Szkicownik: Utwórz zaokrąglenie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreateFillet and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz zaokrąglenie

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika → Utwórz zaokrąglenie
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G F F
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Zaokrąglenie tworzy zaokrąglenie między dwiema nierównoległymi krawędziami. dostępne w wersji 1.0: Narzędzie może również tworzyć fazę.

dostępne w wersji 1.0: Jeśli dwie proste krawędzie połączone wiązaniem zbieżności są zaokrąglone lub sfazowane, punkt narożny może opcjonalnie zostać zachowany poprzez dodanie obiektu punktu, który ma wiązanie punkt na obiekcie z obiema krawędziami. Wiązania związane z punktem narożnym są następnie przenoszone do nowego obiektu punktu.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

 1. Istnieje kilka sposobów na uruchomienie narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz zaokrąglenie.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Narzędzia szkicownika → Utwórz zaokrąglenie.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i z menu kontekstowego wybierz opcję Utwórz zaokrąglenie.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, F, a następnie F.
 2. Jeśli istnieje poprzednie zaznaczenie, zostanie wyczyszczone. Narzędzie nie akceptuje wstępnego zaznaczenia.
 3. Kursor zmienia się w krzyżyk z ikoną bieżącego trybu narzędzia.
 4. Sekcja Parametry zaokrąglenia / sfazowania (dostępne w wersji 1.0) zostaje dodana na górze Okna dialogowego szkicu.
 5. Opcjonalnie naciśnij klawisz U lub odznacz pole wyboru Zachowaj narożnik, aby wyłączyć tę opcję. dostępne w wersji 1.0
 6. Opcjonalnie naciśnij klawisz M lub wybierz z listy rozwijanej w sekcji parametrów, aby zmienić tryb narzędzia:
  • Zaokrąglenie
  • Sfazowanie
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 8. Zaokrąglenie lub fazka zostanie utworzona, w tym Ścięcie lub rozwarcie obiekt punktu w przypadku zachowanego narożnika. Dla zaokrąglenia utworzony zostanie również konstrukcyjny łuk geometryczny.
 9. Narzędzie to zawsze działa w trybie ciągłym: opcjonalnie kontynuuj wybieranie punktów i / lub krawędzi.
 10. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi

 • Łuk geometrii konstrukcyjnej fazy nie jest widoczny poza szkicem. Nie można go usunąć bez naruszenia geometrii fazy.
 • Niektóre krzywe (stożek) mogą wymagać przycięcia przed ich zaokrągleniem.
 • Promień zaokrąglenia zależy od metody wyboru. Jeśli wybrano wiązanie zbieżności łączące dwie proste krawędzie, promień zaokrąglenia jest wyprowadzany z długości najkrótszej krawędzi. Jeśli wybrane są dwie krawędzie, promień jest odległością od pierwszego klikniętego punktu do przecięcia krawędzi (na przedłużeniu).