Szkicownik: Wiązanie odległości

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainDistance and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Wiązanie odległości

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie odległości
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
K D
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zwiąż w poziomie, Zwiąż w pionie

Opis

Narzędzie Wiązanie odległości ustala długość prostej, odległość między dwoma punktami, odległość prostopadłą między punktem a prostą, lub dostępne w wersji 0.21 odległość między krawędziami dwóch okręgów lub łuków, lub między krawędzią okręgu lub łuku a prostą, lub dostępne w wersji 1.0 długość łuku.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • dostępne w wersji 1.0: Jeśli ustawienie Wiązania wymiarów jest aktywne i wybrano Narzędzie pojedyncze (domyślnie): naciśnij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku i wybierz opcję Wiązanie odległości z rozwijanej listy.
  • Jeśli ta preferencja ma inną wartość (w version 0.21 and below): naciśnij Wiązanie odległości.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie odległości.
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Wiązanie wymiarów → Wiązanie odległości z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: K, a następnie D.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wybierz krawędź okręgu lub łuku.
 5. Jeśli utworzono kontrolujące wiązanie wymiarowe, w zależności od konfiguracji, otworzy się okno dialogowe Wprowadź ....
 6. Wiązanie zostanie dodane.
 7. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 8. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz pojedynczą linię.
  • Wybierz dwa punkty.
  • Wybierz punkt i linię (w dowolnej kolejności).
  • Wybierz krawędzie dwóch okręgów lub łuków.
  • Wybierz krawędź okręgu lub łuku i linię (idem).
  • dostępne w wersji 1.0: Wybieranie krawędzi pojedynczego łuku.
 2. Wywołaj narzędzie, jak wyjaśniono powyżej.
 3. Opcjonalnie dostosuj wartość.
 4. Wiązanie zostanie dodane.

Uwagi

Tworzenie skryptów

Odległość od odniesienia położenia:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Edge, PointOfEdge, -1, 1, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Odległość pomiędzy dwoma wierzchołkami:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Edge1, PointOfEdge1, Edge2, PointOfEdge2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Długość linii (GUI pozwala wybrać samą krawędź, ale jest to tylko skrót do użycia dwóch skrajnych punktów tej samej linii):

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Line, 1, Line, 2, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Odległość od punktu (Edge, PointOfEdge) do najbliższego prostopadłego punktu na linii (Line):

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Edge, PointOfEdge, Line, 0, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Odległość między krawędziami dwóch okręgów:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Distance', Circle1, 0, Circle2, 0, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Strona Skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być używane dla Edge,Edge1, Edge2, PointOfEdge, PointOfEdge1, PointOfEdge2 i Line oraz Circle1, Circle2 a także zawiera kolejne przykłady tworzenia wiązań za pomocą skryptów języka Python.