Rysunek Techniczny: Ustawienia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page TechDraw Preferences and the translation is 100% complete.

Wprowadzenie

Ekran preferencji środowiska pracy Rysunek Techniczny znajduje się w Edytorze preferencji, Edycja → Preferencje → Rysunek Techniczny.

Wszystkie ustawienia preferencji z etykietami pisanymi kursywą są wartościami domyślnymi dla nowo tworzonych obiektów rysunku. Nie mają one żadnego wpływu na już istniejące obiekty.

Informacje ogólne

Preferencje ogólne

Aktualizacje rysunków

 • Aktualizuj z 3D: Czy strony są aktualizowane przy każdej zmianie modelu 3D. To jest globalne ustawienie zasad.
 • Pozwól na zastąpienie strony: Czy strony są aktualizowane przy każdej zmianie modelu 3D. To jest globalne ustawienie zasad.
 • Aktualizuj stronę na bieżąco: Utrzymuje strony rysunku w synchronizacji z modelem 3D w czasie rzeczywistym. Może to spowolnić czas odpowiedzi.
 • Automatyczna alokacja widoków pomocniczych: Automatyczne rozprowadzenie widoków pomocniczych dla grupy rzutów.

Etykiety

 • Czcionka etykiety: Nazwa domyślnej czcionki etykiet. Czcionka ta jest również używana dla nowych wymiarów, zmiana jej nie ma wpływu na wymiary już istniejące.
 • Rozmiar etykiety: Domyślny rozmiar tekstu etykiety.

Zasady

 • Grupa kąt projekcji: Grupa rzutów będzie używać projekcji pierwszego (standard europejski) lub trzeciego (standard amerykański) kąta. Wyjaśnienie znajduje się na stronie rzut wielu widoków.
 • Ukryta linia: Styl (ciągła, przerywana, itp.) do zastosowania w ukrytych liniach.

Plik

Siatka

Skala

Preferencje dotyczące skali

Skala

 • Skala strony: Domyślna skala dla nowych stron.
 • Wyświetl typ skali: Domyślna skala dla nowych widoków.
 • Wyświetl niestandardową skalę: Domyślna skala dla widoków, jeśli opcja Wyświetl typ skali jest ustawiona na Niestandardowa.

Dostosowanie rozmiaru

 • Vertex Scale: Rozmiar punktu wierzchołka. Mnożnik szerokości linii.
 • Center Mark Scale: Rozmiar znaków środków. Mnożnik rozmiaru wierzchołka.
 • Template Edit Mark: Rozmiar szablonu pola uchwytu do klikania w mm (zielone kropki).
 • Skala symboli spawalniczych: Mnożnik dla rozmiaru symbolu spawalniczego.

Wymiary

Preferencje wymiarów
 • Standard i wygląd: Norma stosowana dla wartości wymiarów. Różnica pomiędzy standardami przedstawiona jest na zdjęciu:
  Różnice pomiędzy wspieranymi normami. (źródło ilustracji)
ISO Oriented - narysowany zgodnie z normą ISO 129-1, tekst jest obracany tak, aby był równoległy do stycznej linii wymiarowej.
ISO Referencing - narysowany zgodnie z normą ISO 129-1, tekst jest zawsze poziomy, umieszczony powyżej najkrótszej możliwej linii odniesienia.
ASME Inlined - sporządzony zgodnie z normą ASME Y14.5M, tekst jest poziomy, wstawiony w przerwę w linii wymiarowej lub łuku.
ASME Referencing - sporządzony zgodnie z ASME Y14.5M, tekst jest poziomy, krótka linia odniesienia jest przymocowana do pionowego środka jednej strony.
 • Zastosuj wartości globalne dla liczby miejsc dziesiętnych: użyj liczby miejsc po przecinku z opcji preferencje ogólne.
 • Pokaż jednostki: do wartości należy dołączyć specyfikację jednostek (mm, in, itp.).
 • Alternatywne miejsca dziesiętne: Liczba miejsc dziesiętnych, jeżeli nie wybrano opcji Użyj globalnych ustawień odnośnie liczb miejsc po przecinku i nie określono opcji Format wymiaru.
 • Format wymiaru: Format własny dla tekstu wymiarowego. Wykorzystuje specyfikację formatu printf.
 • Rozmiar czcionki: rozmiar tekstu dla tekstu wymiarów.
 • Skala tekstu tolerancji: Ustawienie wielkości czcionki tolerancji. Mnożnik wymiaru Rozmiar czcionki.
 • Symbol średnicy: wymiary średnicy będą poprzedzone tym symbolem.
 • Styl strzałki: wybierz preferowany znacznik zakończenia linii wymiarowej.
 • Rozmiar strzałki: rozmiar znacznika końcowego w mm.
 • Format Spec: formatuje tekst wymiarowy. Używa specyfikator formatu printf.
 • Współczynnik zwiększenia odstępu - ISO: Odstęp między punktem wymiarowym a początkiem linii pomocniczych dla wymiarów ISO. dostępne w wersji 0.21
 • Współczynnik zwiększenia odstępu - ASME: Odstęp pomiędzy punktem wymiarowym a początkiem linii pomocniczych dla wymiarów ASME. dostępne w wersji 0.21

Adnotacje

Preferencje adnotacji
 • Standard linii przekroju: Wzorzec używany do rysowania linii przekroju w widoku przekroju.
 • Styl linii przekroju: Styl dla linii przekroju.
 • Powierzchnia cięcia przekroju: Styl dla powierzchni cięcia przekroju. Dostępne są następujące opcje:
  • Ukryj: Nie ma żadnej widocznej powierzchni.
  • Barwa bryły: Obszar otrzymuje zestaw kolorów dla Powierzchni przekroju.
  • Kreskowanie SVG: Powierzchnia jest zakreskowana.
  • Kreskowanie PAT: Powierzchnia jest zakreskowana geometrycznie.
 • Grupa szerokości linii: Narzędzie LineGroup służy do ustawiania domyślnej szerokości linii.
 • Widok szczegółowy Kształt konturu: Kształt zarysu dla widoku szczegółu.
 • Styl wybranego detalu: Styl linii kształtu konturu dla widoku szczegółów.
 • Styl linii osi: Domyślny styl dla linii osi obiektu.
 • Kształt dymka: Styl domyślny dla adnotacji w dymku.
 • Koniec linii prowadzącej balonika: Domyślny styl końców linii prowadzącej balonika.
 • Długość zagięcia linii wiodącej balon: Długość zagięcia linii prowadzącej balon.
 • Trójkąt prostokątny balonika: Jeśli Zakończenie linii odniesienia balonika ma postać wypełnionego trójkąta, trójkąt może uzyskać kierunek pionowy lub poziomy podczas przesuwania balonika.
 • Automatyczne poziomowanie linii wiodącej: Wymusza, aby ostatni segment linii wiodącej był poziomy.
 • Pokaż znaki środka: Umieszczaj znaki środka łuku w widoku.
 • Drukuj znaki środka: Umieszczaj znaki środka łuku na wydruku.

Kolory

Preferencje kolorów

Ustawienie domyślnych kolorów dla nowo utworzonych stron:

 • Normalny: Standardowy kolor linii.
 • Wskazany: Kolor wyboru wstępnego. Kolor, który jest używany do podświetlania obiektów po wskazaniu ich kursorem myszki.
 • Wybrany: Kolor dla wybranych obiektów.
 • Tło: Kolor tła strony.
 • Wymiary: Kolor linii wymiarowych i tekstu.
 • Linia środka: Kolor dla linii środkowych.
 • Podświetlenie szczegółu: Kolor linii dla konturów widoku szczegółu.
 • Powierzchnia przezroczysta: Jeśli opcja zostanie zaznaczona, powierzchnie obiektów będą przezroczyste. W przeciwnym razie ustawiony kolor zostanie użyty jako kolor powierzchni.
 • Ukryta linia: Kolor ukrytej linii. Kolor ten będzie używany do wszystkich rodzajów ukrytych linii.
 • Powierzchnia przekroju: Kolor dla powierzchni przecięcia w widoku przekroju. Stosuje się tylko wtedy, gdy opcja Section Cut Surface jest ustawiona na Solid Color.
 • Linia przekroju: Kolor dla linii ciecia w widoku przekroju.
 • Kreskowanie: Kolor dla linii kreskowania.
 • Wypełnienie wzorem: Kolor wypełnienia dla wzoru wypełnienia.
 • Wierzchołek: Kolor wybieranego wierzchołka.
 • Linia główna: Kolor dla linii głównych.
 • Kolor siatki: Kolor wszystkich siatek na stronie. dostępne w wersji 0.20

HLR

Ustawienia parametrów HLR

HLR oznacza "usunięcie ukrytej linii".

 • Użyj przybliżenia wielokąta: Używa przybliżenia, aby znaleźć ukryte linie. Jest to szybkie, ale rezultatem jest zbiór krótkich linii prostych.
 • Pokaż twarde linie: Pokazuje krawędzie twarde i kontury (widoczne linie są zawsze pokazane).
 • Pokaż linie ciągłe': Pokazuje linie o gładkiej powierzchni. Gładka linia to linia wskazująca zmianę pomiędzy stycznymi powierzchniami, jak przy przejściu z płaskiej powierzchni na wyciągnięcie [1].
 • Pokaż linie szwu: Pokazuje linie szwu. Linia szwu to granica pomiędzy powierzchniami stycznymi.
 • Pokaż linie UV ISO: Pokazuje linie ISO. ISO oznacza izoparametryczne. Oto opis czym są linie izoparametryczne (w rzeczywistości krzywe).
 • Licznik ISO: Liczba linii ISO na krawędzi czołowej.

Zaawansowane

Ustawienia zaawansowane
 • Wykryj powierzchnie: Jeśli opcja jest zaznaczona, TechDraw będzie próbował budować powierzchnie przy użyciu segmentów linii zwróconych przez algorytm usuwania ukrytych linii. Powierzchnie muszą być wykrywane w celu użycia kreskowania, ale w złożonych modelach może wystąpić strata wydajności.
 • Pokaż krawędzie przekroju: Zaznacza granicę przekroju wyciętego w funkcji wygląd przekroju.
 • Debugowanie sekcji: Wyświetla wyniki pośrednie podczas przetwarzania widoków przekroju.
 • Szczegóły dotyczące debugowania: Wyniki pośrednie podczas przetwarzania widoku szczegółów
 • Wykryj zwariowane krawędzie: Zawiera w wynikach krawędzie o nieoczekiwanej geometrii, np. o zerowej długości.
 • Bezpiecznik przed przekrojem: Wykonuje operację z użyciem bezpiecznika na kształcie(-ach) wejściowym(-ych) przed przetwarzaniem widoku przekroju.
 • Pokaż luźne Geometrie 2D: Zawiera obiekty 2D w rzutach, np. luźne szkice.
 • Obszar krawędzi: Rozmiar obszaru zaznaczenia wokół krawędzi. Jednostka rozmycia wynosi około 0,1 mm, w zależności od aktualnego przybliżenia widoku.
 • Obszar zaznaczenia: Obszar zaznaczenia wokół znaczników środków. Jednostka rozmycia wynosi około 0,1 mm, w zależności od aktualnego przybliżenia widoku.
 • Kształt zakończenia linii: Ustawienie kształtu zakończenia linii. Wyjaśnienie opcji: https://doc.qt.io/qt-5/qt.html#PenCapStyle-enum kształt zakończenia linii.
 • Max SVG kafelki kreskowania: Limit płytek SVG o rozmiarze 64x64 pikseli stosowany do zakreskowania pojedynczej powierzchni. Przy dużych skalach można popełnić błąd przy wielu kafelkach SVG, wtedy należy zwiększyć limit kafelków.
 • Maksymalne segmenty linii kreskowania PAT: Maksymalna liczba segmentów linii kreskowania stosowana przy kreskowaniu powierzchni o wzorze PAT.