PartDesign PolarPattern/cs: Difference between revisions

  From FreeCAD Documentation
  (Updating to match new version of source page)
  (Updating to match new version of source page)
  Line 64: Line 64:
   
  ====Horizontal sketch axis====
   
  ====Horizontal sketch axis====
     
  Uses the horizontal axis of the sketch for direction.
  +
  Uses the horizontal axis of the sketch for axis.
     
   
  ====Vertical sketch axis====
   
  ====Vertical sketch axis====
     
  Uses the vertical axis of the sketch for direction.
  +
  Uses the vertical axis of the sketch for axis.
     
   
  ====Custom Sketch Axis====
   
  ====Custom Sketch Axis====
  Line 76: Line 76:
   
  ====Base (X/Y/Z) axis====
   
  ====Base (X/Y/Z) axis====
     
  <span style="font-size:x-small;color:green;">v0.17 and above</span> Select one of the Body Origin's standard axis (X, Y or Z) as direction.
  +
  <span style="font-size:x-small;color:green;">v0.17 and above</span> Select one of the Body Origin's standard axis (X, Y or Z) as axis.
     
   
  ====Select reference...====
   
  ====Select reference...====
     
  Allows you to select either a DatumLine or an edge of an object or a line of a sketch to use for direction.
  +
  Allows you to select either a DatumLine or an edge of an object or a line of a sketch to use for axis.
     
   
  ===Angle and Occurrences ===
   
  ===Angle and Occurrences ===

  Revision as of 02:47, 27 November 2018

  PartDesign PolarPattern.svg Návrh dílu Polární vzorky

  Umístění Menu
  Návrh dílu -> Polární vzorky
  Pracovní stoly
  Návrh dílu, Kompletace
  Výchozí zástupce
  Nikdo
  Představen ve verzi
  -
  Viz také
  Nikdo

  Úvod

  'Vytvočení polárního vzoru objektu' - Tento nástroj vezme skupinu jednoho nebo více objektů (originály) a vytvoří z nich druhou skupinu objektů pootočenou kolem dané osy. Například:

  Volby

  Polarpattern parameters.png

  Při vytvoření polárních vzorků nabízí doalogové okno 'parametry polarního vzoru' dva odlišné způsoby specifikování rotační osy.

  Standardní osa

  Radio tlačítkem může vybrána jedna z os X, Y nebo Z. Směr vzorkování může být změněn zakliknitím políčka 'Opačný směr'.

  Výběr plochy

  Stisknutí tlačítka označeného 'Směr' umožňuje výběr hrany existujícího tělesa pro určení směru. Připomínám, že tlačítko musí být stisknuto pokaždé při výběru nové hrany.

  Výběr originálů

  Seznam v okénku ukazuje 'originály', objekty které budou vzorkovány. Kliknutí na libovolný objekt jej přidá do seznamu.

  Úhel a výskyty

  Určuje úhel, který má být vzorky pokryt a celkový počet vzorků (včetně originálního). Například čtyři výskyty v úhlu 180 stupňů dá 60 stupnů mezi vzorky. Je zde jedna výjimka: Je-li úhel 360, protože první a poslední výskyt je identický, čtyři výskyty budou po 90 stupních.

  The polar pattern tool takes a selected feature and creates a set of copies rotated around a chosen axis. Starting with v0.17, it can pattern multiple features.

  PartDesign PolarPattern example.png

  Above: a slot-shaped pocket (B) made on top of a base solid (A, also referred to as support) is used for a polar pattern. The result (C) is shown on the right.

  How to use

  1. Select the feature(s) to be patterned. Alternatively, the feature can be selected from a dialogue after step 2.
   v0.16 and below Only a single feature can be selected, and it must be the last one at the bottom of the feature tree.
  2. Press the PartDesign PolarPattern.png PolarPattern button.
  3. v0.17 and above Press Add feature to add a feature to be patterned. The feature must be visible in the 3D view:
   1. Switch to the Model tree;
   2. Select in the tree the feature to be added and press spacebar to make it visible in the 3D view;
   3. Switch back to the Tasks panel;
   4. Select the feature in the 3D view; it will be added to the list.
   5. Repeat to add other features.
  4. v0.17 and above Press Remove feature to remove a feature from the list, or right-click on the feature in the list and select Remove.
  5. Define the axis. See Options.
  6. Define the angle between the last copied occurrence and the original feature.
  7. Set the number of occurrences.
  8. Press OK.

  Options

  Polarpattern parameters.png

  Axis

  When creating a polar pattern feature, the PolarPattern parameters dialogue offers different ways of specifying the pattern rotation axis.

  Normal sketch axis

  An axis being normal to the sketch and starting in the origin of the sketch of the feature being used is taken as axis for the polar pattern.
  The pattern direction can be reversed by ticking 'Reverse direction'.

  Horizontal sketch axis

  Uses the horizontal axis of the sketch for axis.

  Vertical sketch axis

  Uses the vertical axis of the sketch for axis.

  Custom Sketch Axis

  If the sketch which defines the feature to be patterned also contains a construction line (or lines), then the drop down list will contain one custom sketch axis for each construction line. The first construction line will be labelled Sketch axis 0.

  Base (X/Y/Z) axis

  v0.17 and above Select one of the Body Origin's standard axis (X, Y or Z) as axis.

  Select reference...

  Allows you to select either a DatumLine or an edge of an object or a line of a sketch to use for axis.

  Angle and Occurrences

  Specifies the angle to be covered by the pattern, and the total number of pattern shapes (including the original feature). For example, four occurrences in an angle of 180 degrees would give a spacing of 60 degrees between patterns. There is one exception: If the angle is 360 degrees, since first and last occurrence are identical, four occurrences will be spaced 90 degrees apart.

  Omezení