Std: Okna

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std Windows and the translation is 85% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Okna

Lokalizacja w menu
Okna → Okna ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Następne, Poprzednie

Opis

Polecenie Okna otwiera okno dialogowe z listą okien Głównego obszaru widoku. Z tej listy można uaktywnić wybrane okno.

Okno dialogowe Wybierz okno.

Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Okna → Okna ....
  2. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz okno.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Zaznacz okno na liście i naciśnij przycisk Aktywuj.
    • Kliknij dwukrotnie okno na liście.
  4. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
  5. Wybrane okno zostanie uaktywnione.

Opcje

  • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi