Środowisko pracy Test

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Testing and the translation is 100% complete.
Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Test

Wprowadzenie

Środowisko pracy Test nie jest tak naprawdę programem do modelowania, ale zawiera zestaw skryptów środowiska Python do wykonywania różnych testów na głównych komponentach programu FreeCAD w celu usuwania problemów. Zobacz także stronę debugowanie.

Testy można uruchamiać z wiersza poleceń, używając opcji -t lub --run-test.

Przeprowadzenie wszystkich testów:

freecad --run-test 0

Przeprowadzenie tylko niektórych testów jednostkowych, np:

freecad -t TestDraft

Jeśli test nie wymaga GUI, można go także wykonać w trybie konsoli, ustawiając dodatkowo opcję -c lub --console. Zwykle powoduje to znacznie szybszy czas uruchamiania, ponieważ GUI nie jest ładowane. Na przykład:

freecad -c -t TestPartDesignApp

Menu Narzędzia test

W każdym katalogu najwyższego poziomu w programie FreeCAD powinien znajdować się plik z testami, które można uruchomić dla danego programu lub modułu. Plik ten zwykle zaczyna się od słowa Test.

Aby uruchomić test z poziomu programu FreeCAD, należy przejść do środowiska Test Workbench, następnie Test commands → TestToolsGui → Self test → Select test name, a następnie wpisać nazwę pliku Python z testami. Na przykład dla środowiska pracy Rysunek Roboczy będzie to TestDraft, po czym należy nacisnąć przycisk Start.

Funkcje testujące

To jest lista aplikacji testowych od wersji 0.15 git 4207:

TestAPP.All

Dodanie funkcji testowania

Testy podstawowe

Dodaj funkcje testowania

Testy jednostkowe

Dodaj funkcje testowania

Dokument

Dodaj funkcje testowania

Testy Unicode

Dodaj funkcje testowania

MeshTestsApp

Dodaj funkcje testowania

Test środowiska Rysunek Roboczy

Dodaj funkcje testowania

TestSketcherApp

Dodaj funkcje testowania

TestPartApp

Dodaj funkcje testowania

TestPartDesignApp

Dodaj funkcje testowania

TestCAMApp

Testowanie środowiska pracy Path:

 • depthTestCases:
 • PathTestUtils:
 • TestDressupDogbone: Test funkcjonalności ulepszenia podcięcia w narożnikach.
 • TestHoldingTags: Test funkcjonalności ulepszenia mostki utrzymujące.
 • TestPathAdaptive: Testowanie możliwości wyboru trybu pracy adaptacyjnej.
 • TestPathCore:Test głównych funkcji środowiska pracy Path.
 • TestPathDeburr: Test ogólnej funkcjonalności operacji usuwania zadziorów.
 • TestPathGeom: Test różnych funkcji dostępnych w module PathGeom.
 • TestPathHelix: Test ogólnej funkcjonalności działania operacji Helisy.
 • TestPathLog: Przetestuj różne funkcje dostępne w module debugowania i informacji zwrotnej PathLog.
 • TestPathOpTools:
 • TestPathPreferences: Test różnych funkcji dostępnych w module PathPreferences.
 • TestPathPropertyBag:
 • TestPathSetupSheet:
 • TestPathStock:
 • TestPathThreadMilling:
 • TestPathTool:
 • TestPathToolBit:
 • TestPathToolController:
 • TestPathTooltable:
 • TestPathUtil: Test różnych funkcji dostępnych w module PathUtil.
 • TestPathVcarve: Test ogólnej funkcjonalności działania funkcji Vcarve.
 • TestPathVoronoi:

Środowiska pracy

Dodaj funkcje testowania

Menu

Dodaj funkcje testowania

Menu.MenuDeleteCases

Dodaj funkcje testowania

Menu.MenuCreateCases

Dodaj funkcje testowania

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Wyświetl listę wszystkich modułów testowych najwyższego poziomu

FreeCAD.__unit_test__

Należy zauważyć, że zwracane tutaj moduły testowe zależą od tego, czy dostępny jest interfejs graficzny, czy nie. Tzn. jeśli test jest wykonywany w trybie konsoli, brakuje różnych testów kończących się na "Gui".

Wykonaj określone testy

Istnieje wiele sposobów uruchamiania testów przy użyciu biblioteki unittest Python. Szkielet testowy programu FreeCAD usuwa niektóre z najczęściej występujących przypadków.

Uruchamia wszystkie testy zdefiniowane w module Python:

import Test, TestFemApp
Test.runTestsFromModule(TestFemApp)

Uruchamia wszystkie testy zdefiniowane w klasie Python:

import Test, femtest.app.test_solver_calculix
Test.runTestsFromClass(femtest.app.test_solver_calculix.TestSolverCalculix)

Przykład 1

W konsoli Pythona programu FreeCAD do uruchamiania wbudowanych testów można użyć kodu w następującym formacie. Zamień tekst w kolorze czerwonym "TestFem" w poniższym kodzie na nazwę żądanego testu modułu.

 • Na przykład użyj TestPathApp, aby uruchomić wszystkie testy jednostkowe środowiska pracy Path.
 • Moduły podrzędne są dostępne przy użyciu notacji kropkowej, na przykład TestPathApp.TestPathAdaptive, aby uruchomić tylko testy jednostkowe Adaptive w ramach większego frameworka testowego środowiska pracy Path.
 • Wiele modułów testowych lub modułów podrzędnych można połączyć, dodając kolejne wywołanie metody suite.addTest(...), tak jak w poniższym kodzie, ale z innym odniesieniem do modułu lub modułu podrzędnego.
 • Dane wyjściowe poniższego kodu będą znajdować się w panelu Widoku raportu w graficznym interfejsie użytkownika programu FreeCAD.
 • Źródło kodu jest skopiowane z postu użytkownika forum FreeCAD, sgrogana, w temacie testy jednostkowe w pythonie, z przypisaniem do użytkownika forum, wmayer.
import unittest
suite = unittest.TestSuite()
suite.addTest(unittest.defaultTestLoader.loadTestsFromName("TestFem"))
r = unittest.TextTestRunner()
r.run(suite)

Zasoby dodatkowe

Tematy na forum