Python/ro: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 October 2021

29 August 2020

2 August 2020

15 May 2020

22 February 2020

6 January 2020

25 September 2019

17 March 2019

16 March 2019

 • curprev 10:5210:52, 16 March 2019Luc talk contribs 4,507 bytes +6 Created page with "* Funcțiile pot returna un obiect care poate fi folosit ca bază a unei alte funcții de desen."
 • curprev 10:5210:52, 16 March 2019Luc talk contribs 4,501 bytes +23 Created page with "* Dacă codul trebuie să fie rupt în mai multe rânduri, acest lucru trebuie făcut cu o virgulă între paranteze pătrate sau paranteze; a doua linie trebuie aliniată cu..."
 • curprev 10:5110:51, 16 March 2019Luc talk contribs 4,478 bytes +21 Created page with "* Normele lui Python subliniază lizibilitatea codului; în special, parantezele trebuie să urmeze imediat numele funcției, iar un spațiu trebuie să urmeze după o virgulă."
 • curprev 10:5110:51, 16 March 2019Luc talk contribs 4,457 bytes +17 Created page with "* Atunci când argumentele sunt date cu cheia explicită, argumentele opționale pot fi date în orice ordine. Aceasta înseamnă că următoarele apeluri sunt echivalente:"
 • curprev 10:5010:50, 16 March 2019Luc talk contribs 4,440 bytes +5 Created page with ": În acest exemplu, primul argument nu are o valoare implicită, așa că trebuie întotdeauna inclus."
 • curprev 10:5010:50, 16 March 2019Luc talk contribs 4,435 bytes +18 Created page with "* Argumentele cu perechi cheie-valoare sunt opționale, cu valoarea implicită indicată în semnătură. Aceasta înseamnă că următoarele apeluri sunt echivalente:"
 • curprev 10:4910:49, 16 March 2019Luc talk contribs 4,417 bytes +10 Created page with "Aceasta este o semnătură tipică a funcției"
 • curprev 10:4910:49, 16 March 2019Luc talk contribs 4,407 bytes +20 Created page with "Atunci când se scrie codul în Python, este de preferat să se urmeze [https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ PEP8: Style Guide for Python Code]."
 • curprev 10:4810:48, 16 March 2019Luc talk contribs 4,387 bytes +22 Created page with "A se vedea Introduction to Python pentru a afla despre limbajul de programare Python și apoi [[Python scripting tutorial|Python scripting tutorial]..."
 • curprev 10:4610:46, 16 March 2019Luc talk contribs 4,365 bytes −8 Created page with "Aceasta creează funcții prefixate, {{incode|module.function()}}. Acest sistem previne conflictele de nume cu funcții numite aceleași, dar care provin de la diferite modul..."
 • curprev 10:4510:45, 16 March 2019Luc talk contribs 4,373 bytes +8 Created page with "== Convenții == În această documentație, ar trebui urmate câteva convenții pentru exemplele Python."
 • curprev 10:4410:44, 16 March 2019Luc talk contribs 4,365 bytes +13 Created page with "Funcțiile Python sunt stocate în fișiere numite module. Înainte de a utiliza orice funcție din modulul respectiv, modulul trebuie inclus în document cu instrucțiunea {{..."
 • curprev 10:4310:43, 16 March 2019Luc talk contribs 4,352 bytes +2 Created page with "== Importuri =="
 • curprev 10:4310:43, 16 March 2019Luc talk contribs 4,350 bytes +10 Created page with "Exemplele complete ar trebui să includă importurile necesare și funcțiile prefixate."
 • curprev 10:4310:43, 16 March 2019Luc talk contribs 4,340 bytes +59 Created page with "În programul FreeCAD, codul Python poate fi folosit pentru a crea diverse elemente programabil, fără a fi nevoie să faceți clic pe interfața grafică a utilizatorului...."
 • curprev 10:4210:42, 16 March 2019Luc talk contribs 4,281 bytes +18 Created page with "[https://www.python.org Python] este un limbaj de programare cu scop general, care este foarte frecvent utilizat în aplicații mari pentru a automatiza anumite sarcini prin c..."
 • curprev 10:4110:41, 16 March 2019Luc talk contribs 4,263 bytes −4 Created page with "==Descriere=="
 • curprev 10:4110:41, 16 March 2019Luc talk contribs 4,267 bytes +47 Created page with "{{VeryImportantMessage|(November 2018) FreeCAD a fost proiectat inițial pentru a lucra cu Python 2. Multe funcții lucrează cu Python 3, dar unele nu funcționează. Efectu..."
 • curprev 10:4010:40, 16 March 2019Luc talk contribs 4,220 bytes +4,220 Created page with "Python"