Projekt Części: Wyciągnij przez obrót

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign Revolution and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Wyciągnij przez obrót

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez dodanie → Wyciągnij przez obrót
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Rowek

Opis

Narzędzie Wyciągnij przez obrót tworzy bryłę poprzez obrót wybranego szkicu lub obiektu 2D wokół określonej osi.

Powyżej: szkic (A) jest obracany o 270 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół osi (B), wynikowa bryła (C) jest pokazana po prawej stronie.

Użycie

 1. Wybierz pojedynczy szkic lub jedną lub więcej powierzchni z Zawartości.
 2. Naciśnij przycisk Wyciągnij przez obrót.
 3. Ustaw parametry wyciągnięcia, patrz sekcja Opcje poniżej.
 4. Naciśnij przycisk OK.

Opcje

Podczas tworzenia wyciągnięcia lub po dwukrotnym kliknięciu istniejącego obiektu wyciągnięcia w oknie Widoku drzewa, wyświetlany jest panel zadań Parametry wyciągnięcia przez obrót. Oferuje on następujące ustawienia:

|

Typ

dostępne w wersji 0.22

Typ oferuje pięć różnych sposobów określania wyciągnięcia przez obrót:

Wymiar

Wprowadź wartość liczbową dla Kąta' obrotu. Z opcją Symetrycznie do płaszczyzny wyciągnięcie przez obrót będzie rozciągć się o połowę podanego kąta po obu stronach szkicu lub powierzchni.

Do ostatniego

Wyciągnięcie przez obrót rozciągnie się do ostatniej powierzchni podpory, którą napotka w swoim kierunku. Jeśli nie ma podpory, pojawi się komunikat o błędzie.

Do pierwszego

Wyciągnięcie przez obrót zostanie wykonane do pierwszej powierzchni podpory napotkanej w danym kierunku. W przypadku braku podpory pojawi się komunikat o błędzie.

Do powierzchni

Wyciągnięcie przez obrót rozszerzy się do powierzchni. Naciśnij przycisk Ściana i wybierz ścianę lub datum plane/pl|płaszczyzna odniesienia z listy Zawartości.

Dwa wymiary

Umożliwia to wprowadzenie drugiego kąta, w którym wyciągnięcie przez obrót powininno rozciągać się w przeciwnym kierunku. Kierunki można przełączać, zaznaczając opcję Odwrócony.

Określa oś obrotu:

 • Pionowa oś szkicu: wybiera pionową oś szkicu.
 • Pozioma oś szkicu: wybiera poziomą oś szkicu.
 • Linia konstrukcyjna: wybiera linię konstrukcyjną ze szkicu używanego przez wyciągnięcie. Lista rozwijana będzie zawierać pozycję dla każdej linii konstrukcyjnej. Pierwsza linia konstrukcyjna będzie oznaczona jako Linia konstrukcyjna 1.
 • Oś bazowa (X/Y/Z): wybiera oś X, Y lub Z odniesienia położenia bryły.
 • Wybierz odniesienie ...: umożliwia wybór prostej krawędzi lub linii odniesienia z obiektu Zawartości.

Należy pamiętać, że podczas zmiany osi opcja Odwrócony może zostać (nie)zaznaczona automatycznie.

Kąt

Określa kąt obrotu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Typ to Wymiar lub Dwa wymiary. Kąty większe niż 360° nie są dostępne. Wartości ujemne również nie są dostępne, zamiast nich należy użyć opcji Odwrócony.

Symetrycznie do płaszczyzny

Zaznacz tę opcję, aby rozszerzyć obrót o połowę podanego kąta na dowolną stronę szkicu lub powierzchni. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Typ to Wymiar.

Odwrócony

Odwraca kierunek wyciągnięcia.

Drugi kąt

dostępne w wersji 1.0

Określa kąt wyciągnięcia przez obrót w przeciwnym kierunku. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Typ to Dwa wymiary, a Kąt jest mniejszy niż 360°.

Właściwości

Dane

Projekt Części

 • DANEUlepsz (Bool)

Wyciągnięcie przez obrót

 • DANETyp (Enumeration)
 • DANEBaza (Vector): (read-only)
 • DANE (Vector): (read-only)
 • DANEKąt (Angle)
 • DANEDo powierzchni (LinkSub)
 • DANEKąt2 (Angle)
 • DANEOś odniesienia (LinkSub)

Szkic bazowy

 • DANEProfil (LinkSub)
 • DANEPłaszczyzna pośrednia (Bool)
 • DANEOdwrócony (Bool)
 • DANEZezwalaj na wiele ścian (Bool)

Uwagi