Taslak Elips

From FreeCAD Documentation
Revision as of 11:38, 4 November 2021 by Roy 043 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Draft Ellipse.svg Elips

Menü konumu
Taslak → Elips
Tezgahlar
Taslak, Mimari
Varsayılan kısayol
E L
Versiyonda tanıtıldı
0.7
Ayrıca bkz
Çember, Yay

Tanım

Elips aracı, elipsin sığacağı dikdörtgen bir kutunun köşesini tanımlayarak iki nokta girerek mevcut Çalışma düzlemi içinde bir elips oluşturur. Taslak Tepsi Görevler sekmesinde önceden ayarlanmış olan Çizgi stili alır.

Bu araç, başlangıç ve bitiş açılarını belirleyerek eliptik yaylar oluşturmak için de kullanılabilir. Çember ve dairesel yaylar oluşturmak için Çember ve Yay araçlarını kullanın. BSpline ve Bezier eğrisi araçlarını kullanarak da bir eliptik veya dairesel yay yaklaştırabilirsiniz.

Draft ellipse example.jpg

Dikdörtgen köşeleri tarafından tanımlanan elips

Usage

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

Nasıl kullanılır

 1. Draft Ellipse.png Elips düğmesine basın veya E ardından L tuşları.
 2. 3d görünümde bir ilk noktaya tıklayın veya bir koordinat yazın ve Draft AddPoint.svg Nokta ekle düğmesine basın.
 3. 3D görünümünde ikinci bir noktaya tıklayın veya bir koordinat yazın ve Draft AddPoint.svg Nokta ekle düğmesine basın.

Seçenekler

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.

 • Koordinatları manuel olarak girmek için sayıları girin, ardından her bir X, Y ve Z bileşeni arasında Enter tuşuna basın. Noktayı yerleştirmek istediğiniz değerleri aldığınızda Draft AddPoint.svg Nokta ekle düğmesine basabilirsiniz.
 • Görecelimoduna geçmek için R tuşuna basın veya onay kutusunu tıklayın. Göreceli mod açıksa, ikinci noktanın koordinatları birincisine göredir; değilse, kesindir, kökenlerinden alınır (0,0,0).
 • Devammoduna geçmek için T tuşuna basın veya onay kutusunu tıklayın. Devam modu açıksa, Elips aracı şekli tamamladıktan sonra yeniden başlatılır ve araç düğmesine tekrar basmadan bir tane daha çizmenize olanak sağlar.
 • Dolu moduna geçmek için L tuşuna basın veya onay kutusunu tıklayın. Dolu mod açıksa, elips dolu bir yüz oluşturur (VERİMake Face true); değilse, elips bir yüz oluşturmaz (VERİMake Face false).
 • Yakalama noktanızı mesafeden bağımsız olarak, en yakın çeki konumuna yönlendirmek için çizim yaparken Ctrl tuşunu basılı tutun.
 • İlk noktanıza göre ikinci noktanızı yatay veya dikey olarak Kısıtlama çizerken Shift tuşunu basılı tutun.
 • Geçerli komutu iptal etmek için Esc veya Kapat düğmesine basınız.

Notes

 • A Draft Ellipse can be edited with the Draft Edit command.

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To change the number of decimals used for the input of coordinates: Edit → Preferences... → General → Units → Units settings → Number of decimals.
 • To change the initial value of filled mode: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Fill objects with faces whenever possible. Changing the filled mode in a task panel will override this preference for the current FreeCAD session.
 • If the Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Use Part Primitives when available option is checked, the command will create a Part Ellipse instead of a Draft Ellipse.

Özellikler

See also: Property editor.

A Draft Ellipse object is derived from a Part Part2DObject and inherits all its properties. It also has the following additional properties:

Data

Draft

Veri

 • VERİFirst Angle: elipsin ilk noktasının açısını belirtir; normalde 0°.
 • VERİLast Angle: elipsin son noktasının açısını belirtir; normalde 0°.
 • VERİMajor Radius: elipsin ana yarıçapını belirtir.
 • VERİMinor Radius: elipsin küçük yarıçapını belirtir.
Her iki yarıçap da aynı değere sahipse, elips bir Taslak Çember ile aynı görünür.
 • VERİMake Face: Elipsin bir yüz yapıp yapmayacağını belirtir. Eğer true ise bir yüz yaratılır, aksi takdirde sadece çevre nesnenin bir parçası olarak kabul edilir. Bu özellik, yalnızca şekil tam bir elips ise çalışır.
Tam bir elips olması için VERİFirst Angle ve VERİLast Angle aynı değere sahip olmalıdır; Aksi takdirde, eliptik bir yay görüntülenir. 0° ve 360° değerleri aynı olarak kabul edilir.

View

Draft

Görünüm

 • GÖRÜNÜMDesen: şeklin yüzünü doldurmak için bir Desen belirtir. Bu özellik yalnızca VERİYüz yapmak true ise ve GÖRÜNÜMEkran modu "Düz Çizgiler" ise çalışır.
 • GÖRÜNÜMDesen boyutu: Desen 'inin boyutunu belirtir.

Scripting

Betik

Ayrıca bkz.: Taslak API ve FreeCAD Betik esasları.

Elips aracı, aşağıdaki işlevi kullanarak makrolar ve Python konsolundan kullanılabilir:

ellipse = make_ellipse(majradius, minradius, placement=None, face=True, support=None)
 • Milimetre cinsinden verilen büyük (majradius) ve küçük (minradius) yarıçapı ile bir Ellipse nesnesi oluşturur.
  • Başka bir yerleşim yapılmazsa, büyük yarıçap (X ekseni) için daha büyük değer kullanılacaktır.
 • Bir placement verilirse kullanılır; Aksi halde, şekil başlangıçta oluşturulur.
 • Eğer face True ise, elips bir yüz yapacaktır, yani dolu görünecektir.

Örnek:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

ellipse1 = Draft.make_ellipse(3000, 200)
ellipse2 = Draft.make_ellipse(700, 1000)

zaxis = App.Vector(0, 0, 1)
p3 = App.Vector(1000, 1000, 0)
place3 = App.Placement(p3, App.Rotation(zaxis, 90))

ellipse3 = Draft.make_ellipse(700, 1000, placement=place3)

doc.recompute()