Std: Otwórz widok obrazu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std ViewLoadImage and the translation is 100% complete.

Std: Załaduj obraz

Lokalizacja w menu
Przybory → Załaduj obraz ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.21
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Załaduj obraz otwiera obraz w nowej karcie w głównego obszaru widoku.

Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Przybory → Załaduj obraz ....
  2. Opcjonalnie wybierz odpowiedni typ pliku w oknie dialogowym.
  3. Wybierz plik.
  4. Naciśnij przycisk Otwórz.
  5. Obraz zostanie otwarty w nowej karcie.
  6. Opcjonalnie kliknij prawym przyciskiem myszy w zakładce i wybierz Dopasuj do okna, Przybliż lub Oddal.
  7. Aby przesuwać obraz, który jest większy niż widok na karcie, użyj pasków przewijania lub przytrzymaj środkowy przycisk myszy i przesuń kursor.
  8. Po zakończeniu zamknij kartę.

Uwagi