Szkicownik: Wiązanie zbieżności punktów

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainCoincident and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Wiązanie zbieżności punktów

Lokalizacja w menu
Szkicownik → Wiązania szkicownika → Wiązanie zbieżności punktów
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
C
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie zbieżności punktów (ujednolicone), Zwiąż punkt na obiekcie

Opis

Narzędzie Wiązanie zbieżności tworzy wiązanie zbieżne między punktami lub (introduced in version 0.21) koncentryczne wiązanie pomiędzy okręgami, łukami i / lub elipsami (poprzez zapewnienie zbieżności ich środków).

dostępne w wersji 1.0: Polecenie to jest zastępowane przez polecenie Wiązanie zbieżności punktów (ujednolicone), jeśli opcja Połącz wiązania zbieżności i punkt na obiekcie jest zaznaczona w ustawieniach szkicownika.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wiązanie zbieżności na pasku narzędzi.
  • Wybierz opcja z menu Szkic → Ograniczenia szkicownika → Wiązanie zbieżności.
  • Użyj skrótu klawiaturowego C.
 3. Kursor zmieni się na krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwa punkty.
  • Wybierz dwie krawędzie okręgów, łuków, elips lub łuków elips.
 5. Wiązanie zostanie dodane.
 6. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwa lub więcej punktów.
  • Wybierz dwie lub więcej krawędzi okręgów, łuków, elips lub łuków elips.
 2. Wywołaj narzędzie, jak wyjaśniono powyżej.
 3. W zależności od wyboru dodawane jest jedno lub więcej wiązań.

Uwagi

Ogólne zasady tworzenia skryptów

Wiązanie może być utworzone zarówno przez makrodefinicje jak i z konsoli Python za pomocą następującego polecenia:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',LineFixed,PointOfLineFixed,LineMoving,PointOfLineMoving))

gdzie:

 • Sketch jest obiektem szkicu,
 • LineFixed to numer linii, która nie przesunie się po zastosowaniu wiązania,
 • PointOfLineFixed wskazuje, który wierzchołek LineFixed musi spełniać warunek wiązania,
 • LineMoving to numer linii, która ulegnie przesunięciu przez zastosowanie wiązania,
 • PointOfLineMoving wskazuje, który wierzchołek LineMoving, musi spełniać warunek wiązania,

Jak wskazują nazwy LineFixed i LineMoving, jeśli oba związane wierzchołki mogą się poruszać w dowolnym kierunku, pierwszy z nich (wybrany jako pierwszy w Gui) pozostanie nieruchomy, a drugi będzie się poruszał. Jednak w obecności istniejących wiązań, obie krawędzie mogą się poruszać.

Strona skrypty w środowisku szkicownika opisuje wartości, których można użyć dla LineFixed, PointOfLineFixed, LineMoving i PointOfLineMoving, a także zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań przy użyciu skryptów języka Python.