Std: Widok dopasowany do wyboru

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ViewFitSelection and the translation is 100% complete.

Std ViewFitSelection.svg Std: Widok dopasowany do wyboru

Lokalizacja w menu
Widok → Widoki standardowe → Dopasuj do wyboru
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
VS
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Dopasuj wszystko

Opis

Polecenie Dopasuj do wyboru powiększa i przesuwa ujęcie widoku tak, że wszystkie wybrane obiekty mieszczą się w aktywnym oknie widoku 3D. Polecenie to jest przydatne w przypadkach, gdy z jakiegoś powodu obiekty znajdują się poza granicami bieżącego widoku 3D lub nie mogą być łatwo znalezione przy użyciu nawigacji myszką.

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej obiektów.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
    • Naciśnij przycisk Std ViewFitSelection.svg Dopasuj do wyboru.
    • Wybierz z menu opcję Widok → Widoki standardowe → Std ViewFitSelection.svgDopasuj do wyboru.
    • Wybierz z menu opcję Std ViewFitSelection.svg Dopasuj do wyboru z menu kontekstowego w oknie widoku 3D.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: V, a następnie S.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby zmienić widok na dopasowany do wyboru można użyć metody SendMsgToActiveView obiektu FreeCADGui. Metoda ta nie jest dostępna, jeśli FreeCAD jest w trybie konsoli.

import FreeCADGui

FreeCADGui.SendMsgToActiveView('ViewSelection')