Szkicownik: Zwiąż punkt na obiekcie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainPointOnObject and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Zwiąż punkt na obiekcie

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż punkt na obiekcie
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
O
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wiązanie zbieżności punktów, Wiązanie zbieżności

Opis

Narzędzie Zwiąż punkt na obiekcie przyłącza punkt do innego obiektu, takiego jak linia, łuk lub oś szkicu. Linie są traktowane jako nieskończone, a otwarte krzywe są również praktycznie rozszerzone.

dostępne w wersji 1.0: Narzędzie to jest zastępowane przez Wiązanie zbieżności punktów (ujednolicone), jeśli opcja Połącz wiązania zbieżności i punkt na obiekcie jest zaznaczona w ustawieniach szkicownika.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Zwiąż punkt na obiekcie.
  • Wybierz z menu Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż punkt na obiekcie.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: O.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wybierz pojedynczy punkt i pojedynczą krawędź (w dowolnej kolejności).
 5. Zostanie dodane wiązanie.
 6. Opcjonalnie można kontynuować tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz pojedynczy punkt i pojedynczą krawędź (w dowolnej kolejności).
  • Wybierz kilka punktów i jedną krawędź (analogicznie).
  • Wybierz pojedynczy punkt i kilka krawędzi (analogicznie).
 2. Wywołaj narzędzie w sposób opisany powyżej.
 3. W zależności od wyboru dodawane jest jedno lub więcej ograniczeń.

Tworzenie skryptów

Wiązanie może być utworzone zarówno przez makrodefinicje jak i z konsoli Python za pomocą następującego polecenia:

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',LineMoving,PointOfLineMoving,LineFixed))

 • Sketch obiekt szkicu.
 • LineMoving jest numerem oznaczającym linię, która zawiera punkt, który ma być przeniesiony na LineFixed (linię, która jest ustalona).
 • PointOfLineMoving jest numerem wierzchołka linii LineMoving, który ma zostać przeniesiony na LineFixed.
 • LinedFixed jest numerem linii, która ma być dołączona do punktu PointOfLineMoving.

Na stronie Skrypty Szkicownika wyjaśniono, jak identyfikować numery oznaczające linie i punkty.