Szkicownik: Przełącz kontrolę wiązania

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ToggleDrivingConstraint and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Przełącz kontrolę wiązania

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Przełącz kontrolę wiązania
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
K X
Wprowadzono w wersji
0.16
Zobacz także
Przełącz aktywność wiązania

Opis

Narzędzie Przełącz kontrolę wiązania albo przełącza narzędzia do tworzenia wiązań wymiarowych pomiędzy trybem konstrukcyjnym a trybem odniesienia, albo przełącza wybrane wiązania wymiarowe pomiędzy tymi trybami.

W przeciwieństwie do wiązań prowadzących, wiązania referencyjne nie wiążą szkicu, ich wartość zależy od innych wiązań, są one sterowane. Mogą być przydatne do weryfikacji pomiarów. Mogą być używane w wyrażeniach, ale nie w samym szkicu.

W celu zdefiniowania profilu ustawiono poziome wiązanie odległości (50 mm), wiązanie pionowe (30 mm) oraz wiązanie kąta (75°); na odcinku linii ukośnej dodano wymiar odniesienia, aby poznać jego długość (31,0583 mm).

Użycie

Przełączanie narzędzi

 1. Naciśnij przycisk Przełącz kontrolę wiązania. Ikony wiązań wymiarowych na pasku narzędzi Wiązania szkicownika zmieniają kolor z czerwonego na niebieski.
 2. Zwykła metoda tworzenia wiązań wymiarowych działa tak samo, ale zamiast tego dodawany jest niebieski wymiar porównawczy.
 3. Aby przywrócić pasek narzędzi Wiązania szkicownik do trybu konstrukcyjnego (czerwony), naciśnij ponownie przycisk Przełącz kontrolę wiązania.
 4. Aby przekształcić wiązanie wymiarowe w wymiar informacyjny lub odwrotnie, wybierz je i naciśnij przycisk Przełącz kontrolę wiązania.


 1. Upewnij się, że nie wybrano żadnych wiązań wymiarowych.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Przełącz kontrolę wiązania.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Przełącz kontrolę wiązania.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: K, a następnie X.
 3. Tryb narzędzi do tworzenia wiązań wymiarowych jest przełączany:
  • W trybie kontroli ich ikony w menu i na pasku narzędzi są czerwone i tworzą wiązania kontrolujące (domyślnie kolor czerwony). Ikona tego narzędzia to: .
  • W trybie odniesienia ikony menu i paska narzędzi są niebieskie i tworzą wiązania odniesienia (domyślny kolor niebieski). Ikona tego narzędzia to: .

Przełączanie wiązań

 1. Wybierz jedno lub więcej wiązań wymiarowych.
 2. Wywołaj narzędzie w sposób opisany powyżej lub z jedną z następujących dodatkowych opcji:
  • dostępne w wersji 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie widoku 3D i wybierz z menu kontekstowego Przełącz kontrolę wiązania.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w sekcji Wiązania w oknie dialogowym i wybierz opcję Przełącz z / do trybu konstrukcyjnego z menu podręcznym.
 3. Wybrane wiązania zostaną zmienione z trybu kontroli na tryb odniesienia lub odwrotnie. Ich wygląd zmienia się odpowiednio.
 4. Tryb narzędzi do tworzenia wiązań wymiarowych nie ulega zmianie.