Rysunek Techniczny: Wstaw widok Arkusza kalkulacyjnego

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page TechDraw SpreadsheetView and the translation is 100% complete.

TechDraw SpreadsheetView

Lokalizacja w menu
Rysunek Techniczny → Widoki → Wstaw widok Arkusza kalkulacyjnego
Środowisko pracy
Rysunek Techniczny, Arkusz kalkulacyjny
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Wstaw widok Arkusza kalkulacyjnego pozwala na umieszczenie widoku wybranego arkusza kalkulacyjnego na stronie rysunku.

Element arkusza kalkulacyjnego wstawiony do strony Rysunku Technicznego

Użycie

 1. Wybierz pojedynczy arkusz w Widoku drzewa.
 2. Jeśli w dokumencie znajduje się wiele stron rysunku: opcjonalnie dodaj żądaną stronę do zaznaczenia, wybierając ją w oknie Widok drzewa.
 3. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wstaw widok Arkusza kalkulacyjnego.
  • Wybierz opcję z menu Rysunek Techniczny → Widoki → . Wstaw widok arkusza kalkulacyjnego.
 4. Jeśli w dokumencie znajduje się wiele stron rysunku, a strona nie została jeszcze wybrana, otworzy się okno dialogowe Wybór strony: dostępne w wersji 0.20.
  1. Wybierz żądaną stronę.
  2. Naciśnij przycisk OK.
 5. Dostosuj zakres komórek widoku, zmieniając jego właściwości DANEKomórka początkowa i DANEKomórka końcowa.

Uwagi

 • W wersja 0.19 i poniżej niektóre znaki w komórkach arkusza kalkulacyjnego będą powodować błędy podczas wyświetlania w widoku arkusza kalkulacyjnego. Znaki te muszą być zakodowane w XML. Obecnie znane znaki to: & (zamień na &amp;) i <. (zamień na &lt;). Zobacz także tę dyskusję na forum.

Właściwości

Zapoznaj się również informacjami na stronie właściwości widoku środowiska Rysunek Techniczny.

Dane

Arkusz kalkulacyjny

 • DANEŻródło (Link): Arkusz kalkulacyjny, który ma zostać dodany do strony.
 • DANEKomórka początkowa (String): Lewa górna komórka zakresu komórek, który ma zostać uwzględniony w tym widoku.
 • DANEKomórka końcowa (String): Prawa dolna komórka zakresu komórek, który ma być uwzględniony w tym widoku.
 • DANECzcionka (Font): Nazwa czcionki używanej dla tekstów.
 • DANEKolor tekstu (Color): Kolor tekstów i linii, które nie mają określonego koloru w arkuszu kalkulacyjnym.
 • DANERozmiar tekstu (Float): Rozmiar czcionki tekstu.
 • DANESzerokość linii (Float): Szerokość obramowania komórki.