Szkicownik: Odbicie lustrzane

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher Symmetry and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Odbicie lustrzane

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Odbicie lustrzane
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Z S
Wprowadzono w wersji
0.16
Zobacz także
Odbicie lustrzane szkicu

Opis

Narzędzie Odbicie lustrzane tworzy lustrzane kopie wybranych elementów.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

 1. Wybierz jedną lub więcej krawędzi i / lub punktów.
 2. Narzędzie można wywołać na kilka sposobów:
  • Naciśnij przycisk Odbicie lustrzane.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Narzędzia szkicownika → Odbicie lustrzane.
  • Skrót klawiaturowy: Z, a następnie S.
 3. Kursor zmienia się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Sekcja Parametry symetrii jest dodawana na górze okna dialogowego.
 5. Opcjonalnie naciśnij klawisz U lub zaznacz pole wyboru Usuń oryginalne geometrie, aby zachować tylko elementy transformacji lustrzanej.
 6. Opcjonalnie naciśnij przycisk J lub zaznacz pole wyboru Utwórz wiązania symetrii, aby dodać Wiązanie symetrii pomiędzy każdym oryginalnym i punktem transformacji lustrzanej.
 7. Wybierz linię lub oś szkicu, aby zdefiniować linię symetrii, lub punkt, aby zdefiniować punkt symetrii.
 8. Tworzone są kopie lustrzane. Przetwarzane są również wiązania powiązane z wybranymi elementami.
  • Jeśli wybrano opcję Utwórz wiązania symetrii, dodawane są wiązania symetryczne.
  • Jeśli wybrano opcję Usuń oryginalną geometrię, oryginalna geometria zostanie usunięta.