Szkicownik: Wybierz zbędne wiązania

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:56, 7 May 2024 by Kaktus (talk | contribs)

Szkicownik: Wybierz zbędne wiązania

Lokalizacja w menu
Szkic → Widok szkicu → Wybierz zbędne wiązania
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Z P R
Wprowadzono w wersji
0.15
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Zaznacz nadmiarowe wiązania wybiera zbędne wiązania w szkicu.

Jeśli takie wiązania istnieją w szkicu, sekcja komunikatów Solvera w oknie dialogowym Szkicownika wyświetla następujący komunikat:

 • Wiązania nadmiarowe: (#, #, #)

Gdzie (#, #, #) to indeksy więzów. Kliknięcie podkreślonego tekstu spowoduje wybranie zbędnych wiązań.

Należy pamiętać, że szkic może mieć również nadmiarowe wiązania, jeśli wyświetlany jest ten komunikat:

 • Wiązania nadmierne: (#, #, #)

Użycie

 1. Narzędzie można wywołać na kilka sposobów:
  • Kliknij podkreślony tekst w oknie dialogowym szkicownika, jak opisano powyżej.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Widok szkicu → Zaznacz nadmiarowe wiązania.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Z, następnie P, a potem R.
 2. Nadmiarowe ograniczenia zostaną zaznaczone.
 3. Opcjonalnie kliknij w pustym obszarze w widoku 3D, aby usunąć zaznaczenie.

Uwagi

 • Zbędne wiązania muszą zostać usunięte ze szkicu.
 • Zamiast proponowanych indeksów możliwe jest również usunięcie innych wiązań.