Sketcher: Constrângere de Unghi

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:28, 9 October 2018 by Luc (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Constraint InternalAngle.svg Constraint InternalAngle

Menu location
Sketch → Sketcher constraints → Constrain angle
Workbenches
Sketcher
Default shortcut
A
Introduced in version
-
See also
Constrain distance, Constraint Perpendicular

Descriere

Constrângerea de unghi este o datum constraint având ca scop fixarea unghiurilor unei schițe. Este capabilă să definească pantele liniilor individuale, unghiurile dintre linii, unghiurile de intersecții ale curbelor și deschiderile unghiulare ale arcurilor circulare.

Cum se folosește

Sunt patru căi diferite pentru ca această constrângere să fie aplicată:

 1. Liniilor individuale
 2. între linii
 3. asupra interesecțiilor curbelor
 4. Arcurilor de cercuri

Pentru a aplica constrângerea de unghi, trebuie urmați următorii pași:

 • Selectați una, două sau trei entități în schiță. Modul va fi ales în funcție de selecție.
 • Invocați constrângerea făcând clic pe pictograma de pe bara de instrumente sau selectând elementul din meniu sau utilizând comanda rapidă de la tastatură. Se afișează o fereastră de dialog contextual pentru editarea referinței.
 • Modificați unghiul, dacă este necesar. Unghiul poate fi introdus ca o expresie care va fi evaluată și rezultatul va fi stocat. Faceți clic pe OK.

Ca și în cazul oricărei constrângeri de referință, este posibil să modificați unghiul prin lista constrângerilor. Introducerea unei valori negative va determina unghiul să se răstoarne.

Moduri de Constrângere

linie pantă unghi

Accepted selection: linie

Sketcher ConsraintAngle mode1.png

Constrângerea stabilește unghiul polar al direcției liniei. Este unghiul dintre linie și axa X a schiței.

arc span (v0.15)

Accepted selection: arc de cerc

Sketcher ConsraintAngle mode2.png

In this mode, the constraint fixes angular span of a circular arc.

between lines

Accepted selection: line + line

Sketcher ConsraintAngle mode3.png

In this mode, the constraint sets the angle between two lines. It is not required that the lines intersect.

between curves at intersection (angle-via-point) (v0.15)

Accepted selection: any line/curve + any line/curve + any point

Sketcher ConsraintAngle mode4.png

In this mode, angle between two curves is constrained at the point of their intersection. The intersection point can be on curves' extensions. The point should be specified explicitly, since curves typically intersect in more than one point.

For the constraint to work correctly, the point must be on both curves. So, as the constraint is invoked, the point will be automatically constrained onto both curves (helper constraints will be added, if necessary), and the angle between curves will be constrained at the point. These helper constraints are plain regular constraints. They can be added manually, or deleted. There are no helper constraints on the example picture above, because the point selected is already the intersection of curves.

Script

Angle Constraint can be created from macros and from the python console by using the following:

# line slope angle
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline,angle))

# angular span of arc
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iarc,angle))

# angle between lines
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',iline1,pointpos1,iline2,pointpos2,angle))

# angle-via-point (no helper constraints are added automatically when from python)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('AngleViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos,angle))

where:

 • Sketch is a sketch object
 • iline, iline1, iline2 are integers specifying the lines by their ordinal numbers in Sketch.
 • pointpos1, pointpos2 should be 1 for start point and 2 for end point. The choice of endpoints allows to set internal angle (or external), and it affects how the constraint is drawn on the screen.
 • geoidpoint and pointpos in AngleViaPoint are the indexes specifying the point of intersection.
 • angle is the angle value in radians. The angle is counted between tangent vectors in counterclockwise direction. Tangent vectors are pointing from start to end for the lines (or vice versa if ending point is supplied in angle between lines mode), and along counterclockwise direction for circles, arcs and ellipses. Quantity is also accepted as an angle (e.g. App.Units.Quantity('45 deg'))