Rysunek Roboczy: Szyk z punktów

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft PointArray and the translation is 100% complete.

Rysunek Roboczy: Szyk z punktów

Lokalizacja w menu
Modyfikacja → Narzędzia szyku → Szyk z punktów
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.18
Zobacz także
Szyk ortogonalny, Szyk biegunowy, Szyk kołowy, Szyk po ścieżce, Szyk z punktów, Szyk powiązań w punktach

Opis

Polecenie Szyk z punktów tworzy regularną tablicę z wybranego obiektu bazowego poprzez umieszczenie kopii w punktach obiektu punktowego. Użyj polecenia Szyk powiązań w punktach, aby utworzyć bardziej wydajną tablicę Łączy. Z wyjątkiem typu tworzonego szyku, szyku łączy lub zwykłego szyku, polecenie Szyk powiązań w punktach działa identycznie jak to polecenie.

Narzędzie Szyk z punktów może być używane na obiektach 2D utworzonych za pomocą środowisk pracy Rysunek Roboczy lub Szkicownik, ale może być również używane dla wielu typów obiektów 3D, takich jak te utworzone za pomocą środowisk pracy Część, Projekt Części lub Architektura.

Obiektem punktowym może być dowolny obiekt z kształtem i wierzchołkami (w tym Std: Część zawierający jeden lub więcej takich obiektów), a także siatka i point cloud. Zduplikowane punkty w obiekcie punktowym są odfiltrowywane. dostępne w wersji 0.21

W wersja 0.20 i poniżej obsługiwane są tylko trzy typy obiektów punktowych patrz Obiekt punktów w wersji 0.20 i niższej.

Szyk z punktów.

Użycie

 1. Wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.
 2. Dodaj obiekt punktów do zaznaczenia.
 3. Polecenie można wywołać na kilka sposobów:
  • Naciśnij przycisk Szyk z punktów.
  • Wybierz opcję z menu Modyfikacja → Narzędzia szyku → Szyk z punktów.
 4. Tablica zostanie utworzona.
 5. Opcjonalnie można zmienić właściwości tablicy w edytor właściwości.

Obiekt punktów w wersji 0.20 i niższej

Oto obsługiwane obiekty punktowe w wersja 0.20 i poniżej i sposób ich tworzenia:

Właściwości

Zobacz również stronę: Edytor właściwości.

Obiekt Szyk z punktów, środowiska Rysunek Roboczy wywodzi się z obiektu Część: Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości (z wyjątkiem niektórych właściwości Widoku, które nie są dziedziczone przez szyki Łączy). Poniższe właściwości są dodatkowe, chyba że zaznaczono inaczej:

Dane

Łącze

Właściwości w tej grupie są dostępne tylko dla szyków łączy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Std: Utwórz łącze.

 • DANESkala (Float)
 • DANE (Ukryte)Wektor skali (Vector).
 • DANELista skali (VectorList)
 • DANE (Ukryte)Lista widoczności (BoolList)
 • DANE (Ukryte)Lista umiejscowienia (PlacementList)
 • DANE (Ukryte)Lista elementów (LinkList)
 • DANE (Ukryte)_ Link Touched (Bool)
 • DANE (Ukryte)_ Child Cache (LinkList)
 • DANE (Ukryte)Elementy kolorowe (LinkSubHidden)
 • DANEPrzekształcenie łącza (Bool)

Obiekty

 • DANEBaza (Link): określa obiekt do powielenia w szyku.
 • DANEIlość (Integer): (tylko do odczytu) określa liczbę elementów w szyku. Liczba ta jest określana przez liczbę punktów we właściwości DANEObiekt punktowy.
 • DANERozszerz szyk (Bool): określa, czy tablica ma zostać rozszerzona w Widok drzewa, aby umożliwić wybór jej poszczególnych elementów. Dostępne tylko dla szyków łączy.
 • DANEDodatkowe umiejscowienie (Placement): : określa dodatkowe Umiejscowienie, przesunięcie i obrót dla każdego elementu w szyku.
 • DANEPołącz (Bool): określa, czy nakładające się elementy w tablicy są łączone, czy nie. Nie używane dla tablic Łączy. dostępne w wersji 1.0.
 • DANEObiekt punktowy (Link): określa obiekt, którego punkty są używane do pozycjonowania elementów w tablicy.

Widok

Łącze

Właściwości w tej grupie, z wyjątkiem właściwości dziedziczonej, są dostępne tylko dla szyków łączy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Std: Utwórz łącze.

 • WIDOKStyl kreślenia (Enumeration)
 • WIDOKSzerokość linii (FloatConstraint)
 • WIDOKNadpisanie materiału (Bool)
 • WIDOKRozmiar punktu (FloatConstraint)
 • WIDOKWybieralny (Bool): jest to właściwość dziedziczona, która pojawia się w grupie "Wybór" dla innych szyków.
 • WIDOKKształt materiału (Material).

Podstawa

Właściwości w tej grupie, z wyjątkiem właściwości dziedziczonej, są dostępne tylko dla szyków łączy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Std: Utwórz łącze.

 • WIDOK (Ukryte)Dostawca widoku elementu podrzędnego (PersistentObject).
 • WIDOK (Ukryte)Lista materiałów (MaterialList)
 • WIDOK (Ukryte)Zastąp listę kolorów (ColorList)
 • WIDOK (Ukryte)Zastąp listę materiałów (BoolList)
 • WIDOK (Ukryte)Proxy (PythonObject): jest to właściwość dziedziczona.

Opcje wyświetlania

Właściwości w tej grupie są dziedziczone. Więcej informacji można znaleźć na stronie Część: Cecha.

 • WIDOKRamka otaczająca (Bool): ta właściwość nie jest dziedziczona przez szyk łączy.
 • WIDOKTryb wyświetlania (Enumeration): dla szyku Łączy może to być Link lub ChildView. Dla innych szyków może to być: Cieniowany z krawędziami, Cieniowany, Szkieletowy lub Punkty.
 • WIDOKPokaż w drzewie (Bool)
 • WIDOKWidoczność (Bool)

Rysunek Roboczy

 • WIDOKWzór (Enumeration): niewykorzystane.
 • WIDOKRozmiar wzoru (Float): niewykorzystane.

Styl obiektu

Właściwości w tej grupie nie są dziedziczone przez szyk łączy.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Aby utworzyć Szyk z punktów, należy użyć metody make_point_array (dostępne w wersji 0.19) modułu Rysunek Roboczy. Metoda ta zastępuje przestarzałą metodę makePointArray.

point_array = make_point_array(base_object, point_object, extra=None, use_link=True)
 • base_object jest obiektem, który ma być użyty w szyku. Może to być również Etykieta (ciąg znaków) obiektu w bieżącym dokumencie.
 • point_object jest obiektem zawierającym punkty. Może to być również Etykieta (ciąg znaków) obiektu w bieżącym dokumencie. Powinien mieć właściwość Geomrtria, Łącze lub Komponenty zawierające punkty.
 • extra to App.Placement, App.Vector lub App.Rotation, które przesuwają każdy element.
 • Jeśli właściwość use_link ma wartość Prawda, utworzone elementy są obiektami App: Łącze zamiast zwykłymi kopiami.

Przykład:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

polygon = Draft.make_polygon(3, radius=500.0)

p1 = Draft.make_point(App.Vector(1500, 0, 0))
p2 = Draft.make_point(App.Vector(2500, 0, 0))
p3 = Draft.make_point(App.Vector(2000, 1000, 0))

compound = doc.addObject("Part::Compound", "Compound")
compound.Links = [p1, p2, p3]

point_array = Draft.make_point_array(polygon, compound)
doc.recompute()