Szkicownik: Utwórz okrąg

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:14, 7 May 2024 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Szkicownik: Utwórz okrąg

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz okrąg
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G C
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Utwórz Łuk

Opis

Narzędzie Utwórz okrąg tworzy okrąg przez jego środek i punkt wzdłuż okręgu. dostępne w wersji 1.0: Lub opcjonalnie przez trzy punkty wzdłuż okręgu.

Jak używać

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Pos-OVP = Pozycyjne Parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0
Dim-OVP = Wymiarowe parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz okrąg.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz okrąg z menu.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Utwórz okrąg z menu kontekstowego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie C.
 2. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną bieżącego trybu narzędzia.
 3. Sekcja Parametry okręgu (dostępne w wersji 1.0) jest dodawana na górze okna dialogowego.
 4. Opcjonalnie naciśnij klawisz M lub wybierz z rozwijanej listy w sekcji parametrów, aby zmienić tryb narzędzia:
  • Środek:
   1. Wybierz środek okręgu. Lub z Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i/lub Y.
   2. Wybierz punkt, aby zdefiniować promień okręgu. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź ten promień.
  • trzy punkty na obwodzie: dostępne w wersji 1.0.
   1. Wybierz trzy punkty, aby zdefiniować okrąg. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź ich współrzędne X i / lub Y. Dla tych punktów nie są tworzone żadne wiązania.
 5. Okrąg jest tworzony i dodawane są odpowiednie wiązania oparte na Pos-OVP i Dim-OVP.
 6. Jeśli narzędzie działa w Trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie okręgów.
  2. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.