Std: Zapisz zrzut ekranu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std ViewScreenShot and the translation is 100% complete.

Std: Zapisz zrzut ekranu

Lokalizacja w menu
Przybory → Zapisz obrazek ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Drukuj, Eksportuj do PDF, Kopiuj widok 3D do schowka, Ekran Wiki, Wycinek

Opis

Polecenie Zapisz obrazek otwiera okno dialogowe umożliwiające utworzenie pliku graficznego, zrzutu ekranu, z aktywnego okna widoku 3D.

Okno dialogowe Zapisz obraz po naciśnięciu przycisku Rozszerz.

Użycie

 1. Wybierz z menu opcję Przybory → Zapisz obrazek....
 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz obrazek.
 3. Opcjonalnie naciśnij przycisk Rozszerz, aby wyświetlić dodatkowy panel w oknie dialogowym. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Opcje.
 4. Ewentualnie przejdź do właściwego folderu.
 5. Wprowadź nazwę pliku i wybierz jego typ.
 6. Naciśnij przycisk Zapisz, aby utworzyć plik obrazu i zamknąć okno dialogowe.

Opcje

Rozmiar obrazu

 1. Wybierz rozmiar standardowy z listy rozwijanej Rozmiary standardowe. Lub określ Szerokość i Wysokość dla rozmiaru niestandardowego.
 2. Opcjonalnie naciśnij przycisk Proporcje obrazu, aby ustawić stosunek szerokości do wysokości obrazu. Jeśli pole wejściowe Szerokość jest aktywne, wysokość obrazu zostanie zmieniona i na odwrót.

Właściwości obrazu

 1. Wybierz opcję z listy rozwijanej Tło:
  • Bieżące Ta opcja wykorzystuje tło widoku 3D.
  • Białe
  • Czarne
  • Przezroczyste Nie wszystkie formaty obrazów obsługują przezroczystość.
 2. Wybierz opcję z listy rozwijanej Metoda tworzenia:
  • Pozaekranowy (Nowy) Jest to metoda domyślna. Ta metoda obsługuje antyaliasing. 'Informacje techniczne: Najważniejszymi klasami dla tej metody są Qt's QOffscreenSurface i QOpenGLFramebufferObject.
  • Pozaekranowy (Stary) Ta metoda nie działa w wielu nowoczesnych systemach Linux, ponieważ opiera się na sterowniku graficznym. Metoda ta nie obsługuje antyaliasingu. Informacje techniczne: Jest to prawdziwa metoda renderowania poza ekranem, która wykorzystuje tylko funkcje z biblioteki Coin3d.
  • Bufor ramki (standardowy) Ta metoda obsługuje antyaliasing. Informacje techniczne: Jeśli antyaliasing jest wyłączony, metoda ta wczytuje obraz bezpośrednio z renderera grafiki, w przeciwnym razie renderuje do bufora ramki i stamtąd pobiera obraz. Kluczową częścią tej metody jest klasa QOpenGLFramebufferObject firmy Qt.
  • Bufor ramki (jak jest) Metoda ta wykorzystuje te same techniki co Bufor ramki (standardowy). Obsługuje ona również antyaliasing, ale ma pewne ograniczenia związane z niestandardowymi rozmiarami i zawsze używa bieżącego tła widoku 3D.

Komentarz do obrazka

 1. Wybierz opcję Wstaw MIBA, aby dodać informacje MIBA do pliku. Nie wszystkie formaty obrazów to obsługują.
 2. Lub wybierz opcję Wstaw komentarz i wpisz komentarz w polu tekstowym, aby osadzić komentarz w pliku. Nie wszystkie formaty obrazów obsługują tę funkcję.
 3. Zaznacz pole wyboru Dodaj znak wodny, aby dodać znak wodny. Znak wodny jest umieszczany w lewym dolnym rogu obrazu i zawiera logo i nazwę programu FreeCAD nad głównym adresem URL programu FreeCAD: www.freecadweb.org.

Uwagi

 • Liczba dostępnych formatów plików graficznych może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
 • Niektóre sterowniki OpenGL nie zezwalają na renderowanie obrazów powyżej pewnego maksymalnego rozmiaru.

Ustawienia

 • Tło widoku 3D można zmienić w preferencjach: Edycja → Preferencje ... → Wyświetlanie → Kolory → Kolor tła. Zobacz także Edytor ustawień.
 • Aby zmienić antyaliasing widoku 3D: Edycja → Preferencje ... → Wyświetlanie → Widok 3D → Renderowanie → Wygładzanie. Zobacz także Edytor ustawień.

Tworzenie skryptów

Istnieje możliwość tworzenia zrzutów ekranu za pomocą kodu środowiska Python.

Gui.ActiveDocument.ActiveView.saveImage('C:/temp/test.png',1656,783,'Current')

Ten skrypt zapisuje serię zrzutów ekranu o różnych rozmiarach i z różnych kierunków. Zmieniany jest także typ ujęcia widoku - ortograficzny lub perspektywiczny.

import Part, PartGui
# Loading test part
Part.open('C:/Documents and Settings/jriegel/My Documents/Projects/FreeCAD/data/Blade.stp')
OutDir = 'C:/temp/'
 
# Creating images with different Views, Cameras and sizes
for p in ['PerspectiveCamera','OrthographicCamera']:
  Gui.SendMsgToActiveView(p)
  for f in ['ViewAxo','ViewFront','ViewTop']:
    Gui.SendMsgToActiveView(f)
    for x,y in [[500,500],[1000,3000],[3000,1000],[3000,3000],[8000,8000]]:
      Gui.ActiveDocument.ActiveView.saveImage(OutDir + 'Blade_' + p +'_' + f + '_' + `x` + '_' + `y` + '.jpg',x,y,'White')
      Gui.ActiveDocument.ActiveView.saveImage(OutDir + 'Blade_' + p +'_' + f + '_' + `x` + '_' + `y` + '.png',x,y,'Transparent')

# Close active document
App.closeDocument(App.ActiveDocument.Name)