Rysunek Techniczny: Obraz

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page TechDraw Image and the translation is 100% complete.

TechDraw Image.svg TechDraw Image

Menu location
Rysunek Techniczny → Wstaw obraz bitmapy
Workbenches
Rysunek Techniczny
Default shortcut
None
Introduced in version
-
See also
SVG Symbol

Opis

Narzędzie Obraz wstawia z pliku do strony widok obrazu bitmapy (PNG, TIFF, JPEG itp.).

TechDraw Image example.png

Obraz wstawiony do strony rysunku.

Użycie

  1. Naciśnij przycisk TechDraw Image.svg Wstaw obraz bitmapy.
  2. Otworzy się okno dialogowe pliku. Wybierz lokalizację i nazwę pliku.

Właściwości

Zapoznaj się również informacjami na stronie właściwości widoku środowiska Rysunek Techniczny.

Dane

Obraz

  • DANEPlik obrazu (File): Plik zawierający tę bitmapę.
  • DANEObraz dołączony (FileIncluded): Wbudowany plik graficzny. Tylko do użytku systemowego.
  • DANESzerokość (Float): Szerokość wykadrowanego obrazu w mm. Używane tylko wtedy, gdy WIDOKPrzytnij ma wartość PRAWDA.
  • DANEWysokość (Float): Wysokość wykadrowanego obrazu w mm. Analogicznie.

Widok

Obraz

  • WIDOKPrzytnmij (Bool): Przycina obraz do parametrów DANESzerokość x DANEWysokość.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Narzędzie Obraz może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następujących funkcji:

dvi = FreeCAD.ActiveDocument.addObject('TechDraw::DrawViewImage','TestImage')
rc = page.addView(dvi)
dvi.ImageFile = "pathToMy/imageFile.png"
dvi.Height = 200
dvi.Width  = 200