За FreeCAD

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:00, 1 August 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

FreeCAD е програма за параметрично 3D CAD моделиране. Разработва се изцяло под Отворен Код (LGPL License). FreeCAD и е с основен фокус механичното инжинерство and дезайн на продукти но има широк диапазон приложения, като например в архитектурата, роботиката и т.н.

FreeCAD има инструменти подобни на Catia, SolidWorks или Solid Edge, и затова попада в категорията на MCAD, PLM, CAx и CAE програми. Базира се на параметричното моделиране на обекти. FreeCad има модулна софтуерна архитектура, която позволява лесно добавяне на нови функции без промяна на самата програма.

Както и други модерни програми за 3D CAD моделиране има много 2D инструменти за да позволи чертането на 2D фигури, и за извличането на 2D чертежи от 3D моделите. От друга страна, директното чертане на 2D чертежи (подобно на AutoCAD LT) не е основния фокус на FreeCad, нито пък е анимирането на органични форми (подобно на Maya, 3ds Max, Blender и Cinema 4D). В бъдещето, благодарение на адаптивноста и модуларната си структура, FreeCAD може да стане полезен и в тези области.

FreeCAD изполва многото богати библиотеки с отворен код в областта на Научната информатика (Scientific Computing). Сред тях са OpenCascade - мощно CAD ядро, Coin3D, версия на Open Inventor, Qt, известната UI framework, и Python, един от най-добрите езици за скриптиране. Самият FreeCAD може да се използва като библиотека от други проекти.

FreeCAD е независим от плаформата си(multi-platform), и в момента работи на Windows, Linux/Unix и Mac OSX, с еднакъв изглед и функционалност.

За повече информация за възможностите на FreeCAD's вижте страниците списък със способности, последно добавените инструменти или "Как да започнем", или вижте още скрийншот-и.

За проекта FreeCAD

Проектът FreeCAD е започнат през 2001. Историята му е описана тук.

FreeCAD се поддържа и развива от общност от ентусиасти програмисти и портребители (вижте страницата contributors за списък). Те работят върху FreeCAD на доброволни начела в свободното си време. Те не могат да гарантират че FreeCAD съдържа или ще съдържа всичко което ще желате, но ще направят всичко възможно по въпроса! Общноста се събира на FreeCAD форум-а, където се обсъждат идеи и се взимат решения. Каним ви да се присъедините към нас!

About the FPA

The FreeCAD project is also supported by a non-profit organization, the FreeCAD project association (FPA). The FPA is an independent body created by some FreeCAD veterans in 2021 to collect donations and other resources to support the project and its community, to help protect that community and allow it to continue developing in the best conditions, and to represent the project against other bodies such as companies and institutions.


Online Help Startpage/bg
Feature list/bg