Std: Widok od przodu

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ViewFront and the translation is 100% complete.

Std ViewFront.svg Std: Widok od przodu

Lokalizacja w menu
Widok → Widoki standardowe → Od przodu
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
1
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Widok od góry, Widok od prawej

Opis

Polecenie Widok od przodu ustawia ujęcie widoku w aktywnym oknie widoku 3D w kierunku dodatnim osi Y.

FreeCAD views front.svg

Strzałka 1 wskazuje kierunek widoku z przodu.

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
    • Naciśnij przycisk Std ViewFront.svg Od przodu.
    • Wybierz z menu opcję Widok → Widoki standardowe → Std ViewFront.svg Od przodu.
    • Z menu podręcznego okna widoku 3D wybierz opcję Widoki standardowe → Std ViewFront.svg Od przodu.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: 1.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby zmienić widok na widok Od przodu, należy użyć metody viewFront obiektu ActiveView. Metoda ta nie jest dostępna, jeśli FreeCAD działa w trybie konsoli.

import FreeCADGui

FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.viewFront()
FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getViewDirection()