Szkicownik: Kalka techniczna

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher CarbonCopy and the translation is 100% complete.

Sketcher CarbonCopy.svg Szkicownik: Kalka techniczna

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Kalka techniczna
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G W
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
brak


Opis

Narzędzie Sketcher CarbonCopy.svg Kalka techniczna kopiuje całą geometrię i wiązania z innego szkicu do szkicu aktywnego.

Wiązania wymiarowe, które istnieją przed funkcją kopiowania, pozostają powiązane z wiązaniami wymiarowymi oryginalnego szkicu poprzez wyrażenia.

Użycie

  1. Upewnij się, że jesteś w trybie edycji istniejącego Sketcher NewSketch.svg szkicu. Ten szkic jest celem operacji.
  2. Naciśnij przycisk Sketcher CarbonCopy.svg Kalka techniczna.
  3. Kliknij na krawędź z innego szkicu. Ten szkic jest źródłem operacji.
  4. Elementy geometrii oraz ograniczenia są kopiowane do aktywnego szkicu.
  5. Naciśnij Esc lub prawy przycisk myszki, aby zakończyć działanie.

Uwagi

  • Gdy szkice są używane w środowisku pracy Workbench PartDesign.svg Projekt Części, zwykle szkic do kalki powinien znajdować się w tej samej PartDesign Body.svg Zawartości jak aktualnie aktywny szkic. Jeśli szkic, który ma zostać skopiowany, nie znajduje się w aktywnej Zawartości, kursor myszki nie pozwoli na wybór. W takim przypadku przytrzymaj klawisz Ctrl, aby umożliwić wybór szkiców z innych Zawartości.
  • Zazwyczaj wybierany szkic powinien znajdować się w płaszczyźnie równoległej do aktualnie aktywnego szkicu. Jeśli szkic, który ma być skopiowany nie jest równoległy do aktualnie działającego szkicu, przytrzymaj klawisze Ctrl+Alt, aby umożliwić wybór szkiców nie równoległych. Obiekt zostanie wtedy dopasowany do płaszczyzny aktywnego szkicu. Uwaga: w chwili obecnej, aby obiekt był widoczny, należy zapisać i ponownie załadować dokument. Działa to również dla szkiców znajdujących się poza aktywną Zawartością.
  • Ponieważ skopiowane przez kalkę techniczną wiązania wymiarowe używają wyrażeń, są one renderowane w innym kolorze. Kolor ten można dostosować za pomocą opcji Edycja → Preferencje → Szkicownik → Kolory → Wiązanie zależne od wyrażenia w Edytorze ustawień.
  • Jeśli tryb Szkicownika został zmieniony na tryb konstrukcji za pomocą Sketcher ToggleConstruction.svg Przełącz tryb konstrukcji wszystkie kopiowane geometrie będą tworzone w trybie konstrukcyjnym.

Ograniczenia

  • Kopiowany jest cały szkic, nie ma możliwości zaznaczenia tylko fragmentu. Po skopiowaniu można jednak usunąć niechciane elementy ze skopiowanego szkicu.