Środowisko pracy Test

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Testing and the translation is 100% complete.
  Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Test

  Wprowadzenie

  Środowisko pracy Test nie jest tak naprawdę programem do modelowania, ale zawiera zestaw skryptów środowiska Python do wykonywania różnych testów na głównych komponentach programu FreeCAD w celu usuwania problemów. Zobacz także stronę debugowanie.

  Testy można uruchamiać z wiersza poleceń, używając opcji -t lub --run-test.

  Przeprowadzenie wszystkich testów:

  freecad --run-test 0
  

  Przeprowadzenie tylko niektórych testów jednostkowych, np:

  freecad -t TestDraft
  

  Jeśli test nie wymaga GUI, można go także wykonać w trybie konsoli, ustawiając dodatkowo opcję -c lub --console. Zwykle powoduje to znacznie szybszy czas uruchamiania, ponieważ GUI nie jest ładowane. Na przykład:

  freecad -c -t TestPartDesignApp
  

  Menu Narzędzia test

  W każdym katalogu najwyższego poziomu w programie FreeCAD powinien znajdować się plik z testami, które można uruchomić dla danego programu lub modułu. Plik ten zwykle zaczyna się od słowa Test.

  Aby uruchomić test z poziomu programu FreeCAD, należy przejść do środowiska Test Workbench, następnie Test commands → TestToolsGui → Self test → Select test name, a następnie wpisać nazwę pliku Python z testami. Na przykład dla środowiska pracy Rysunek Roboczy będzie to TestDraft, po czym należy nacisnąć przycisk Start.

  Funkcje testujące

  To jest lista aplikacji testowych od wersji 0.15 git 4207:

  TestAPP.All

  Dodanie funkcji testowania

  Testy podstawowe

  Dodaj funkcje testowania

  Testy jednostkowe

  Dodaj funkcje testowania

  Dokument

  Dodaj funkcje testowania

  Testy Unicode

  Dodaj funkcje testowania

  MeshTestsApp

  Dodaj funkcje testowania

  Test środowiska Rysunek Roboczy

  Dodaj funkcje testowania

  TestSketcherApp

  Dodaj funkcje testowania

  TestPartApp

  Dodaj funkcje testowania

  TestPartDesignApp

  Dodaj funkcje testowania

  TestPathApp

  Testowanie środowiska pracy Path:

  • depthTestCases:
  • PathTestUtils:
  • TestDressupDogbone: Test funkcjonalności ulepszenia podcięcia w narożnikach.
  • TestHoldingTags: Test funkcjonalności ulepszenia mostki utrzymujące.
  • TestPathAdaptive: Testowanie możliwości wyboru trybu pracy adaptacyjnej.
  • TestPathCore:Test głównych funkcji środowiska pracy Path.
  • TestPathDeburr: Test ogólnej funkcjonalności operacji usuwania zadziorów.
  • TestPathGeom: Test różnych funkcji dostępnych w module PathGeom.
  • TestPathHelix: Test ogólnej funkcjonalności działania operacji Helisy.
  • TestPathLog: Przetestuj różne funkcje dostępne w module debugowania i informacji zwrotnej PathLog.
  • TestPathOpTools:
  • TestPathPreferences: Test różnych funkcji dostępnych w module PathPreferences.
  • TestPathPropertyBag:
  • TestPathSetupSheet:
  • TestPathStock:
  • TestPathThreadMilling:
  • TestPathTool:
  • TestPathToolBit:
  • TestPathToolController:
  • TestPathTooltable:
  • TestPathUtil: Test różnych funkcji dostępnych w module PathUtil.
  • TestPathVcarve: Test ogólnej funkcjonalności działania funkcji Vcarve.
  • TestPathVoronoi:

  Środowiska pracy

  Dodaj funkcje testowania

  Menu

  Dodaj funkcje testowania

  Menu.MenuDeleteCases

  Dodaj funkcje testowania

  Menu.MenuCreateCases

  Dodaj funkcje testowania

  Tworzenie skryptów

  Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

  Wyświetl listę wszystkich modułów testowych najwyższego poziomu

  FreeCAD.__unit_test__
  

  Należy zauważyć, że zwracane tutaj moduły testowe zależą od tego, czy dostępny jest interfejs graficzny, czy nie. Tzn. jeśli test jest wykonywany w trybie konsoli, brakuje różnych testów kończących się na "Gui".

  Wykonaj określone testy

  Istnieje wiele sposobów uruchamiania testów przy użyciu biblioteki unittest Python. Szkielet testowy programu FreeCAD usuwa niektóre z najczęściej występujących przypadków.

  Uruchamia wszystkie testy zdefiniowane w module Python:

  import Test, TestFemApp
  Test.runTestsFromModule(TestFemApp)
  

  Uruchamia wszystkie testy zdefiniowane w klasie Python:

  import Test, femtest.app.test_solver_calculix
  Test.runTestsFromClass(femtest.app.test_solver_calculix.TestSolverCalculix)
  

  Przykład 1

  W konsoli Pythona programu FreeCAD do uruchamiania wbudowanych testów można użyć kodu w następującym formacie. Zamień tekst w kolorze czerwonym "TestFem" w poniższym kodzie na nazwę żądanego testu modułu.

  • Na przykład użyj TestPathApp, aby uruchomić wszystkie testy jednostkowe środowiska pracy Path.
  • Moduły podrzędne są dostępne przy użyciu notacji kropkowej, na przykład TestPathApp.TestPathAdaptive, aby uruchomić tylko testy jednostkowe Adaptive w ramach większego frameworka testowego środowiska pracy Path.
  • Wiele modułów testowych lub modułów podrzędnych można połączyć, dodając kolejne wywołanie metody suite.addTest(...), tak jak w poniższym kodzie, ale z innym odniesieniem do modułu lub modułu podrzędnego.
  • Dane wyjściowe poniższego kodu będą znajdować się w panelu Widoku raportu w graficznym interfejsie użytkownika programu FreeCAD.
  • Źródło kodu jest skopiowane z postu użytkownika forum FreeCAD, sgrogana, w temacie testy jednostkowe w pythonie, z przypisaniem do użytkownika forum, wmayer.
  import unittest
  suite = unittest.TestSuite()
  suite.addTest(unittest.defaultTestLoader.loadTestsFromName("TestFem"))
  r = unittest.TextTestRunner()
  r.run(suite)
  

  Zasoby dodatkowe

  Tematy na forum