Rysunek Techniczny: Dodaj wierzchołek punktu środkowego

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page TechDraw Midpoints and the translation is 100% complete.

Rysunek Techniczny: Dodaj wierzchołek punktu środkowego

Lokalizacja w menu
Rysunek Techniczny → Dodaj wierzchołki → Dodaj wierzchołek punktu środkowego
Środowisko pracy
Rysunek Techniczny
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Wstaw wierzchołek kosmetyczny, Dodaj wierzchołki kwadrantu

Opis

Narzędzie Dodaj wierzchołek punktu środkowego dodaje Wierzchołek pomocniczy w punkcie środkowym jednej lub więcej wybranych krawędzi.

Wierzchołki pomocnicze w punktach środkowych krawędzi.

Użycie

  1. Wybierz jedną lub więcej krawędzi w widoku.
  2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
    • Naciśnij przycisk Dodaj wierzchołek punktu środkowego
    • Wybierz opcję z menu Rysunek Techniczny → Dodaj wierzchołki → Dodaj wierzchołek punktu środkowego.

Uwagi

  • Utworzone wierzchołki kosmetyczne nie są parametrycznie powiązane z wybranymi krawędziami.
  • Aby usunąć wierzchołek kosmetyczny należy użyć narzędzia Usuń geometrie pomocnicze.

Właściwości

Wierzchołki jako geometrie pomocnicze nie mają własnych właściwości, ponieważ nie są obiektami dokumentu. Współdzielą ustawienia koloru i rozmiaru ze zwykłymi wierzchołkami geometrii.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Kosmetyczne wierzchołki nie są obecnie dostępne dla makrodefinicji lub z konsoli Python. Poniższy fragment kodu usunie wszystkie wierzchołki kosmetyczne z widoku.

v = App.ActiveDocument.View
v.clearCV()
App.ActiveDocument.recompute()