Szkicownik: Kopiuj

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher Copy and the translation is 100% complete.

Sketcher Copy.svg Szkicownik: Kopiuj

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Kopiuj
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Z C
Wprowadzono w wersji
0.16
Zobacz także
Klonuj, Przesuń

Opis

Kopiuje wybrane elementy szkicu z jednego punktu do drugiego, używając ostatnio wybranego punktu jako odniesienia. Podczas wykonywania kopii nie jest tworzone żadne połączenie między kopią a oryginałem, patrz opis polecenia Sketcher Clone.svg Klonuj.

Użycie

  1. Zaznacz element szkicownika do operacji kopiowania.
  2. Kliknij na przycisk Sketcher Copy.svg Kopiuj na pasku narzędzi lub wybierz Szkic → Narzędzia szkicownika → Sketcher Copy.svg Kopiuj z menu głownego.
  3. Przesuń kursor myszki w oknie widoku 3D do żądanej lokalizacji dla kopii.
    Przez przytrzymanie klawisza Shift, kąt do punktu lokalizacji może być ustalony w krokach co 5°. dostępne w wersji 0.20
  4. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki w oknie widoku 3D powoduje utworzenie kopii.

Nie są dodawane żadne dodatkowe wiązania.