Std: Widok izometryczny

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std ViewIsometric and the translation is 58% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Widok izometryczny

Lokalizacja w menu
Widok → Widoki standardowe → Aksonometryczny → Izometryczny
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
0
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Widok dimetryczny, Widok trimetryczny

Opis

Polecenie Widok izometryczny zmienia ustawienie ujęcia widoku w aktywnym oknie widoku 3D, aby uzyskać widok izometryczny. Aby uzyskać realnie izometryczny widok, okno widoku 3D powinno być w trybie ortogonalnym, ale polecenie działa również, jeśli widok jest ustawiony w trybie perspektywy.

Symbol osi i sześcian w rzucie izometrycznym

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  • Naciśnij przycisk Izometryczny.
  • Wybierz z menu opcję Widok → Widoki standardowe → Aksonometria → Izometryczny.
  • Wybierz opcję z menu podręcznego Widoki standardowe → Izometryczny w oknie widoku 3D.
  • Wybierz opcję Izometryczny z menu mini kostki kostki nawigacyjnej.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: 0.

Tworzenie skryptów

Aby zmienić widok na widok izometryczny, należy użyć metody viewIsometric obiektu ActiveView. Metoda ta nie jest dostępna, jeśli FreeCAD działa w trybie konsoli.

import FreeCADGui

view = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView
view.viewIsometric()