda aby zapewnić wyniki dla elementów belkowych i sensowne wyniki dla elementów powłokowych. Pull request #12493
 • Symbole cech analizy są teraz prawidłowo umieszczone gdy Zawartość (lub kontener Część) ma zmienioną właściwość położenia. Pull request #12527
 • Obciążenie ciśnieniem działa teraz prawidłowo dla powłok niezależnie od ustawienia grup siatki. To ustawienie można zmienić w preferencjach. Pull request #12437
 • Proste wzmocnienie w MES: Nieliniowy materiał mechaniczny nazwano wzmocnieniem izotropowym. Dodano również wzmocnienie kinematyczne. Pull request #12666
 • Od teraz nieliniowość geometryczna nie jest automatycznie włączana i wymagana gdy używany jest nieliniowy model materiałowy. Są to niezależne formy nieliniowości. Pull request #12703
 • Mieszane siatki składające się zarówno z elementów trójkątnych jak i prostokątnych są teraz prawidłowo wyświetlane w obiekcie prezentacji graficznej wyników. Pull request #12740
 • Właściwość Output Frequency została dodana do ustawień solvera CalculiX. Definiuje częstotliwość zapisywania wyników w przyrostach. Pull request #12672
 • Elementy prostokątne drugiego rzędu mogą być teraz prawidłowo generowane. Do tej pory ustawienie drugiego rzędu w generatorze Gmsh tworzyło elementy prostokątne pierwszego rzędu przez brak polecenia SecondOrderIncomplete Gmsh, które jest teraz używane wewnętrznie. Te elementy mogą być również użyte do analiz 2D. Pull request #12698 i Pull request #12774
 • Wyznaczanie orientacji przekroju belkowego zostało częściowo naprawione. W związku z błędem w aktualnym wydaniu solvera CalculiX, nadal mogą występować problemy przy niektórych orientacjach. Pull request #12833
 • Przykłady analiz MES belki wspornikowej na stronie startowej zostały zaktualizowane i uzupełnione o nowy przykład z wykorzystaniem elementów 1D. Pull request #12871
 • Format w jakim FreeCAD zapisuje obciążenie siłą jest teraz zgodny z formatem solvera CalculiX, co eliminuje rzadkie problemy ze zbyt długimi liczbami. Pull request #12932
 • Możliwe jest teraz eksportowanie obiektu prezentacji graficznej wyników do formatu VTK. Pull request #12987
 • Nowe właściwości kontroli inkrementacji zostały dodane do ustawień solvera CalculiX. Obecnie, oprócz początkowego rozmiaru przyrostu i czasu trwania kroku analizy, można zdefiniować minimalny i maksymalny rozmiar przyrostu. Ponadto, właściwość Iterations Thermo Mech Maximum jest teraz nazwana Iterations Maximum, ponieważ można z niej już korzystać również w analizach statycznych (nie tylko termomechanicznych). Pull request #12662
 • Domyślna grubość elementów 2D została zmieniona z 20 mm na 1 mm, ponieważ ma to więcej sensu w praktyce. Pull request #13077
 • Wiele ikon w tym środowisku pracy zostało znacznie usprawnionych aby zredukować ich podobieństwo i sprawić by było bardziej jasne do czego służą te narzędzia. Pull request #13130
 • Właściwość Thermo Mech Type została dodana do ustawień solvera CalculiX. Umożliwia przełączanie zwykłej (sprzężonej) analizy termomechanicznej na analizę niesprzężoną lub czysto termiczną. Pull request #13296
 • Stary problem z niedziałającą właściwością skali symboli dla wiązań MES został w końcu naprawiony, a właściwość Scale może być teraz używana do dostosowywania rozmiaru symboli wybranego wiązania. Pull request #13274
 • Poprawiono automatyczne skalowanie wiązań FEM, aby lepiej radzić sobie z bardzo małymi i bardzo dużymi obiektami. Pull request #13586
 • Obciążenie strumieniem ciepła ma teraz tryb strumienia promieniowania cieplnego do modelowania promieniowania powierzchni do otoczenia. Pull request #13466
 • Usunięto kilka nieużywanych właściwości widoku symbolu wiązania. Pull request #13569
 • Nowe właściwości widoku (głównie Color Mode) zostały dodane do obiektów siatki MES, aby możliwe było zapisywanie i przywracanie własnych ustawień koloru i przezroczystości siatek. Pull request #13698
 • Teraz tylko ostatni dodany filtr pod każdym obiektem prezentacji graficznej wyników jest domyślnie widoczny. Pull request #13820
 • Wskazówki w panelach zadań kilku narzędzi zostały zmienione aby podpowiadać prawidłowe zasady wskazywania geometrii dla tych narzędzi. Pull request #13921 and Pull request #14002
 • Wsparcie dla strumienia ciepła w wynikach analiz termomechanicznych zostało dodane do obiektu prezentacji graficznej wyników. Pull request #14019
 • Funkcja zapisu wyników z przekroju została usprawniona - dodano wsparcie dla wyników w postaci strumienia ciepła i naprężeń od siły oporu (te ostatnie nie są na razie dostępne, ponieważ analizy 3D z CalculiX nie zostały jeszcze zaimplementowane). Pull request #14046
 • Objętościowe źródło ciepła może być teraz używane z solverem CalculiX i ma dwa tryby do wprowadzania danych wejściowych - szybkość dyssypacji [W/kg] i moc całkowita [W]. Pull request #14417
 • Właściwości obrotu Lokalnego układu współrzędnych zostały zastąpione pojedynczą właściwością Rotation dla konsekwencji. Pull request #14353
 • Dodano narzędzie Usuń elementy, aby umożliwić ukrywanie elementów siatki wybranych za pomocą wielokąta. Pull request #11492.

Środowisko pracy Materiał

System obsługi materiałów, w tym edytor, został całkowicie przerobiony. W przyszłości nastąpią dalsze ulepszenia w tym zakresie.

Pull request #10690

Dodano podgląd wyglądu, aby pokazać materiały w taki sam sposób, w jaki będą wyświetlane w dokumentach.

Pull request #11628

Nowy system materiałów jest teraz używany do właściwości wyglądu modeli.

Pull request #13294

Planowane ulepszenia środowiska Materiał

 • Dodano okna dialogowe do przeglądania właściwości wyglądu i materiału obiektu, które są dostępne jako narzędzia Sprawdź wygląd i Sprawdź Materiał. Pull request #13967

Środowisko pracy Część

Dodano narzędzie Skaluj, aby umożliwić łatwe skalowanie kształtów bez konieczności używania narzędzi ze środowiska Rysunku Roboczego.

Pull request #10583

Odbicie lustrzane teraz obsługuje obiekty referencyjne, takie jak płaszczyzna, aby zdefiniować dowolną płaszczyznę lustrzaną oprócz standardowych płaszczyzn XY, XZ i YZ.

Pull request #11535

Pozostałe ulepszenia środowiska Część

 • Właściwość Frenet jest teraz domyślnie włączona dla narzędzia Wyciągnięcie po ścieżce, aby uniknąć powszechnego problemu z renderowaniem. Pull request #11590
 • Teraz wszystkie ikony środowiska Część używają niebieskiego motywu, a elementy pierwotne używają tej samej ikony dla paska narzędzi i drzewa. Pull request #14074
 • Polecenie Utwórz szkic zostało dodane do paska narzędzi i menu środowiska Część, ponieważ operacje takie jak wyciągnięcie zwykle są oparte na szkicach. Pull request #14318
 • Nowy tryb dołączenia o nazwie XY parallel to plane został dodany. Jego efekt jest podobny do XY obiektu, ale z płaszczyzną XY przesuniętą aby przechodziła przez wskazany wierzchołek. W przeciwieństwie do trybu Przekształcenia położenia odniesienia, nowy tryb nie przesuwa środka w 2D/szkicowniku. Może być używany z płaszczyznami odniesienia i konstrukcyjnymi oraz szkicami, ale też dowolnymi obiektami z właściwością Umiejscowienie. Pull request #14372

Środowisko pracy Projekt Części

Dodano więcej trybów do wyciągnięcia przez obrót i rowka - do pierwszego/ostatniego, do ściany i dwa wymiary.

Pull request #7193

Ulepszono panel zadań funkcji wyciągnięcie oraz kieszeń (zmieniona kolejność elementów interfejsu użytkownika, opcja Wybierz ścianę pozostaje ukryta, gdy jest niepotrzebna itd.).

Pull request #10392

Tryb odsunięcia został dodany dla szyku liniowego i szyku biegunowego. Poprzedni tryb został przemianowany na Długość całkowita..

Pull request #10377

Dodano eksperymentalne wsparcie dla wielu brył w ramach jednej Zawartości. Można je włączyć w preferencjach (dla nowych Zawartości) lub we właściwościach istniejącego obiektu tego typu.

Pull request #13960

Tryb Up to shape został dodany do Wyciągnięcia, umożliwiając kończenie go na wielu ścianach, w przeciwieństwie do trybu Do powierzchni, który pozwala na wskazanie tylko jednej ściany.

Pull request #11392 i Pull request #14433

Pozostałe ulepszenia środowiska Projekt Części

 • Opcja Stwórz grubość do wewnątrz jest teraz domyślnie włączona dla narzędzia Grubość. Pull request #7488
 • Punkty konstrukcyjne zmieniają teraz kolor gdy są podświetlone lub zaznaczone (jak inne obiekty konstrukcyjne). Pull request #12439
 • Ikonki środowiska Projekt Części zostały nieznacznie ulepszone w celu zapewnienia spójności. Pull request #13109
 • Dodano właściwość "Wycisz", aby tymczasowo wyłączyć funkcję. Pull request #12096 i Pull request #12412
 • Paski narzędzi środowiska Projekt Części zostały zaktualizowane - układy odniesienia i akcje oparte na szkicach są teraz zgrupowane, narzędzie Part CheckGeometry zostao dodane do paska narzędzi i menu, a paski narzędzi zostały podzielone na osobne, aby umożliwić ich uporządkowanie. Pull request #13833
 • Teraz wszystkie cechy używają tej samej ikony dla paska narzędzi i drzewa. Pull request #14074
 • Do odbicia lustrzanego i szyków dodano nowy tryb Transform body, który pozwala przekształcać cały kształt części zamiast pojedynczych kształtów narzędzi operacji addytywnych i subtraktywnych. Pull request #12589
 • Poprawiono układ okna dialogowego narzędzia Otwór. Pull request #14031

Środowisko pracy Szkicownik

Implementacja nakładki okręgu dla łuków (aby rozwiązać problem ograniczeń pojawiających się z dala od nich) została uzupełniona o polecenie do ich przełączania.

Pull request #9703


Kliknij obraz, jeśli animacja nie zostanie uruchomiona.
Dodano kontekstowe wiązanie wymiarowe, aby umożliwić szybkie i intuicyjne wymiarowanie za pomocą jednego wszechstronnego narzędzia.

Pull request #9810


Kliknij obraz, jeśli animacja nie zostanie uruchomiona.
Parametry narzędzia zostały dodane, aby umożliwić wymiarowanie w ruchu (podczas rysowania kształtów). W zależności od ustawienia preferencji On-View-Parameters, mogą one być wyłączone, ograniczone tylko do wymiarów (bez współrzędnych początkowych) lub w pełni włączone. Ponadto dodano tryby dla narzędzi kształtów. Można je wybrać za pomocą klawisza M lub listy rozwijanej w panelu zadań. Niektóre narzędzia mają dodatkowe ustawienia w postaci pól wyboru w panelu zadań i dodatkowych skrótów klawiaturowych. Obecnie nowe funkcje są dostępne dla punktów, linii, łuków, elips, prostokątów, wielokątów i szczelin oraz krzywych złożonych.

Pull request #11048, Pull request #11174 i kolejne

Dodano narzędzie odsunięcia, aby umożliwić przesunięcie krzywych.

Pull request #11174

Tryb trzypunktowego prostokąta został dodany w dwóch wersjach - trzy narożniki lub środek i dwa narożniki.

Pull request #11174

Dodano narzędzie szczeliny na łuku z dwoma trybami (końce łuku i płaskie końce), aby umożliwić tworzenie zakrzywionych szczelin

Pull request #11174


Kliknij obraz, jeśli animacja nie zostanie uruchomiona.
Dodano wiązanie poziomo / pionowo. Automatycznie stosowane jest wiązanie poziome, jeśli linia jest bliższa orientacji poziomej lub ograniczenie pionowe, jeśli jest bliższa orientacji pionowej.

Pull request #11538

Poprawiono renderowanie wiązań kąta i promienia. Wiązania kątowe mają teraz pełne linie przedłużające.

Pull request #11507

Dodano narzędzie transformacji biegunowej, aby umożliwić obracanie i kołowe szyki geometrii szkicownika.

Pull request #11264


Kliknij obraz, jeśli animacja nie uruchomi się.
Możliwe jest teraz kopiowanie / wycinanie i wklejanie geometrii szkicu (z wiązaniami) przy użyciu typowych skrótów klawiaturowych: Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V. Nie tylko w obrębie jednego szkicu, ale także pomiędzy różnymi szkicami lub nawet różnymi instancjami FreeCAD. Geometria jest kopiowana w postaci poleceń Python, dzięki czemu może być również wykorzystywana w inny sposób (np. udostępniana na forum).

Pull request #11537

Narzędzie Skaluj zostało dodane, umożliwiając skalowanie geometrii w szkicu przy pomocy wskazanego punktu środkowego i współczynnika skali lub dwóch punktów referencyjnych.

Pull request #11265


Click on the image if the animation does not start.
Styczność do krawędzi krzywej złożonej została dodana, eliminując konieczność korzystania z punktów końcowych i różnych obejść.

Pull request #11853

Narzędzia Szyk prostokątny, Przesuń, Kopiuj i Klonuj zostały zastąpione pojedynczym narzędziem do transformacji liniowej.

Pull request #11267

Dodano narzędzie Sfazowanie z opcją przełączenia do trybu zaokrąglenie. Co więcej, nie ma już osobnego narzędzia do zaokrąglania z zachowaniem narożnika. Opcja Zachowaj narożnik (domyślnie aktywna) została dodana do narzędzia Zaokrąglenie.

Pull request #12898


Kliknij obraz, jeśli animacja nie uruchomi się.
Narzędzie Symetria zostało przebudowane. Należy teraz najpierw wskazać geometrię, uruchomić narzędzie i wybrać linię lub punkt do wykonania odbicia lustrzanego. Podgląd jest pokazywany po najechaniu kursorem na taki obiekt. Zachowanie narzędzia można kontrolować w panelu zadań.

Pull request #11853


Kliknij obraz, jeśli animacja nie uruchomi się.
Wiązanie symetrii jest teraz dodawane automatycznie gdy używane jest przyciąganie do punktu środkowego linii.

Pull request #13147

Wiązanie odległości może być teraz używane do tworzenia wiązań długości łuku (łuk kołowy należy wskazać przed uruchomieniem narzędzia).

Pull request #12602

Kolor renderowania punktów jest teraz różny w zależności od tego czy jest to normalny punkt lub punkt końcowy (biały, teraz tworzone domyślnie przez narzędzie Utwórz punkt), punkt konstrukcyjny lub środkowy (niebieski) bądź punkt zbieżny z innym (czerwony).

Pull request #13098


Kliknij obraz, jeśli animacja nie została uruchomiona.
Narzędzie Przytnij krawędź może być teraz używane w trybie przytrzymaj i przeciągnij.

Pull request #13188

Pozostałe ulepszenia środowiska Szkicownik

Środowisko pracy Arkusz Kalkulacyjny

Pozostałe ulepszenia środowiska Arkusz Kalkulacyjny

 • Podwójne kliknięcie na arkuszu kalkulacyjnym w widoku drzewa teraz przełącza do tego środowiska pracy. Pull request #13137
 • Ikony tego środowiska zostały ulepszone. Pull request #13996

Środowisko pracy Start

Na stronie startowej dodano sekcję Nowy plik, która zawiera szereg przycisków szybkiego uruchamiania.

Pull request #10171

Projekt wizualny strony startowej został zmieniony. Wygląda teraz bardziej nowocześnie i spójnie.

Pull request #10391

Dodano prosty widżet pierwszego uruchomienia, który zostanie rozszerzony w najbliższej przyszłości.

Pull request #13650

Pozostałe ulepszenia środowiska Start

 • Strona preferencji Start Workbench została zreorganizowana. Pull request #10520.
 • Dostępna jest teraz opcja "'Własny CSS'" dla strony startowej, która umożliwia dostosowanie stylu CSS strony startowej z poziomu preferencji środowiska Start. Pull request #10520.
 • Usunięto preferencję Ukryj paski przewijania. Paski przewijania na stronie startowej są teraz stylizowane zgodnie z motywem i są znacznie cieńsze. Pull request #10520.
 • Dostępne są teraz preferencje ukrywania i zmiany rozmiaru ikon miniatur plików na Stronie startowej. Pull request #10410
 • Strona startowa jest teraz aplikacją opartą na QtWidgets, a nie środowiskiem roboczym. Można ją wyświetlić za pomocą opcji Pomoc → Start. Pull request #13134

Środowisko pracy Powierzchnia 3D

Pozostałe ulepszenia środowiska Powierzchnia 3D

Środowisko pracy Rysunek Techniczny

Narzędzie Okrąg kosmetyczny zostało dodane, aby umożliwić tworzenie geometrii pomocniczych w postaci okręgów poprzez wybranie środka i wprowadzenie promienia.

Pull request #10763

Dodano narzędzie Rozszerzenie Etykieta długości łuku do tworzenia wymiarowych adnotacji długości łuku wybranych krawędzi.

Pull request #11532

Dodano narzędzie Dodaj odsunięcie wierzchołka do tworzenia wierzchołków kosmetycznych jako przesunięć od wybranych wierzchołków.

Pull request #11655

Narzędzie Widok przerwania zostało dodane aby łatwo przedstawiać długie obiekty.

Pull request #13331


Kliknij obraz, jeśli animacja nie zostanie uruchomiona.
Dodano nowe narzędzie do wymiarowania kontekstowego, oparte o to wprowadzone w szkicowniku.

Pull request #13525

Pozostałe ulepszenia środowiska Rysunek Techniczny

Kompilacja

Znane ograniczenia