Zarządzanie kodem źródłowym

From FreeCAD Documentation
Revision as of 16:23, 13 April 2022 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "* Rozwój FreeCAD z GitKraken, przewodnik używania interfejsu graficznego z Gitem. * [https://wiki.spheredev.org/index.php/Git_for_th...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Wprowadzenie

Głównym narzędziem do zarządzania kodem źródłowym projektu FreeCAD jest Git, który może być łatwo zainstalowany w większości systemów operacyjnych z menedżera pakietów lub bezpośrednio z strony internetowej Git. Zaleca się zapoznanie się ze środowiskiem Git przed bezpośrednią pracą z kodem źródłowym FreeCAD. Odwiedź stronę dokumentacja Git, aby zapoznać się z podręcznikiem źródłowym, a także Pro Git book, aby nauczyć się korzystać z systemu w sposób ogólny. Niniejszy dokument koncentruje się na wykorzystaniu Git do rozwoju FreeCAD. Kompilacja programu FreeCAD jest opisana na stronie Kompilacja.

Chociaż Git jest przede wszystkim aplikacją terminalową, istnieje wiele klientów graficznych, które ułatwiają pracę z gałęziami, nanoszenie poprawek i wysyłanie żądań ściągnięcia do gałęzi głównej. Przykłady obejmują gitk (pierwszy opracowany interfejs graficzny), gitg (Gnome), qgit (Qt), tig (Ncurses), git-cola i GitKraken (własnościowy). Krótkie wprowadzenie do tego narzędzia można znaleźć w Rozwój FreeCAD z GitKraken.

Uwaga: jeśli to wszystko zaczyna przyprawiać cię o zawrót głowy, istnieje bardzo dobra nietechniczna seria o tym, jak używać Gita i Githuba, zatytułowana "Git i Github dla poetów".

Dostęp do kodu źródłowego

Każdy może uzyskać dostęp i kopię kodu źródłowego FreeCAD, ale tylko menedżerowie projektu FreeCAD mają do niego dostęp do zapisu. Możesz uzyskać kopię kodu, studiować go i modyfikować, ale jeśli chcesz, aby Twoje zmiany zostały włączone do oficjalnego kodu źródłowego, musisz wykonać "pull request" w stosunku do głównego repozytorium, aby Twoje modyfikacje mogły zostać sprawdzone przez menedżerów. Ten styl rozwoju jest znany jako Dyktator i porucznicy, ponieważ główni programiści (dyktatorzy) i zaufani programiści (porucznicy) filtrują kod nadsyłany przez niezależnych programistów i użytkowników.

Jeśli zmiany w kodzie źródłowym są znaczące, zaleca się wyjaśnienie ich w sekcji pull request na forum FreeCAD.

Ogólny przepływ pracy do rozwijania kodu dla FreeCAD. Każdy może uzyskać kod z głównego repozytorium, ale główni deweloperzy mają wyłączne prawo do przeglądania i łączenia zgłoszeń innych deweloperów.

Oficjalne repozytorium GitHub

Kod źródłowy programu FreeCAD jest dostępny w serwisie Github, https://github.com/FreeCAD/FreeCAD

Aby móc wnieść swój kod, należy posiadać konto GitHub account.

W przeszłości kod źródłowy był przechowywany w repozytorium SVN, https://free-cad.svn.sourceforge.net/svnroot/free-cad. Przeniesiono je na GitHub, 10 października 2011 r. za pomocą commit 120ca87015.

W związku z tym istnieje wiele zmian, które zostały wprowadzone przed tym czasem, a które nie są zapisane we współczesnej historii commitów Git. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Historia.

Ustawianie nazwy użytkownika Git =

Programiści powinni wysyłać kod do swojego osobistego repozytorium używając swojej nazwy użytkownika GitHub. Jeśli nie jest ona jeszcze ustawiona globalnie, można ją ustawić lokalnie dla bieżącego repozytorium Git w następujący sposób:

git config user.name "YOUR_NAME"
git config user.email GITHUB_USERNAME@users.noreply.github.com

Gdzie "YOUR_NAME" reprezentuje twoje pełne imię i nazwisko lub pseudonim, używane do identyfikacji autora danego commitu, a GITHUB_USERNAME oznacza nazwę twojego konta na GitHubie.

Repozytoria zdalne

Proszę przeczytać Jaka jest różnica między origin a upstream na GitHubie? (Stackoverflow), aby pomóc w zrozumieniu różnicy między origin a upstream w kontekście Git. Ta sekcja wyjaśnia, jak ustawić właściwe repozytoria dla rozwoju. Zasadniczo:

To rozróżnienie jest ważne, ponieważ najpierw należy napisać kod we własnej kopii repozytorium, a dopiero potem przesłać zmiany do oficjalnego repozytorium.

W oparciu o powyższe informacje można skonfigurować środowisko programistyczne Git na dwa sposoby:

 • Pierwsza metoda: rozwidlenie na GitHubie i sklonowanie go lokalnie.
 • Druga metoda: sklonuj FreeCAD bezpośrednio na lokalnym komputerze i dostosuj zdalne serwery.

Zalecamy pierwszą metodę, ponieważ jest ona o jeden krok krótsza.

Metoda pierwsza: Rozwidlenie na GitHub i sklonowanie swojego widelca lokalnie

Najpierw rozwidlisz repozytorium FreeCAD na GitHubie, następnie sklonujesz to osobiste rozwidlenie na swój komputer, a na koniec ustawisz repozytorium upstream.

 • Zaloguj się na swoje konto GitHub.
 • Przejdź do oficjalnego repozytorium FreeCAD: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD
 • W prawym górnym rogu strony naciśnij przycisk "Fork". Spowoduje to utworzenie osobistej kopii repozytorium FreeCAD pod Twoją nazwą użytkownika GitHub: https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD
 • Na swoim komputerze sklonuj nowo utworzony fork programu FreeCAD. Zostanie on utworzony wewnątrz katalogu freecad-source.
git clone https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD.git freecad-source
 • Po zakończeniu pobierania wprowadź nowy katalog źródłowy i ustaw repozytorium upstream.
cd freecad-source
git remote add upstream https://github.com/FreeCAD/FreeCAD.git
 • Potwierdź swoje zdalne repozytoria za pomocą git remote -v; rezultat powinien być podobny do tego
origin	https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD.git (fetch)
origin	https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD.git (push)
upstream	https://github.com/FreeCAD/FreeCAD.git (fetch)
upstream	https://github.com/FreeCAD/FreeCAD.git (push)
 • Teraz można rozpocząć prace rozwojowe.

Metoda druga: Sklonuj FreeCAD bezpośrednio na swój komputer lokalny

Najpierw rozwidlisz repozytorium FreeCAD w serwisie GitHub, jednak oryginalne repozytorium FreeCAD sklonujesz na swój komputer lokalny, a następnie zmienisz swoje zdalne adresy za pomocą terminala.

 • Zaloguj się na swoje konto GitHub.
 • Przejdź do oficjalnego repozytorium FreeCAD: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD
 • W prawym górnym rogu strony naciśnij przycisk "Fork". Spowoduje to utworzenie osobistej kopii repozytorium FreeCAD pod Twoją nazwą użytkownika GitHub: https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD
 • Sklonuj oryginalne repozytorium FreeCAD. Zostanie ono utworzone wewnątrz katalogu freecad-source.
git clone https://github.com/FreeCAD/FreeCAD.git freecad-source
 • Po zakończeniu pobierania należy wejść do nowego katalogu źródłowego i ustawić origin repozytorium.
cd freecad-source
git remote add origin https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD.git
 • Następnie należy skonfigurować repozytorium upstream.
git remote add upstream https://github.com/FreeCAD/FreeCAD.git
 • Potwierdź swoje zdalne repozytoria za pomocą git remote -v; rezultat powinien być podobny do tego
origin	https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD.git (fetch)
origin	https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD.git (push)
upstream	https://github.com/FreeCAD/FreeCAD.git (fetch)
upstream	https://github.com/FreeCAD/FreeCAD.git (push)
 • Teraz można rozpocząć prace rozwojowe.

Jeśli z jakiegoś powodu zdalne repozytoria istnieją, ale wskazują na niewłaściwy adres, możesz naprawić sytuację, zmieniając nazwę zdalnego repozytorium. Na przykład origin powinno wskazywać na Twój osobisty fork. Jeśli wskazuje na oryginalne repozytorium FreeCAD, zmień nazwę tego zdalnego na upstream i ręcznie dodaj repozytorium origin.

git remote rename origin upstream
git remote add origin https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD.git
git remote -v

Można również wyświetlić więcej informacji za pomocą słowa kluczowego show.

git remote show origin
git remote show upstream

Proces rozwoju w Git

Nigdy nie rozwijaj swojej lokalnej gałęzi master. Zamiast tego należy utworzyć lokalną gałąź do rozwoju, a następnie scalić tę lokalną gałąź z gałęzią główną poprzez pull request. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Git Branching, Basic Branching and Merging oraz GitHub - Contributing to a project.

Ogólny tok pracy nad kodem programu FreeCAD przy użyciu git. Główne repozytorium jest rozwidlane online i klonowane na komputer offline (0); nowe gałęzie (1) są używane do wprowadzania lokalnych zmian i uzupełnień do kodu (2). Gałęzie są przebudowywane do najnowszego kodu online (3), a następnie są wypychane do zdalnego repozytorium (4). Następnie tworzone jest żądanie ściągnięcia w celu połączenia kodu z głównym repozytorium (5). Następnie klon osobisty jest aktualizowany nowym kodem głównym (a). Ten zaktualizowany kod główny jest również przesyłany do zdalnego repozytorium (b), aby mieć ten sam kod zarówno w trybie online, jak i offline.

Odgałęzienia

Zamiast pracować na głównej wersji kodu, najlepsze praktyki Git zalecają tworzenie nowej gałęzi za każdym razem, gdy chcesz pracować nad nową funkcjonalnością. Gałęzie są niedrogie, nie kopiują całego drzewa źródłowego, a jedynie tworzą punkt w czasie, na którym będziesz pisał kod. W ten sposób gałęzie pomagają oddzielić prace w toku od głównego kodu.

Korzystanie z nowej gałęzi odbywa się w dwóch etapach: najpierw należy utworzyć gałąź, a następnie przejść do niej:

git branch myNewBranch
git checkout myNewBranch

Alternatywnie można wykonać obie czynności za pomocą jednej instrukcji:

git checkout -b myNewBranch

Teraz możesz zmieniać gałęzie za pomocą checkout, kiedy tylko chcesz nad nimi pracować. Aby zobaczyć gałęzie w projekcie i bieżącą gałąź, użyj samej operacji branch lub dodaj -v lub -vv, aby uzyskać więcej informacji:

git branch
git branch -vv

Po wprowadzeniu zmian i ich zatwierdzeniu użyj operacji log z następującymi opcjami, aby wyświetlić gałęzie

git log --oneline --decorate --graph --all

Committing

Gdy już znajdziesz się w nowej gałęzi, edytuj wybrane pliki źródłowe za pomocą edytora tekstu. Aby sprawdzić, które pliki zostały zmodyfikowane, użyj operacji status i diff. Kiedy będziesz zadowolony z wprowadzonych zmian, zapisz je za pomocą operacji commit:

git status
git diff
git commit -a

W przeciwieństwie do SVN, musisz wskazać, które pliki mają być commitowane. Użyj opcji -a, aby zapisać zmiany we wszystkich plikach, które zostały zmienione. Otworzy się edytor tekstu, na przykład nano lub vim, aby umożliwić napisanie wiadomości do zgłoszenia commit.

Ewentualnie dodaj wiadomość w samym zgłoszeniu commit:

git commit -a -m "Fix the bug in the clone function."

Jeśli tworzysz nowe pliki lub katalogi, musisz najpierw użyć operacji add, aby dodać je do lokalnego repozytorium przed zatwierdzeniem zmian.

git add path
git commit -a

Gdzie path może być dowolnym katalogiem lub plikiem.

Pisanie dobrych komunikatów zgłoszeń commit

Powinieneś starać się pracować małymi krokami, czyli często zatwierdzać zmiany po wprowadzeniu niewielkiego dodatku do swojego kodu. Jeśli nie potrafisz streścić swoich zmian w jednym zdaniu, to prawdopodobnie minęło zbyt dużo czasu od wykonania zgłoszenia commit.

W przypadku dużych zmian ważne jest, abyś miał pomocne i przydatne opisy swojej pracy. FreeCAD przyjął format wspomniany w książce Pro Git, który składa się z krótkiej wiadomości, a następnie większego akapitu opisowego.

Krótkie (nie więcej niż 50 znaków) podsumowanie zmian
 
 W razie potrzeby bardziej szczegółowy tekst objaśniający. Należy go zawinąć do około 72
 znaków lub więcej. W niektórych kontekstach pierwszy wiersz jest traktowany jako
 temat wiadomości e-mail, a pozostały tekst jako treść. Pusta
 pusta linia oddzielająca podsumowanie od treści ma kluczowe znaczenie (chyba że pominiesz
 ciała); narzędzia takie jak rebase mogą się pomylić, jeśli uruchomisz
 te dwa elementy razem.
 
 Kolejne akapity znajdują się po pustych liniach. 
 
 - Punkty kuliste też są w porządku
 
 - Zazwyczaj w wypunktowaniu stosuje się myślnik lub gwiazdkę, poprzedzone
  pojedynczą spacją, a pomiędzy nimi znajdują się puste linie, ale konwencje są tu różne

Jeśli wykonujesz wiele powiązanych prac w gałęzi, powinieneś wykonać wiele małych commitów (zobacz post na forum [1]). Gdy chcesz scalić te zmiany w gałęzi głównej, powinieneś wydać polecenie:

git log master..myNewBranch

aby zobaczyć poszczególne komunikaty zgłoszeń commit. Dzięki temu można napisać wysokiej jakości komunikat podczas wykonywania scalania.

Kiedy łączysz się z wersją master, użyj opcji --squash i wykonaj commit z wysokiej jakości komunikatem commit. To pozwoli ci być bardzo liberalnym w swoich zgłoszeniach commit i pomoże zapewnić dobry poziom szczegółowości w komunikatach commit bez tak wielu odrębnych opisów.

Squashing commits

Squashing odnosi się do procesu łączenia różnych kolejnych commitów w jeden. Może to być pożądane, jeśli wykonałeś wiele małych commitów, które chcesz przedstawić jako jeden commit, na przykład przy zmianie pojedynczej zmiennej, poprawianiu błędów ortograficznych i poprawianiu odstępów w kodzie. Powinieneś zgnieść tylko małe commit'y do pojedynczego pliku. Duże zmiany w kodzie w wielu plikach powinny zawierać pełną historię commit'ów.

Dzięki git log --oneline możesz zobaczyć wiele commitów po kolei, z najnowszym na górze. W tym przykładzie, zaczynając od "cechy A", powstało wiele commitów implementujących "cechę B"; chcielibyśmy zebrać wszystkie commity należące do "cechy B" w jeden.

871adb OK, feature B is fully implemented
1c3317 Whoops, it is not ready yet...
87871a I'm almost ready!
643d0e Code cleanup
af2581 Fix this and that
4e9baa Good implementation
d94e78 Prepare the module for feature B
6394da Feature A

Użyj operacji rebase z opcją --interactive lub -i, aby wybrać różne commity i je usunąć. Użyj hash commitu znajdującego się tuż przed pierwszym, który chcesz usunąć, w tym przypadku tego odpowiadającego "cechom A".

git rebase -i 6394da

(WSKAZÓWKA: Jeśli wiesz, ile commitów chcesz edytować, możesz użyć git rebase -i HEAD~n, aby pracować na ostatnich n commitach).

Edytor wiersza poleceń, taki jak nano lub vim, otworzy się, aby ponownie wyświetlić listę commitów, teraz ze starszym commitem na górze. Przed każdym commitem pojawi się słowo pick. Usuń słowo pick i wpisz w jego miejsce słowo squash lub po prostu literę s, z wyjątkiem pierwszego wpisu; ten commit jest najstarszy, więc wszystkie następne zostaną w nim zebrane.

pick d94e78 Prepare the module for feature B
s 4e9baa Good implementation
s af2581 Fix this and that
s 643d0e Code cleanup
s 87871a I'm almost ready!
s 1c3317 Whoops, it is not ready yet...
s 871adb OK, feature B is fully implemented

Zapisz plik i zamknij edytor.

Edytor zostanie ponownie otwarty. Teraz możesz dodać dłuższy komunikat opisujący wszystkie zmiany, tak jakby były pojedynczym commitem. Zapisz plik i ponownie zamknij edytor. W ten sposób zakończysz łączenie tych commitów w jeden, z nowym komunikatem commit, który napisałeś.

Możesz użyć git log --oneline ponownie, aby zaobserwować historię nowych zgłoszeń commit. W tym przypadku pojawi się tylko pojedynczy commit dla "cechy B", na wierzchu niezmodyfikowanego commitu dla "cechy A".

c83d67 OK, feature B is fully implemented now, with proper module setup, and clean code.
6394da Feature A

Podczas kodowania dla FreeCAD prosimy, abyś rozpoczynał każdą wiadomość commit od modułu, którego dotyczy. Na przykład wiadomość commit dla zmiany w Szkicowniku może wyglądać następująco:

Sketcher: make straight lines curve a bit

Straight lines are sort of ugly, so this commit adds a little bit of curvature to them, so
they are more visually pleasing. They also sparkle some, and change colors over time.

Fixes bug #1234.

Twój PR będzie ułatwiał przeglądanie i szybciej zostanie scalony, jeśli będziesz uważał, aby używać rebase do strukturyzacji i opisywania swoich zgłoszeń commit przed wysłaniem.

Przesłanie pracy do repozytorium GitHub

Gałęzie lokalne na Twoim komputerze nie są automatycznie synchronizowane ze zdalnymi serwerami, które określiłeś jako origin lub upstream ( patrz Remote repositories). Musisz jawnie wysłać gałęzie na zdalne serwery, do których wymagany jest dostęp z prawem zapisu. Gdy to zrobisz, gałęzie staną się publiczne i dostępne do wglądu dla innych programistów.

W przypadku programu FreeCAD powinieneś przesłać swoją lokalną gałąź do zdalnego repozytorium origin, czyli do https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD. Musisz podać swoją nazwę użytkownika i hasło za każdym razem, gdy wykonujesz push, chyba że ustawiłeś Buforowanie poświadczeń. Przeczytaj Pushing commit do zdalnego repozytorium, aby uzyskać więcej informacji.

git push origin myNewBranch

Podczas pracy z pojedynczą gałęzią może zajść potrzeba wielokrotnego, interaktywnego przekształcania, usuwania i poprawiania zgłoszeń commit. W takim przypadku historia oddziału (branch) nie będzie prosta i nie będzie można jej przesłać do zdalnego repozytorium. Może pojawić się komunikat taki jak poniżej, mówiący, że nie jest możliwe wykonanie pchnięcia "fast-forward".

error: failed to push some refs to 'https://github.com/USER/FreeCAD.git'
hint: Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote
hint: counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes
hint: (e.g. 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

Aby ostatecznie przepchnąć swoją gałąź do zdalnego repozytorium, musisz wykonać "force push". Spowoduje to całkowite nadpisanie zdalnej gałęzi aktualną gałęzią, którą mamy w trybie offline.

git push -f origin myNewBranch

Zwykły programista nie ma dostępu do zapisu w repozytorium upstream https://github.com/FreeCAD/FreeCAD, dlatego nigdy nie należy umieszczać kodu na tym zdalnym serwerze.

Rebasing from upstream

Podczas gdy Ty pracujesz nad swoją własną gałęzią, oficjalny kod programu FreeCAD "idzie do przodu" dzięki zgłoszeniom commit innych deweloperów i w ten sposób zaczyna odbiegać od kodu, który masz w swoim osobistym forku.

   .-----A origin/myNewBranch
   / 
-----o-----------Z FreeCAD upstream/master

Dlatego, gdy jesteś gotowy do połączenia swojego oddziału z głównym repozytorium FreeCAD, musisz "przebudować" swoją kopię repozytorium, tak aby była jak najbardziej zbliżona do oficjalnego repozytorium. Zapoznaj się z treścią Git Branching - Rebasing, aby uzyskać więcej informacji.

git checkout myNewBranch
git pull --rebase upstream master

Spowoduje to pobranie kodu z gałęzi master repozytorium upstream (oficjalne źródło programu FreeCAD) i scalenie go z Twoją bieżącą gałęzią (myNewBranch), tak aby Twoje zmiany znalazły się na wierzchu najnowszego oficjalnego kodu. Jeśli nikt nie zmodyfikował tych samych plików, co Ty, to scalenie przebiegnie bez problemów. Jeśli niektóre pliki zostały zmienione w tym samym czasie przez różne osoby, może istnieć konflikt, który należy rozwiązać.

         .-----A' origin/myNewBranch
         /
-----o-----------Z FreeCAD upstream/master

Podsumowując, trzeba być w odpowiedniej gałęzi, przebudować kod do wykonania upstreamu, a następnie wykonać push.

git checkout myNewBranch
git pull --rebase upstream master
git push origin myNewBranch

Operacja pull jest równoważna operacji fetch, po której następuje merge. Gdy użyta jest opcja --rebase, zamiast prostego merge wykonywana jest operacja rebase.

git pull upstream

git fetch upstream
git merge FETCH_HEAD
git pull --rebase upstream master

git fetch upstream
git rebase master

Scalanie gałęzi (pull request)

Po lokalnym wprowadzeniu zmian, przebudowaniu swojej gałęzi z repozytorium upstream i umieszczeniu swojej gałęzi online, możesz zainicjować "pull request". Prośba pull request mówi administratorom oficjalnego repozytorium FreeCADa, że chcesz połączyć nowy kod w swojej gałęzi z oficjalnym kodem.

Podsumowując, proces rozwoju wygląda następująco:

 1. Utwórz fork programu FreeCAD i uzyskaj lokalną kopię tego forka.
 2. Utwórz gałąź na swoim rozwidleniu i zmień na tę gałąź.
 3. Koduj! Udostępniaj tyle lub tak mało, jak chcesz, pisząc dobre komunikaty commit, aby śledzić, co robisz.
 4. Gdy będziesz zadowolony ze swojej pracy, użyj git rebase -i HEAD~n (gdzie n jest całkowitą liczbą zgłoszeń commit, które wykonałeś), aby zebrać swoje commity w logiczny zestaw z dobrymi komunikatami do zgłoszeń commit (każdy komunikat powinien zaczynać się od nazwy modułu, którego dotyczy, np. "Sketcher: make straight lines curve bit").
 5. Użyj GitHuba, aby przesłać swój kod jako "Pull Request (PR)", jak opisano poniżej.

Gdy tylko umieścisz kod w swoim repozytorium origin https://github.com/GITHUB_USERNAME/FreeCAD, GitHub da Ci możliwość porównania i utworzenia pull requestu do repozytorium upstream. Po naciśnięciu przycisku Compare & pull request otworzysz interfejs, który pozwoli Ci wybrać, które repozytorium jest "bazą", czyli celem scalania, a które "głową", czyli Twoim dodatkowym kodem. System szybko sprawdzi, czy nie ma konfliktów z plikami, które zmodyfikowałeś. Jeśli pracowałeś nad plikami, których nikt nie dotykał, twoja gałąź będzie mogła zostać scalona bez problemów.

GitHub wyświetli edytor tekstu, w którym można napisać wiadomość dokumentującą zmiany: edytor ten będzie wstępnie wypełniony wiadomością powitalną (którą można usunąć), listą kontrolną (którą należy przejrzeć) oraz przypomnieniem o konieczności udokumentowania zmiany na wiki, gdy zostanie zaakceptowana. Aby skorzystać z listy kontrolnej, przejdź przez każdy element po kolei i zmień [ ] na [X], aby zaznaczyć, że wykonałeś dany krok. GitHub wyświetli także liczbę commitów w Twojej gałęzi, liczbę plików, które zostały zmodyfikowane, oraz widok pokazujący różnice między "bazą" a "głową", aby każdy mógł natychmiast zobaczyć, jakie są Twoje zamierzone modyfikacje. Sprawdź dwukrotnie, czy nie ma tam takich rzeczy, jak zabłąkane puste linie, których nie chciałeś dodać, lub ogromne zmiany formatowania, które IDE postanowiło wprowadzić za Twoimi plecami.

base repository: FreeCAD/FreeCAD  base: master <---- head repository: GITHUB_USERNAME/FreeCAD  compare: myNewBranch

Able to merge. These branches can be automatically merged.

Kliknij Create pull request, aby kontynuować. Pojawi się komunikat informujący, że kod musi zostać sprawdzony. Jest to system, który automatycznie kompiluje program FreeCAD i uruchamia testy jednostkowe. Jeśli testy przejdą pomyślnie, pull request będzie miał większe szanse na połączenie z głównym kodem, w przeciwnym razie zostanie sporządzony raport wskazujący napotkane błędy. Zobacz FreeCAD pull requests.

Some checks haven’t completed yet

* continuous-integration/travis-ci/pr Pending — The Travis CI build is in progress |Required|

Jeśli testy zakończą się powodzeniem, pojawi się komunikat taki jak poniżej:

All checks have passed

* continuous-integration/travis-ci/pr — The Travis CI build passed |Required|

Ta gałąź nie ma konfliktów z gałęzią podstawową Tylko osoby z prawem zapisu do tego repozytorium mogą łączyć zgłoszenia pull request.

Teraz musisz poczekać, aż administratorzy połączą Twoją gałąź. Zostaniesz o tym poinformowany.

Pull request successfully merged and closed

You’re all set — the GITHUB_USERNAME:myNewBranch branch can be safely deleted.
If you wish, you can also delete your fork of FreeCAD/FreeCAD.

Jeśli chcesz, możesz usunąć gałąź, która została właśnie scalona, a nawet cały swój fork programu FreeCAD, ponieważ Twój własny kod jest już dołączony na końcu gałęzi głównej.

-----o-----------Z----A' FreeCAD upstream/master

Uwaga: możesz kontynuować pracę (git commit -a) na tej samej gałęzi, czekając na zatwierdzenie scalenia. Jeśli ponownie wykonasz git push, drugi commit scalenia zostanie umieszczony w kolejce w tym samym żądaniu ściągnięcia, a kolejny automatyczny test zostanie wykonany. Oznacza to, że podczas gdy twoje scalenia nie są jeszcze zatwierdzone przez administratorów, możesz nadal wysyłać zmiany do swojego repozytorium origin, a to spowoduje umieszczenie tych zgłoszeń commit w kolejce tego samego żądania wyciągnięcia do repozytorium upstream. Używanie pojedynczego żądania pull do kolejkowania wielu pojedynczych zgłoszeń commit jest często pożądane w przypadku małych zmian. W przypadku dużych zmian w kodzie źródłowym, należy utworzyć inną gałąź, rozwijać w niej swoje funkcje, a następnie wysłać osobne żądanie pull request dla tej gałęzi.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Interfejs pull request może być używany za każdym razem, gdy chcesz przesłać kod z własnego repozytorium do innego repozytorium w GitHubie. Można go również używać do scalania kodu w odwrotnym kierunku, z gałęzi innych osób do własnej, a nawet pomiędzy własnymi gałęziami. W tym ostatnim przypadku, ponieważ jesteś właścicielem gałęzi, możesz od razu zatwierdzić scalanie.

base repository: SomeProject/Some_Software base: master    <---- head repository: GITHUB_USERNAME/Some_Software compare: add_new_functions
base repository: GITHUB_USERNAME/FreeCAD  base: myNewBranch <---- head repository: FreeCAD/FreeCAD        compare: master
base repository: GITHUB_USERNAME/FreeCAD  base: myNewBranch <---- head repository: GITHUB_USERNAME/FreeCAD    compare: fix-many-bugs-branch

Utrzymywanie aktualnego repozytorium GitHub

Po rozwidleniu FreeCAD, Twoje osobiste repozytorium istnieje niezależnie od oryginalnego. Kiedy oryginalne repozytorium będzie miało nowe zgłoszenia commit, GitHub poinformuje Cię, że Twoje osobiste repozytorium jest opóźnione pod względem liczby zgłoszeń commit:

This branch is 5 commits behind FreeCAD:master.

W podobny sposób, jeśli utworzyłeś gałąź rozwojową z nowym kodem, GitHub poinformuje Cię, że ta gałąź wyprzedza Cię w liczbie zgłoszeń commit. To znaczy, że ta gałąź zawiera zmiany, które nie zostały jeszcze scalone z oficjalnym repozytorium FreeCAD:

This branch is 3 commits ahead of FreeCAD:master.

Podczas rozwijania możliwe są oba przypadki, ponieważ Twoja własna gałąź może nie zawierać zgłoszeń commit innych deweloperów, ale zawierać nowe, napisane przez Ciebie:

This branch is 2 commits ahead, 14 commits behind FreeCAD:master.

Podczas tworzenia kodu zaleca się, abyś zmienił bazę gałęzi, w której aktualnie pracujesz, ponieważ dzięki temu Twoja gałąź będzie zawsze wyprzedzać kod główny FreeCAD.

Jeśli chodzi o twoją oryginalną gałąź master, to nigdy nie będzie ona automatycznie aktualizowana przez GitHub. Musisz o to zadbać samodzielnie. Przełącz się na gałąź master, a następnie pull z upstream (co spowoduje pobranie fetch i merge), a następnie przepchnij zaktualizowaną gałąź master do swojego zdalnego repozytorium origin.

git checkout master
git pull upstream master
git push origin master

Po wykonaniu tych czynności GitHub poinformuje Cię, że jesteś zsynchronizowany z repozytorium upstream.

This branch is even with FreeCAD:master.

Teraz, gdy twój master jest aktualny, możesz zdecydować się na przejście do niego i usunąć inną gałąź, której używałeś wcześniej do rozwijania funkcji.

git checkout master
git branch -d myNewBranch

Aby usunąć gałąź w zdalnym repozytorium origin, można użyć operacji push. Zwykle pcha się lokalną gałąź. Spowoduje to utworzenie zdalnej gałęzi o tej samej nazwie co lokalna.

git push origin myNewBranch

Jeśli jednak użyjesz zapisu local_name:remote_name, lokalna gałąź zostanie utworzona w zdalnym repozytorium pod inną nazwą:

git push origin myNewBranch:someRemoteBranch

Dlatego można usunąć zdalną gałąź, przesuwając pustą gałąź lokalną:

git push origin :myNewBranch
git push origin :someRemoteBranch

Teraz, gdy masz już tylko aktualny master, możesz utworzyć nową gałąź i powtórzyć kroki zmiany plików, zgłoszenia commit, push, wysłania pull request, scalenia i aktualizacji.

git checkout master
git checkout -b anotherBranch

Jeśli nie chcesz usuwać swojej już niestandardowej gałęzi, możesz wymusić jej aktualizację tak, aby była równa zaktualizowanej gałęzi master; następnie możesz zrobić z nią, co tylko chcesz, włączając w to dodawanie kolejnych zgłoszeń commit i wypychanie jej do zdalnego repozytorium origin.

git checkout myNewBranch
git reset --hard master
git push -f origin myNewBranch

Takie twarde resetowanie gałęzi zwykle nie jest potrzebne. W większości przypadków należy wykonać następujące czynności: utworzenie nowej gałęzi, wprowadzenie zmian, przepchnięcie tych zmian, scalenie gałęzi, a następnie usunięcie gałęzi.

Zaawansowane operacje Git

Wyszukiwanie

Oto kilka przydatnych narzędzi, które pomogą Ci znaleźć to, czego szukasz:

Wyszukiwanie plików według nazw

Użyj git ls-files, aby przeszukać repozytorium w poszukiwaniu plików, które zawierają w nazwie określony ciąg znaków. Poniższy przykład zwróci wszystkie przypadki plików, które zawierają w nazwie ciąg 'dxf'.

git ls-files *dxf*


Wyszukiwanie ciągu znaków

Użyj git grep, aby przeszukać repozytorium w poszukiwaniu plików, które zawierają określony ciąg znaków w samych plikach. Poniższy przykład zwróci wszystkie wystąpienia plików, które zawierają "dxf" w każdym z nich.

git grep dxf


Rozwiązywanie konfliktów scalania

Łączenie gałęzi za pomocą git merge, lub zmiana lokalizacji gałęzi za pomocą git rebase, może czasami powodować konflikty, ponieważ pliki mogły być modyfikowane przez innego autora w tym samym czasie. Jeśli tak się stanie, powinieneś zobaczyć zmiany obu stron, autora i swoje własne, a następnie podjąć decyzję, jak uwzględnić oba zestawy zmian w najlepszy możliwy sposób. Jest to zwykle proces ręczny, którego nie da się zautomatyzować; programista musi zrozumieć kod i zdecydować, jaki kod przenieść, przerobić lub usunąć, aby rozwiązać konflikt.

Po wystąpieniu konfliktu może zostać wyświetlony komunikat podobny do tego.

CONFLICT (content): Merge conflict in src/Mod/source_code.py
error: Failed to merge in the changes.
Patch failed at 1234 Some commit message when editing source_code.py

Jeśli dla projektu Git jest zainstalowane i skonfigurowane specjalistyczne narzędzie diff, na przykład program Meld firmy Gnome, konflikt można zbadać i rozwiązać za pomocą operacji mergetool.

git mergetool

Narzędzie Scalanie zwykle wyświetla trzy kolumny; dwie kolumny po bokach wyświetlają dwa sprzeczne pliki, natomiast kolumna pośrodku wyświetla nowy kod, który zostanie zapisany i ostatecznie zatwierdzony. Dlatego też środkowa kolumna powinna być edytowana w taki sposób, aby scalała kod z obu kolumn bocznych. Po rozwiązaniu konfliktu i zapisaniu nowego kodu źródłowego (kolumna środkowa) można zamknąć narzędzie Meld. Następnie można kontynuować operację merge lub rebase.

git merge --continue
git rebase --continue

Więcej informacji o scalaniu i rozwiązywaniu konfliktów można znaleźć na stronach:

Sprawdzanie zmian

Sprawdź historię pojedynczego pliku dla różnych zgłoszeń commit za pomocą operacji log:

git log --patch path

Gdzie path może być dowolnym katalogiem lub plikiem. Zamiast --patch można również użyć skrótów -p lub -u.

Sprawdzanie zmian między dwoma gałęziami

Sprawdź zmiany między dwiema gałęziami za pomocą operacji log i diff z podaniem nazw gałęzi:

git log master..myBranch
git diff master..myBranch

Operacja log pokazuje zgłoszenia commit, natomiast diff pokazuje rzeczywiste zmiany w plikach.

Resetowanie plików i katalogów

Jeśli przypadkowo wprowadzono modyfikacje w pliku lub katalogu, może być konieczne całkowite odwrócenie tych zmian, aby uzyskać poprzedni stan kodu źródłowego.

Można to szybko wykonać za pomocą operacji checkout:

git checkout path
git checkout .

Spowoduje to przywrócenie path (plików lub katalogów) do stanu z początku gałęzi, odrzucając zmiany, które nie zostały zatwierdzone. Jeśli path jest pojedynczą kropką ., to przywróci wszystkie pliki w bieżącym katalogu.

Jeśli przez przypadek dodano pliki i katalogi, można użyć operacji clean:

git clean -df

Spowoduje to wymuszone usunięcie wszystkich plików i katalogów (-df), które nie są śledzone przez repozytorium, czyli takich, które nie zostały wcześniej dołączone za pomocą operacji add.

Aby całkowicie zresetować repozytorium, tracąc wszystkie niezaangażowane modyfikacje, należy użyć operacji reset:

git fetch
git reset --hard FETCH_HEAD

Gdzie FETCH_HEAD jest wierzchołkiem repozytorium upstream. Można też użyć innego zgłoszenia commit.

Operacja revert również odwraca zmiany. Jednak to polecenie robi to przez dodanie kolejnego zgłoszenia commit do historii. W wielu przypadkach nie jest to pożądane.

Obcinanie starych gałęzi

Jeśli wysłałeś wiele gałęzi do repozytorium upstream, możesz chcieć usunąć te gałęzie ze swojego lokalnego systemu, ponieważ zostały już scalone. Gałąź w repozytorium origin online może zostać usunięta natychmiast po scaleniu. Następnie można usunąć lokalne odwołania do tej gałęzi, używając opcji --prune lub prune w operacjach fetch i remote.

git fetch --prune origin
git remote prune origin

Na koniec można usunąć gałęzie lokalnie:

git branch -D myBranch

Dobrą praktyką jest również odśmiecanie repozytorium po pewnym czasie za pomocą operacji gc. Spowoduje to wyczyszczenie niepotrzebnych plików i skompresowanie lokalnych rewizji plików, aby zoptymalizować wykorzystanie lokalnego dysku w repozytorium.

git gc

Praca z łatkami

Chociaż Git pozwala na łączenie różnych gałęzi kodu za pomocą git merge (na swoim komputerze) lub pull request (w zdalnym repozytorium), to jednak zdarzają się sytuacje, w których pożądane może być utworzenie tradycyjnej "łatki" (patch), którą można wysłać jako załącznik przez e-mail. Poniższy przepływ pracy wyjaśnia, jak to zrobić.

Tworzenie łatek

 • Nowy kod powinien być rozwijany w gałęzi dodatkowej repozytorium, a nie w gałęzi głównej. Dlatego pierwszym krokiem jest upewnienie się, że znajdujesz się we właściwej gałęzi.
git branch -v
git checkout myBranch
 • Teraz użyj git format-patch względem gałęzi master i użyj opcji --stdout, aby przekierować wynik na standardowe wyjście. Następnie przekieruj standardowe wyjście do pliku, który dla wygody jest tworzony powyżej katalogu z kodem źródłowym.
git format-patch master --stdout > ../myCode.patch
 • Inną metodą jest
git format-patch HEAD^
git format-patch HEAD~1

Liczba znaków nawigacyjnych ^ lub liczba 1 wskazują liczbę zgłoszeń commit, które należy wziąć pod uwagę, czyli ^^ lub ~3 utworzą trzy poprawki dla trzech zgłoszeń commit.

git format-patch HEAD^

Spowoduje to utworzenie łaty lub serii łat zgodnie z następującą konwencją nazewniczą

XXXX-commit-message.patch

gdzie XXXX jest liczbą od 0000 do 9999, a komunikat commit stanowi większą część nazwy pliku, np,

0001-fix-ViewProjMatrix-getProjectionMatrix.patch

Stosowanie łatek

Git może scalać poprawki lub różnice. Aby dowiedzieć się więcej o tym procesie, przeczytaj stronę Stosowanie poprawek za pomocą Git.

Jeśli plik z poprawką znajduje się już w systemie, wystarczy go zastosować.

git apply myCode.patch

Można użyć curl, aby pobrać łatę z witryny internetowej, a następnie zastosować ją za pomocą git.

curl -O https://some.website.org/code/myCode.patch
git apply myCode.patch

Dodaj .diff lub .patch na końcu adresu URL zgłoszenia commit, pull requestu lub widoku porównania na GitHubie, aby na stronie był wyświetlany zwykły widok tekstowy.

Możesz wskazać curl na konkretne zgłoszenie commit poprawki w repozytorium i przesłać go bezpośrednio do git, aby zastosować poprawkę.

curl https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/commit/c476589652a0f67b544735740e20ff702e8d0621.patch | git apply -

Cofanie poprawki

Podczas stosowania poprawki modyfikuje się niektóre pliki. Modyfikacje te nie są jednak trwałe, dopóki nie zatwierdzisz zmian. Dlatego jeśli chcesz cofnąć poprawkę, skorzystaj z poniższych instrukcji.

Spowoduje to cofnięcie wprowadzonych zmian, jeśli nadal masz dostęp do oryginalnego pliku poprawki.

git apply -R myCode.patch

Alternatywnie, spowoduje to usunięcie niezaakceptowanych zmian w gałęzi.

git checkout -f

Przechowywanie zgłoszeń commit git

Powiedzmy, że pracujesz nad gałęzią i okazuje się, że dokonujesz pewnych modyfikacji w źródle, które wykraczają poza zakres bieżącej gałęzi. Innymi słowy, te zmiany byłyby lepsze w innej gałęzi, a nie w bieżącej. Polecenie git stash może być użyte do tymczasowego przechowywania tych niezaangażowanych zmian lokalnych.

git stash

Jeśli w przyszłości będziesz chciał użyć tych zgłoszeń commit, możesz je "wyciągnąć" ze schowka i umieścić w swojej gałęzi roboczej.

git stash pop

Jeśli zdecydujesz, że nie lubisz już tych zapisanych zgłoszeń commit, możesz całkowicie usunąć je ze schowka.

git stash drop

Można wyświetlić listę wielu schowków dla zgłoszeń commit za pomocą:

git stash list

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Przydatne sztuczki, których możesz nie wiedzieć o schowkach Git.

Sprawdź lokalnie żądania z GitHub

Checkout GitHub pull requests locally


Obciążanie winą

Sekcja do ustalenia

Dodaj zawartość z witryny https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=23&t=55943&p=481483#p481287

Bisect

Git bisect Jest to metoda umożliwiająca znalezienie konkretnego zgłoszenia commit, które wprowadziło błąd.

Musisz znaleźć dwa zgłoszenia commit:

 • Prawidłowy commit (na przykład abcd) przed uszkodzeniem systemu.
 • Nieprawidłowy commit (na przykład efgh) po uszkodzeniu systemu.

Potem w terminalu wprowadź następujące dane:

git bisect start
git bisect good abcd
git bisect bad efgh

Wynik: Polecenie git sprawdzi spójność między dwoma zgłoszeniami commit.

Następnym krokiem jest zbudowanie i przetestowanie kodu. Jeśli system działa, kontynuuj proces, wpisując:

git bisect good

Powtórz poprzedni etap budowania kodu i jego testowania.

Jeśli system jest uszkodzony, wpisz:

git bisect bad

Powtórz poprzednie kroki, stosując good lub bad w zależności od wyników testów.

W końcu git powie ci, że wxyz jest pierwszym błędnym commitem.

Na koniec, aby zakończyć proces bisect, wpisz:

git bisect reset

Uwaga: git bisect zajmuje dużo czasu, jeśli obszary poprawne i błędne są odległe od siebie.

Numer rewizji FreeCAD

W przeciwieństwie do subversion, które używa kolejnych numerów dla swoich rewizji, Git tworzy SHA-1 hash values z każdym zgłoszeniem commit. Wartość skrótu to długi alfanumeryczny ciąg znaków, który wygląda następująco

9b3ffef570596e184006287434fba54a4b03ccc3

Numer ostatniej wersji

Aby znaleźć numer ostatniej rewizji w konkretnym oddziale, należy użyć operacji rev-list z opcją --count. Podaj nazwę gałęzi, zdalnego repozytorium, znacznika lub specjalny wskaźnik, taki jak HEAD, aby wskazać ostatni commit w tym konkretnym obiekcie.

git rev-list --count master
git rev-list --count HEAD
git rev-list --count origin

Można też przejrzeć repozytorium na GitHubie i zapoznać się z liczbą zgłoszeń commit zgłoszonych w danej gałęzi.

Numer wersji określonego hasha zatwierdzenia commit

Ponieważ hash jest łańcuchem alfanumerycznym, nie jest zbyt użyteczne określanie, czy dany commit jest starszy czy nowszy od innego hasha. Aby znaleźć numer rewizji określonego hasha, ponownie użyj operacji rev-list; dane wejściowe mogą być pełnym hashem lub częściowym hashem, który jest unikalny, zwykle wystarczy pierwsze 7 cyfr.

git rev-list --count ab1520b872821414c6ce4a15fb85d471ac2a2b03
git rev-list --count 9948ee4

Hash wersji określonego numeru zatwierdzenia commit

Jeśli mamy numer commit, powiedzmy 15000, i chcemy znaleźć odpowiadający mu hash, musimy obliczyć liczbę zgłoszdeń commit od tego momentu do ostatniego commitu (HEAD). Najpierw należy uzyskać numer ostatniego zgłoszenia commit.

git rev-list --count HEAD
17465

Następnie należy odjąć numer zgłoszenia commit

17465 - 15000 = 2465

Następnie użyj operacji log, aby wyświetlić wszystkie zatwierdzenia i hashes. Opcja --skip przeskakuje różnicę w zatwierdzeniach, które obliczyliśmy, dzięki czemu przechodzimy bezpośrednio do hasza, którego szukamy.

git log --skip=2465
commit 44c2f19e380e76b567d114a6360519d66f7a9e24

Ponieważ log może pokazywać dwa zbliżone do siebie żądania commit, sprawdź, czy numer jest właściwy. Jeśli jest on przesunięty o jeden, wybierz kolejne żądanie w sekwencji (przed lub po) i sprawdź ponownie.

git rev-list --count 44c2f19e38
15000

Numer wydania w interfejsie programu FreeCAD

Numer wersji, który pojawia się w okienku dialogowym Informacje o FreeCAD jest zdefiniowany w pliku src/Build/Version.h, który jest tworzony w czasie kompilacji, gdy uruchamiane jest narzędzie cmake. Przeczytaj stronę Wyodrębnij numer wersji ze źródła git, aby uzyskać więcej informacji.

Dodawanie innych repozytoriów (zdalnych)

Kilku współpracowników projektu FreeCAD ma swoje własne repozytoria Git, gdzie gromadzą swoją pracę lub gdzie eksperymentują z nowymi pomysłami, zanim będą one gotowe do włączenia do oficjalnego kodu źródłowego. Być może będziesz chciał uzyskać ich źródła, aby przetestować ich kod, gdy złożą pull request.

Użyj polecenia git remote, aby dodać te inne repozytoria, dzięki czemu będziesz mógł wykonywać operacje fetch i pull z ich kodem.

git checkout master
git remote add OTHER_USER OTHER_URL
git fetch OTHER_USER
git checkout -b OTHER_BRANCH OTHER_USER/OTHER_BRANCH

Na przykład dodajmy zdalne repozytorium Bernd-a:

git remote add bernd http://github.com/berndhahnebach/FreeCAD_bhb

Polecenie git fetch pobiera referencje z tego zdalnego repozytorium.

git fetch bernd

Wyświetla wszystkie gałęzie w Twoim repozytorium oraz te z dodanych przez Ciebie repozytoriów zdalnych. Gałęzie Bernd=a będą wyświetlane jako remotes/bernd/<branchname>.

git branch -a

Teraz przejrzyjmy listę ostatnich 10 żądań commit w gałęzi femdev Bernd=a.

git log -10 --oneline remotes/bernd/femdev

Teraz możemy sprawdzić wybraną gałąź.

git checkout remotes/bernd/femdev

Następnie możemy utworzyć lokalną gałąź, która będzie bazować na gałęzi zdalnej. Tę lokalną gałąź możemy modyfikować i dodawać do niej własny kod.

git checkout -b local_branch_name /remotes/bernd/femdev

Możesz też chcieć wykonać operację git rebase przeniesienia nowo utworzonej gałęzi na gałąź upstream/master, aby upewnić się, że używa ona najnowszego kodu. Jeśli istnieją konflikty, będą musiały być rozwiązane w tym momencie.

git pull --rebase upstream master

Nowa gałąź jest gotowa do modyfikacji i kompilacji, jak opisano na stronie Kompilacja.

Przejdź do sekcji rozwoju na forum FreeCAD, aby porozmawiać o rozwoju.

Dodatkowe informacje