Projekt Części: Szyk liniowy

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign LinearPattern and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Szyk liniowy

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Zastosuj szyk → Szyk liniowy
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Transformacja wielokrotna

Opis

Narzędzie Szyk liniowy tworzy liniowy wzór jednej lub kilku cech.

Powyżej: wyciągnięcie w kształcie litery L (B) wykonane na bazie bryły (A, zwanej również podstawą) jest używane do tworzenia liniowego wzoru. Wynik (C) jest pokazany po prawej stronie

.

Użycie

Tworzenie

 1. Opcjonalnie aktywuj właściwą bryłę.
 2. Opcjonalnie wybierz jedną lub więcej cech w oknie widoku drzewa lub w widoku 3D.
 3. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Szyk liniowy.
  • Wybierz z menu Projekt Części → Zastosuj przekształcenie → Szyk liniowy.
 4. Jeśli nie ma aktywnej Zawartości, a w dokumencie są dwie lub więcej Zawartości, otworzy się okno dialogowe Wymagana jest aktywna Zawartość i poprosi o uaktywnienie jednej z nich. Jeśli istnieje jedna struktura, zostanie ona aktywowana automatycznie.
 5. Jeśli nie wybrano żadnych cech, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz cechę otworzy się panel zadań: wybierz jedną lub więcej (przytrzymaj klawisz Ctrl) z listy i naciśnij przycisk OK.
 6. Otworzy się panel zadań Parametry Szyku liniowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Opcje.
 7. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Edycja

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt Szyk Liniowy w oknie widoku drzewa.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Szyk Liniowy w oknie widoku drzewa i wybierz opcję Edytuj Szyk Liniowy z menu kontekstowego.
 2. Otworzy się panel zadań Parametry Szyku liniowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Opcje

 • Aby dodać cechy:
  1. Naciśnij przycisk Dodaj cechę.
  2. Wybierz cechę w oknie Widoku drzewa lub w oknie Widoku 3D.
  3. Powtórz, aby dodać więcej cech.
 • Aby usunąć cechy:
  1. Naciśnij przycisk Usuń cechę.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Wybierz cechę w oknie Widoku drzewa lub w oknie Widoku 3D.
   • Zaznacz cechę na liście i naciśnij klawisz Del.
   • Kliknij prawym przyciskiem myszy cechę na liście i wybierz z menu podrzędnego opcję Usuń.
  3. Powtórz czynność, aby usunąć więcej cech.
 • Jeśli we wzorcu znajduje się kilka cech, ich kolejność może być ważna. Zobacz stronę Projekt Części: Szyk kołowy.
 • Określenie Kierunku wzorca:
  • Normalna oś szkicu: Oś Z szkicu (dostępna tylko dla cech opartych na szkicu).
  • Pionowa oś szkicu: Oś Y szkicu (analogicznie).
  • Pozioma oś szkicu: Oś X szkicu (analogicznie).
  • Linia konstrukcyjna #: Osobny wpis dla każdej linii konstrukcyjnej w szkicu (analogicznie).
  • Podstawowa oś X: Oś X Zawartości.
  • Podstawowa oś Y: Oś Y Zawartości.
  • Podstawowa oś Z: Oś Z Zawartości.
  • Wybór odniesienia...: Wybierz Linię odniesienia w oknie Widok drzewa lub Linię odniesienia lub krawędź w oknie Widok 3D.
 • Zaznacz pole wyboru Odwróć kierunek, aby odwrócić wzór.
 • dostępne w wersji 1.0: Określ kąt Trybu:
  • Długość całkowita: Wprowadź Długość od danego punktu przy pierwszym wystąpieniu do tego samego punktu przy ostatnim wystąpieniu.
  • dostępne w wersji 1.0: Odsunięcie: Wprowadź Odsunięcie od danego punktu na pierwszym wystąpieniu do tego samego punktu na następnym wystąpieniu. Dla n wystąpień: OverallLength=(n-1)*Offset.
 • Określ liczbę Wystąpień (łącznie z cechą oryginalną).
 • Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Aktualizuj widok, widok będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia

Zobacz stronę o ograniczeniach Szyku kołowego.