Donate/pl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

10 May 2024

9 May 2024

12 September 2023

6 September 2023

5 September 2023

19 February 2023

6 September 2022

4 August 2022

  • curprev 13:0213:02, 4 August 2022Kaktus talk contribs 12,181 bytes +20 Created page with "FPA może zawsze wystawić pokwitowanie za darowiznę. [mailto:fpa@freecad.org Wyślij nam maila] z danymi dotyczącymi darowizny, a my chętnie wyślemy Ci pokwitowanie."
  • curprev 13:0113:01, 4 August 2022Kaktus talk contribs 12,161 bytes +32 Created page with "Obywatele USA i firmy mogą jednak skorzystać z odliczeń podatkowych przy przekazywaniu darowizn dla projektu FreeCAD. W tym celu musisz wybrać platformę '''OpenCollective..."
  • curprev 13:0013:00, 4 August 2022Kaktus talk contribs 12,129 bytes +36 Created page with "FPA, choć jest organizacją non-profit, nie jest organizacją charytatywną. Osoby i firmy przekazujące darowizny na rzecz FPA są zatem [https://finances.belgium.be/fr/part..."
  • curprev 12:5912:59, 4 August 2022Kaktus talk contribs 12,093 bytes +4 Created page with "==Odliczenia podatkowe=="

29 July 2022

19 July 2022

18 July 2022

13 July 2022

7 July 2022

5 July 2022

25 May 2022

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)