Szkicownik: Klonuj

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher Clone and the translation is 100% complete.

Sketcher Clone.svg Szkicownik: Klonuj

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Klonuj
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Z L
Wprowadzono w wersji
0.16
Zobacz także
Kopiuj, Przesuń

Opis

Klonuje wybrane elementy szkicu z jednego punktu do drugiego, używając ostatnio wybranego punktu jako odniesienia. Jeśli jakiekolwiek wiązania są częścią elementów źródłowych, to nowe wiązania są powiązane z wiązaniami źródłowymi. Jeśli wiązania w źródle zostaną zmienione, to wiązania w klonie również zostaną zmienione. Aby uniknąć tego powiązania zobacz opis narzędzia Sketcher Copy.svg Kopiuj.

Należy pamiętać, że klon klonu staje się kopią szkicu. Jeśli chcesz utworzyć połączone wiązania, sklonuj ponownie oryginalne elementy źródłowe.

Użycie

  1. Zaznacz elementy szkicu do sklonowania.
  2. kliknij na Sketcher Clone.svg Clone or choose Szkic → Narzędzia szkicownika → Sketcher Clone.svg Klonuj z menu głównego.
  3. Przesuń kursor myszki w oknie widoku 3D do pożądanego miejsca dla klona.
    Przez przytrzymanie Shift, kąt do punktu lokalizacji może być ustalony w krokach co 5°. dostępne w wersji 0.20
  4. Kliknij lewym przyciskiem myszki w oknie widoku 3D, aby utworzyć klon.

Nie są dodawane żadne dodatkowe wiązania dla klona.