Стил на работа с мишката

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Mouse navigation and the translation is 3% complete.
Outdated translations are marked like this.

Overview

Стилът на работа с мишката" се състои от командите които се използват за навигация в 3D пространството и работа с обектите в него. FreeCAD подържа няколко стила на навигация с мишка. Стилът по-поразбиране се нарича "CAD Навигация," и е доста прост и практичен. FreeCAD също предлага алтернативни стилове за навигация близки до интерфейсите на други програми.

For more information about selecting objects see Selection methods.

For more information about manipulating objects see Std TransformManip.

Selecting a navigation style

  • В менюто Preference Editor, скецията Display и в таба 3D View;
  • Като натиснем десния бутон на мишката в празно място в 3D прозореца и изберем Navigation style от контекстното меню което се появява.

Available navigation styles

With all navigation styles, unless selecting objects from a sketch in edit mode, you must hold Ctrl to select multiple objects.

Стил навигация Blender

The Blender navigation style was modeled after Blender.

Този стил навигация е подобен на навигацията в програмата Blender. Не може да се движви обект в четерите посоки(pan) само с мишката. За да движите обект в четирите посоки трябва да задържите бутонът SHIFT.

Избиране Движение Промяна на мащаб Ротация на изглед
to Select shift+to Pan to Zoom in or out to Rotate
Натиснете левия бутон на мишката върху обект за да го изберете. Заръжте shift и натиснете средния бутон на мишката за да придвижите обекта наоколо. Използвайте колелото на мишката за промяна на мащаба. Задръжте средния бутон на мишката и движете мишката.

Alternatively, hold both left and right mouse buttons, and then move the pointer. |Zoom_text=Use the mouse wheel to zoom in and out. |Rotate_view_text=Hold the middle mouse button, then move the pointer. }}

CAD navigation

Стил CAD Навигация (по-подразбиране)

Това е стилът на навигация по-подразбиране който позволява лесен контрол на изгелда без да изисква използването на клавиатурата, с изключението на бутона SHIFT за избиране на няколко обекта едновременно.

Избери Премести екрана наляво/дясно/горе/долу Промени мащаба (zoom) Завърти гледната точка Завърти гледната точка

Алтернативен начин

за избор за преместване за уголемяване или намаляване на мащаба за завъртане на гледната точка за завъртане на гледната точка
Натиснете левия бутон на мишката върху обектът който искате да изберете. Задръжте Ctrl докато избирте за да изберете няколко обекта. Натиснете и задръжте средния бутон на мишката (или колелото на мишката) и я движете за да придвижите и екрана Използвайте колелото на мишката за уголемете или намалите мащаба. Натиснете средния бутон за да центрирате погледа върху курсора на мишката. Натиснете първо средния бутон на мишката и го задръжте. След това натиснете левия бутон и го задръжте и движете мишката в желаната посока за ротация. Позицията на курсора когато натискате средния бутон определя къде е центъра на ротацията. Ротацията работи като въртене на топка около нейния център. Ако пуснете бутоните на мишката преди да спрете движението на мишката, обекта продължава да се върти след това (ако тази опция е активирана). Ако кликнете 2 пъти средния бутон на мишката докато обекта се върти се променя центъра на ротация. Натиснете първо средния бутон на мишката и го задръжте. След това натиснете левия бутон и го задръжте и движете мишката в желаната посока за ротация. Този е почти идентичен на предишния начин за завъртане чрез дредниа бутон на мишката + левия бутон, с изключение на това че средния бутон може да бъде пуснат след като десния бутон е натиснат. Този начин може да е по-удобен на потребители които използват мишката с дясната си ръка.
за движение на екрана за промяна на мащаба за ротация
Натиснете и задръжте бутона Ctrl и кликнете с десния бутон на мишката за да влезете в режим движение на екрана (Pan) (версия 0.14) Следкато влезете в режим движение на екрана (Pan), кликнете с левия бутон на мишката за да влезете в режим промяна на мащаба (Zoom). За да се върнете обрано в режим движение на екрана кликнете с десния бутон на мишката (версия 0.14) Следкато влезете в режим движение на екрана (Pan), натиснете и моменто задръжте левия бутон на мишката за да влезете в режим промяна на мащаба (Zoom). За да се върнете обрано в режим движение на екрана кликнете с десния бутон на мишката (версия 0.14)
Select Pan Zoom Rotate view
First method
Rotate view
Alternate method
Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

Ctrl+ Ctrl+Shift+ Shift+
Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer.

Навигация с жестове (v0.16)

This style was tailored for use with a touchscreen and pen. Nevertheless, it can also be used with a mouse, and is recommended for use when using a Mac with a trackpad.

Този стил на навигация е основно предназначен за работа с тъчскрийн или с електронна писалка/таблет. Може да се използва и само с мишка.

Избиране Преместване Промяна на мащаба Завъртане на изгледа Промяна на наклона на изгледа
to Select to Pan to Zoom in or out to Rotate view to Tilt view
Натиснете левия бутон на мишката върху обект за да го изберете. Ако задръжте Ctrl може да изберете няколко обекта. Задръжте десния бутон на мишката и придвижете курсора за да преместите изгледа. Използвайте колелото на мишката за уголемяване/намаляване на мащаба. Промяната е центрирана върху курсора на мишката. Задръжте левия бутон на мишката и преместете курсора за да завъртите изгледа.

В режим Sketcher (и някой други edit режими) тази команда не работи. Трябва да задържите Alt докато натискате бутона на мишката за да влезете в режим на ротация.

Ротацията винаги е центрирана около фокусната точка на камерата. За да промените фокусната точка на камерата натиснете със средния бутон на мишката върху новата фокусна точка, и изгледа ще се центрира автоматично върху нея. Също може да сложите курсора на мишката върху новата фокусна точка и да натиснете клавишът H.

Задръжте левия и десния бутон на мишката и я придвижете наляво или надясно за да промените наклона на изгледа (тоест да промените хоризонта).

или

Чукнете с пръст върху обект за да го изберете. Задръжте 2 пръста и ги придвижете за да преместите изгледа. Също може да почукате и задържите с един пръст, след което да го преместите без да вдигате (това симулира преместване с десния бутон на мишката) За промяна на мащаба задръжте с два пръста и променете разстоянието между тях Задръжте и преместете един пръст за ротация. Трябва съшо да задръжите бутонът Alt ако сте в режим Sketcher или други edit режими. Завъртете с два пръста за да промените наклона

Бележки за навигацията с жестове:

  • в Windows, може да извършвате само по един жест с два пръста наведнъж. Например ако започнете да местите обект с 2 пръста, то жеста само ще го премести. Ако и променяте разстоянието между двата пръста докато ги местите, това няма да промени мащаба.

Alternatively, tap and hold, then drag. This simulates the pan with the right mouse button. |Zoom_text=Use the mouse wheel to zoom in and out. |Zoom_gesture_text=Drag two fingers (pinch) closer or farther apart. |Rotate_view_text=Hold the left mouse button, then move the pointer. In Sketcher and other edit modes, this behavior is disabled. Hold Alt when pressing the mouse button to enter rotation mode.

To set the camera's focus point for rotation, click a point with the middle mouse button. Alternatively, aim the cursor at a point and press H on the keyboard. |Rotate_view_gesture_text=Drag with one finger to rotate.

Hold Alt when in the Sketcher. |Tilt_view_text=Hold both left and right mouse buttons, then move the pointer sideways. |Tilt_view_gesture_text=Rotate the imaginary line formed by two touch points.

This method is disabled by default. To enable, go to Edit → Preferences → Display → Navigation, and uncheck the "Disable touchscreen tilt gesture" checkbox. }}

Навигация с жестове стил Maya

In Maya-Gesture Navigation, panning, zooming, and rotating the view require the Alt key together with a mouse button; therefore, a three-button mouse is required. It's also possible to use gestures as this style was developed over the Gesture navigation style.

При навигация в стил Maya+жестове всички промени на изгледа се извършват като се задържи клавишът ALT и бутон на мишката. Поради това е нужна мишка с 3 бутона за използването на този стил. Ако нямате такава, е възможно и да се използват жестовете описани по-горе.

Избиране Преместване Промяна на мащаба Завъртане на изгледа
to Select alt+to Pan alt+to Zoom in or out or to Zoom in or out alt+to Rotate
Натиснете левия бутон на мишката върху обект за да го изберете. Задръжте alt, задръжте средния бутон на мишката и придвижете курсора за да преместите изгледа Задръжте alt, задръжте десния бутон на мишката и придвижете курсора за да промените мащаба. Същия ефект може да се постигне с колелото на мишката. Задръжте alt, задръжте левия бутон на мишката и придвижете курсора за да завъртите обекта

Alternatively, use the mouse wheel to zoom in and out. |Rotate_view_text=Hold Alt and the left mouse button, then move the pointer. }}

OpenCascade navigation

The OpenCascade navigation style was modeled after OpenCascade.

Select Pan Zoom Rotate view
Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+


Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Alternatively, hold Ctrl and the left mouse button, then move the pointer.

Hold Ctrl and the right mouse button, then move the pointer.

OpenInventor navigation

Стил на навгиация Inventor

Този стил на навигация е наподобява програмата Open Inventor (която не бива да се бърка с Autodesk Inventor). В този стил не можете да избирате обекти само с мишката. За да избирате обекти трябва да задържите натиснат бутонът CTRL.

Избиране Придвижване Промяна на мащаба Завъртане на изгледа
ctrl +to Select to Pan to Zoom in or out or to Zoom in or out to Rotate
Задръжте бутонът ctrl и нтиснете левия бутон на мишката върху даден обект за да го изберете. Натиснете левия бутон на мишката и преместете мишката за да движите обекта. Използвайте колелото на мишката за да уголемите или намалите мащаба. Ако нямате колело задръжте средния бутон на мишката натиснат и натиснете левия или десния бутон на мишката за да промените мащаба. Задръжте левия бутон на мишката и я придвижете за да завъртите изгледа.

This style is not based on Autodesk Inventor.

Select Pan Zoom Rotate view
Shift+
Hold Shift, then press the left mouse button over an object you want to select.

Hold Ctrl instead to select multiple objects.

Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

Hold the left mouse button, then move the pointer.

OpenSCAD navigation

The OpenSCAD navigation style was modeled after OpenSCAD.

introduced in version 0.20

Select Pan Zoom Rotate view
Shift+
Press the left mouse button over an object you want to select.

version 0.21 and below Hold Ctrl and Shift when pressing the mouse button to drag an object in a sketch in edit mode.

Hold the right mouse button, then move the pointer. Hold the middle mouse button, then move the pointer.

Alternatively, hold Shift and the right mouse button, then move the pointer.

Hold the left mouse button, then move the pointer.

Alternatively, and when a sketch is in edit mode, hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

Revit navigation

The Revit navigation style was modeled after Revit.

Select Pan Zoom Rotate view
Shift+


Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer.

Alternatively, hold both left and right mouse buttons, then move the pointer.

Use the mouse wheel to zoom in and out. Hold Shift and the middle mouse button, then move the pointer.

Alternatively, hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

TinkerCAD navigation

The TinkerCAD navigation style was modeled after TinkerCAD.

introduced in version 0.20

Select Pan Zoom Rotate view
Press the left mouse button over an object you want to select. Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out. Press the right mouse button, then move the pointer.

Навигация с тъчпад

With the Touchpad navigation style, panning, zooming, and rotating the view require a modifier key together with the touchpad. This style can also be used with a mouse.

В случай че разполагате само с тъчпад (например на лаптоп) може да използвате този стил. При навигацията с тъчпад за всяка операция (движение, ротация, промяна на мащаб) се използва и клавиатурата.

Избиране Движение Промяна на мащаба Ротация на изгледа
to Select shift+to Pan PgUp / PgDn alt+to Rotate
Натиснете левия бутон на мишката върху обекта които искате да изберете. Задръжте shift и с пръст върху тъчпада преместете обекта. Използвайте клавипите PgUp и PgDn за уголемяване и намаляване на мащаба. Задръжте Alt и преместете курсора на мишката
or or
shift+ctrl+to Zoom shift+ctrl+to ROtate
Задръжте клавишите shift и ctrl, натиснете левия бутон на тъчпада и преместете курсора Задръжте клавишите shift и ctrl и преместете курсора

Поддържан хардуер

FreeCAD също поддържа някои 3D input devices.

Recommended navigation for macOS

On MacBooks with a trackpad the Gesture navigation works very well, but the gestures have a special meaning:

  • Zoom: drag with two fingers.
  • Rotate: drag with three fingers.
  • Pan: Ctrl + three fingers.

Developing a custom navigation

The tutorial Adding a new mouse navigation option to FreeCAD orients developers who want to develop a custom mouse navigation option. Familiarity with the C++ syntax is required.


Getting started/bg
Document structure/bg