Panel zadań Umiejscowienie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Tasks Placement and the translation is 100% complete.

Opis

Polecenie modyfikujące Umiejscowienie. Opcje te odnoszą się tylko do położenia i orientacji obiektu w przestrzeni, nie wpływają na inne atrybuty kształtu. Umiejscowienie jest przechowywane wewnętrznie jako pozycja i obrót (oś obrotu i kąt przekształcone w kwaternion). Chociaż istnieje kilka metod określania obrotu, na przykład za pomocą środka obrotu, jest on używany tylko do wpływania na obliczenia obrotu i nie jest przechowywany do późniejszych operacji. Podobnie, jeśli określono oś obrotu (1,1,1), może ona zostać znormalizowana po zapisaniu w kwaternionie i pojawić się jako (0,58, 0,58, 0,58) podczas późniejszego przeglądania parametrów obiektu.

Użycie

Dostęp do funkcji Umiejscowienie można uzyskać na kilka sposobów:

Tworzenie skryptów Umiejscowienie jako y/p/r i macierz
 • lub w oknie Widoku połączonego → Właściwości → Dane → Umiejscowienie → ...,
Task_Placement/pl
 • lub przez menu Edycja → Umiejscowienie ….

Włączenie umiejscowienia w Widoku połączonym

 • Kliknij kształt, aby go zaznaczyć.
 • Kliknij Umiejscowienie (tytuł, nie małą strzałkę), a pojawi się przycisk z wielokropkiem : Rozmieszczenie detali
 • Kliknięcie wielokropka spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Umiejscowienie:

Opcje

Przesunięcie

 • TASKS X Przemieszczenie w kierunku X (kliknij, aby powiększyć) Przesuwa układ współrzędnych obiektu w kierunku X w odniesieniu do współrzędnych początku osi 0, 0, 0.
 • TASKS Y Przemieszczenie w kierunku Y (kliknij, aby powiększyć) Przesuwa układ współrzędnych obiektu w kierunku Y w odniesieniu do współrzędnych początku osi 0, 0, 0.
 • TASKS Z Przemieszczenie w kierunku Z (kliknij, aby powiększyć) Przesuwa układ współrzędnych obiektu w kierunku Z w odniesieniu do współrzędnych początku osi 0, 0, 0.

Środek

 • TASKS X: Przesuwa środek obrotu w kierunku X, od współrzędnych wybranego obiektu. (domyślnie: 0,0,0)
 • TASKS Y: Przesuwa środek obrotu w kierunku Y, od współrzędnych wybranego obiektu. (domyślnie: 0,0,0)
 • TASKS Z: Przesuwa środek obrotu w kierunku Z, od współrzędnych wybranego obiektu. (domyślnie: 0,0,0)
 • TASKS User Defined...: Umożliwia modyfikację wartości współrzędnych trzech osi (X, Y, Z) w jednej operacji Określony przez użytkownika.

Obrót

Aby dostosować nasze parametry obrotu, mamy do dyspozycji dwie metody.

 • Pierwsza opcja. Wybierz Oś obrotu z zadanym kątem Detale umiejscowienia. Opcja osi obrotu i kąta (Domyślnie).
  • TASKS Oś: X: Obrót nastąpi na osi X.
  • TASKS Oś: Y: Obrót będzie na osi Y.
  • TASKS Oś: Z: Obrót nastąpi na osi Z. (Oś domyślna).
  • TASKS Oś:. Kąt obrotu w stopniach od -360.00° do 360.00° (Domyślnie: 0.00°).
 • Druga opcja. Wybierz Kąty Eulera Detale umiejscowienia. Opcja kątów Eulera.

Ta opcja może być łatwiejsza w użyciu, jednak nawet w tym trybie należy pamiętać o ważnych rzeczach: Dodatnie obroty są w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, patrząc na zewnątrz od początku wzdłuż dodatniej osi. Mówiąc inaczej, obroty są dodatnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc do środka do początku wzdłuż dodatniej osi.

 • Yaw : to poziomy obrót Zawartości wokół osi pionowej. (Symbol ψ' jest często używany dla odchylenia).
 • Pitch : definiuje się jako oscylacyjny ruch statku do przodu i do tyłu.
 • Roll : jest to ruch obrotowy ciała wokół jego osi wzdłużnej (osi obrotu).

Odchylenie (yaw), wychylenie (pitch) i przechylenie (roll) odnoszą się do "położenia" obiektu w przestrzeni 3D. Terminy te są powszechnie używane w lotnictwie. Kąty te są kątami Taita-Bryana. Więcej informacji można znaleźć na stronie Kąty Eulera.

Opcja Kąty Eulera

Yaw

 • TASKS oś yaw Yaw to obrót wokół osi Z, czyli obrót od lewej do prawej. (Kąt odchylenia to Psi ψ). Wartość -360,00° do 360, 00° (domyślnie, 0,00°).

Pitch

 • TASKS oś pitch Pitch to obrót wokół osi Y, czyli nos w górę i nos w dół. (Kąt nachylenia to Phi φ). Wartość -360,00° do 360, 00° (domyślnie 0,00°).

Obrót

 • TASKS oś roll Roll oznacza obrót wokół osi X, czyli inaczej mówiąc skrzydło w górę i w dół. (Kąt obrotu to Thêta θ). Przyjmuje wartość -360.00° do 360, 00° (domyślnie, 0.00°).
 • TASKS Zastosuj zmiany przyrostowe do umieszczenia obiektu: Po wybraniu, ta opcja wirtualnie ustawia wszystkie parametry na zero, aby umożliwić wprowadzenie wartości bez konieczności obliczania z oryginalnymi parametrami formularza. Po potwierdzeniu przyciskiem OK, wprowadzone wartości zostaną dodane do wartości w formularzu.
 • Przycisk Reset przywraca wszystkie wartości do 0,0,0.

Odnośniki internetowe i przykłady

Praktyczny przykład użycia tego polecenia znajduje się w poradniku Samolot.

Inne wyjaśnienie dotyczące Umiejscowienie.