Projekt Części: Rowek

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign Groove and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Rowek

Lokalizacja w menu
Projekt części → Utwórz cechę przez odjęcie → Kieszeń
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wyciągnij przez obrót

Opis

Narzędzie Rowek obraca wybrany szkic lub profil wokół danej osi, wycinając materiał z podpory.

Powyżej: szkic (A) jest obracany wokół osi (B). Wynikowy rowek na bryle (C) jest pokazany po prawej stronie.

Użycie

 1. Wybierz pojedynczy szkic lub jedną lub więcej powierzchni na istniejącej bryle.
 2. Naciśnij przycisk Rowek.
 3. Ustaw parametry wyżłobienia, patrz sekcja Opcje poniżej.
 4. Naciśnij przycisk OK.

Opcje

Podczas tworzenia rowka lub po dwukrotnym kliknięciu istniejącego rowka w oknie Widok drzewa wyświetlany jest panel zadań Parametry rowka. Oferuje on następujące ustawienia:

|

Typ

dostępne w wersji 1.0

Typ oferuje pięć różnych sposobów określania kąta rowka:

Wymiar

Podaj wartość numeryczną dla Kąta rowka. W przypadku opcji Symetryczne do płaszczyzny rowek będzie rozszerzony o połowę podanego kąta na obie strony względem szkicu lub powierzchni.

Przez wszystkie

Rowek będzie rozciągał się do ostatniej powierzchni podpory, którą napotka w swoim kierunku. Z opcją Symetrycznie do płaszczyzny rowek będzie przecinał cały materiał w obu kierunkach.

Do pierwszego

Rowek będzie sięgać do pierwszej powierzchni podpory, którą napotka w swoim kierunku.

Do powierzchni

Rowek będzie rozciągał się aż do powierzchni. Naciśnij przycisk Ściana i wybierz powierzchnię lub płaszczyzna odniesienia z listy Zawartości.

Dwa wymiary

Umożliwia to wprowadzenie drugiego kąta, w którym rowek powinien rozciągać się w przeciwnym kierunku. Kierunki można przełączać, zaznaczając opcję Odwrócony.

Określa oś rowka:

 • Pionowa oś szkicu: wybiera pionową oś szkicu.
 • Pozioma oś szkicu: wybiera poziomą oś szkicu.
 • Linia konstrukcyjna: wybiera linię konstrukcyjną ze szkicu używanego przez rowek. Lista rozwijana będzie zawierać pozycję dla każdej linii konstrukcyjnej. Pierwsza linia konstrukcyjna będzie oznaczona jako Linia konstrukcyjna 1.
 • Oś bazowa (X/Y/Z): wybiera oś X, Y lub Z odniesienia położenia bryły.
 • Wybierz odniesienie ...: umożliwia wybór prostej krawędzi lub linii odniesienia z obiektu Zawartości.

Należy pamiętać, że podczas zmiany osi opcja Odwrócony może zostać (nie)zaznaczona automatycznie.

Kąt

Określa kąt rowka. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Typ to Wymiar lub Dwa wymiary. Kąty większe niż 360° nie są dostępne. Wartości ujemne również nie są dostępne, zamiast nich należy użyć opcji Odwrócony.

Symetrycznie do płaszczyzny

Zaznacz tę opcję, aby rozszerzyć rowek o połowę podanego kąta po obu stronach szkicu lub powierzchni, jeśli Typ to Wymiar, lub Przez wszystkie, jeśli taki jest Typ.

Odwrócony

Odwraca kierunek rowka.

Drugi kąt

dostępne w wersji 1.0

Określa kąt rowka w przeciwnym kierunku. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Typ to Dwa wymiary, a Kąt jest mniejszy niż 360°.

Właściwości

Dane

Rowek

 • DANETyp (Enumeration)
 • DANEBaza (Vector): (read-only)
 • DANE (Vector): (read-only)
 • DANEKąt (Angle)
 • DANEKąt2 (Angle)
 • DANEDo powierzchni (LinkSub)
 • DANEOś odniesienia (LinkSub)

Projekt Części

 • DANEUlepsz (Bool)

Szkic bazowy

 • DANEProfil (LinkSub)
 • DANEPłaszczyzna pośrednia (Bool)
 • DANEOdwrócony (Bool)
 • DANEZezwalaj na wiele ścian (Bool)

Uwagi