Środowisko pracy Powierzchnia 3D

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Surface Workbench and the translation is 100% complete.
Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Powierzchnia

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Surface.svg Powierzchnia udostępnia narzędzia do tworzenia i modyfikowania prostych powierzchni NURBS. Narzędzia te mają podobną funkcjonalność do narzędzia Part Builder.svg Konstruktor kształtu, gdy używana jest opcja Ściana z krawędzi. Jednak w przeciwieństwie do tego narzędzia, narzędzia środowiska pracy Powierzchnia są parametryczne i zapewniają dodatkowe opcje. Pod tym względem narzędzia w tym środowisku roboczym są podobne do PartDesign AdditiveLoft.svg Wyciągnięcie przez profile i PartDesign AdditivePipe.svg Wyciągnięcie po ścieżce.

Niektóre z dostępnych funkcji to:

  • Tworzenie powierzchni z krawędzi brzegowych.
  • Wyrównywanie krzywizn z sąsiednich powierzchni.
  • Ograniczanie powierzchni do dodatkowych krzywych i wierzchołków.
  • Rozszerzanie powierzchni.
  • Siatka może być użyta jako szablon do utworzenia krzywych złożonych na jej powierzchni.

Surface example.png

Użycie

Środowisko pracy Powierzchnia umożliwia tworzenie powierzchni za pomocą kształtów, co nie jest możliwe przy użyciu standardowych narzędzi w innych środowiskach pracy.

Toy Duck.png

Powierzchnia utworzona na podstawie szkiców umieszczonych w płaszczyznach odniesienia za pomocą narzędzi środowiska Projekt Części.

Środowisko pracy Powierzchnia integruje się z innymi środowiskami pracy programu FreeCAD. Powyższy przykład został utworzony ze Sketcher NewSketch.svg Szkicu umieszczonego na PartDesign Plane.svg Płaszczyźnie odniesienia w środowisku Workbench PartDesign.svg Projekt Części. Projekt może być w pełni parametryczny, jeśli wszystkie płaszczyzny odniesienia i szkice są odpowiednio zdefiniowane. W większości przypadków wystarczy narysować zamknięty szkic, aby zdefiniować granicę powierzchni, a następnie użyć różnych opcji do dalszej modyfikacji jej kształtu.

Wygenerowana powierzchnia nie może być umieszczona wewnątrz PartDesign Body.svg Zawartości. Jednakże, wygenerowana powierzchnia może być zawarta wewnątrz Std Part.svg Części wraz z powiązaną z nią PartDesign Body.svg Zawartością, która przechowuje płaszczyzny odniesienia i szkice. Nieparametryczne narzędzie Part Builder.svg Konstruktor kształtu może być następnie użyte w celu utworzenia powłoki i wreszcie bryły.

Przybory

  • Wypełnianie Wypełnianie: wypełnia serię krzywych brzegowych powierzchnią.
  • Rozszerz powierzchnię Rozszerz powierzchnię: ekstrapoluje powierzchnię na granicach za pomocą lokalnego parametru U i parametru V.