Szkicownik: Kalka techniczna

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CarbonCopy and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Kalka techniczna

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika → Kalka techniczna
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G W
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Kalka techniczna kopiuje całą geometrię i wiązania z innego szkicu do aktywnego szkicu.

Wiązania wymiarowe, które istnieją przed funkcją kopiowania, pozostają powiązane z wiązaniami wymiarowymi oryginalnego szkicu poprzez wyrażenia.

Użycie

 1. Upewnij się, że jesteś w trybie edycji istniejącego szkicu. Ten szkic jest celem operacji.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Kalka techniczna.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Narzędzia szkicownika → Kalka techniczna.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie W.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wybierz krawędź z innego szkicu. Szkic ten jest źródłem operacji. Zobacz Uwagi.
 5. Elementy geometrii oraz wiązania są kopiowane do aktywnego szkicu.
 6. To narzędzie zawsze działa w trybie kontynuacji: opcjonalnie można skopiować dodatkowe szkice.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi

 • W środowisku pracy Projekt Części możliwe jest wybranie szkicu do skopiowania spoza zawartością aktualnie aktywnego szkicu, ale tylko wtedy, gdy klawisz Ctrl jest przytrzymany podczas wyboru.
 • Szkic do skopiowania powinien być płaszczyzną równoległą do aktualnie aktywnego szkicu. Jeśli tak nie jest, klawisze Ctrl i Alt muszą być wciśnięte podczas zaznaczania. Działa to również w przypadku szkiców znajdujących się poza aktywną Zawartością.
 • Jeśli tryb konstrukcyjny jest aktywny, kopiowana geometria jest tworzona jako geometria konstrukcyjna.
 • Kopiowany jest cały szkic, nie jest możliwe wybranie tylko jego części. Po skopiowaniu można jednak usunąć niechciane elementy.