Szkicownik: Utwórz punkt

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreatePoint and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz punkt

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz punkt
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G Y
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Punkt tworzy punkt w bieżącym szkicu.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Pos-OVP = Pozycyjne Parametry wyświetlane w widoku. dostępne w wersji 1.0

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz punkt.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz punkt.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Utwórz punkt z menu kontekstowego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie Y.
 2. Kursor zmieni się krzyżyk z ikoną narzędzia.
 3. Wybierz punkt. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
 4. Punkt zostanie utworzony i dodane zostaną odpowiednie wiązania oparte na Pos-OVP.
 5. Jeśli narzędzie działa w trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie punktów.
  2. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi

 • wersja 0.21 i poniżej: Punkty są zawsze tworzone jako geometria konstrukcyjna. Opcjonalnie zmień je na normalną geometrię za pomocą narzędzia Przełącz tryb konstrukcji, aby były widoczne poza trybem edycji szkicu.