Szkicownik: Kopiuj

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher Copy and the translation is 100% complete.
To narzędzie jest przestarzałe, nie będzie dostępne w wersja 1.0 i powyżej. Zamiast niego należy użyć Przekształć

Szkicownik: Kopiuj

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Kopiuj
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Z C
Wprowadzono w wersji
0.16
Zobacz także
Klonuj, Przesuń

Opis

Narzędzie Kopiuj, kopiuje wybrane elementy szkicu z jednego punktu do drugiego, używając ostatnio wybranego punktu jako odniesienia. Podczas wykonywania kopii nie jest tworzone żadne połączenie między kopią a oryginałem, patrz opis polecenia Klonuj.

Użycie

 1. Zaznacz element szkicownika do operacji kopiowania.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania polecenia:
  • Naciśnij przycisk Kopiuj.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Narzędzia szkicownika → Kopiuj.
  • Skrót klawiaturowy: Z, a następnie C.
 3. Przesuń kursor myszki w oknie widoku 3D do żądanej lokalizacji dla kopii.
  Przez przytrzymanie klawisza Shift, kąt do punktu lokalizacji może być ustalony w krokach co 5°. dostępne w wersji 0.20
 4. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki w oknie widoku 3D powoduje utworzenie kopii.

Nie są dodawane żadne dodatkowe wiązania.