Translations:Std AddonMgr/10/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Lista completă a atelierelor care pot fi instalate este disponibilă la două depozite FreeCAD-addons și FreeCAD-macros, respectiv și de la Macros recipes.