Szkicownik: Przytnij krawędź

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher Trimming and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Przytnij krawędź

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika → Przytnij krawędź
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G T
Wprowadzono w wersji
0.12
Zobacz także
Podziel krawędź, Rozszerz krawędź

Opis

To narzędzie przycina krawędź w miejscu najbliższego przecięcia z innymi krawędziami. Jeśli wybrana krawędź nie przecina innych krawędzi, zostanie usunięta.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Przytnij krawędź.
  • Wybierz z menu opcję Szkicownik → Narzędzia szkicownika → Przytnij krawędź.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie widoku 3D i z menu podręcznego wybierz opcję Przytnij krawędź.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie T.
 2. Jeśli istnieje poprzednie zaznaczenie, zostanie ono usunięte. Narzędzie nie akceptuje wstępnego zaznaczenia.
 3. Kursor zmienia się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Dostępne są dwa tryby:
  • Przycinanie jednym kliknięciem:
   1. Przesuń kursor nad część krawędzi, która ma zostać przycięta.
   2. Krawędź zostanie podświetlona, a punkty przycięcia zostaną oznaczone tymczasowymi okręgami.
   3. Kliknij, aby potwierdzić.
   4. Krawędź zostanie przycięta w zaznaczonych punktach.
  • Przytrzymaj i przeciągnij: dostępne w wersji 1.0
   1. Przytrzymaj lewy przycisk myszki.
   2. Przesuń kursor nad fragmenty krawędzi, które mają zostać przycięte.
   3. Przycinanie następuje natychmiast.
   4. Zwolnij lewy przycisk myszy.
 5. Jeśli fragment zostanie wycięty, istniejące wiązania zostaną przeniesione na nową krawędź. Wiązania Punkt na obiekcie są dodawane między punktem(ami) końcowym(i) przyciętej krawędzi a krawędzią(ami) tnącą(i).
 6. To narzędzie zawsze działa w trybie kontynuacji: opcjonalnie kontynuuj przycinanie krawędzi.
 7. Aby zakończyć, kliknij w pustym obszarze w widoku 3D, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.