Szkicownik: Przesuń

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher Move and the translation is 100% complete.

Sketcher Move.svg Szkicownik: Przesuń

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Przesuń
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Z M
Wprowadzono w wersji
0.16
Zobacz także
Klonuj, Kopiuj

Opis

Przesuwa wybrane elementy szkicu z jednego punktu do drugiego, używając ostatnio wybranego punktu jako odniesienia.

Sketcher move.png

Kolejność kliknięć wskazują żółte strzałki z numerami. Wybierz element A; zobacz linię wektorową oznaczoną dwoma czerwonymi liniami z punktu obrotu A wskazującą na pozycję myszy numer 2. Przesuń kursor myszki do miejsca docelowego 3 i zobacz element teraz jako B automatycznie związany w punkcie 3.

Użycie

 1. Zaznacz elementy szkicu do operacji przesuwania.
 2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
  • Naciśnij przycisk Sketcher Move.svg Przesuń na pasku narzędzi.
  • Użyj skrótu klawiaturowego Z, a następnie M.
  • Użyj polecenia Szkic → Narzędzia szkicownika → Sketcher Move.svg Przesuń z menu głównego.
 3. Przesuń kursor myszki w oknie widoku 3D do żądanej lokalizacji.
  Przez przytrzymanie klawisza Ctrl (Cmd na macOS), kąt do lokalizacji może być ustalony w krokach co 5°. dostępne w wersji 0.20
 4. Naciśnij lewy przycisk myszy w oknie widoku 3D, aby zakończyć przesuwanie. Dotychczasowe wiązania również się przesuwają.
 5. Jeżeli chcesz odłączyć element i poruszać nim swobodnie, usuń jego wiązania blokujące i przeciągnij go za pomocą myszy.