Std: Przełącz możliwość zaznaczenia obiektu

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ToggleSelectability and the translation is 100% complete.

Std ToggleSelectability.svg Std: Przełącz możliwość zaznaczenia

Lokalizacja w menu
Widok → Widoczność → Przełącz możliwość zaznaczenia
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Przełącz możliwość zaznaczenia przełącza możliwość wyboru obiektów w oknie widoku 3D.

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej obiektów.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Wybierz z opcję menu Widok → Widoczność → Std ToggleSelectability.svg Przełącz możliwość zaznaczenia.
    • Wybierz z opcję Std ToggleSelectability.svg Przełącz możliwość zaznaczenia z menu podręcznego Widoku drzewa. Opcja ta nie jest dostępna w środowisku pracy PartDesign Workbench
    • Wybierz opcję Std ToggleSelectability.svg Przełącz możliwość zaznaczenia z menu kontekstowego widoku 3D.

Uwagi

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Właściwość Selectable obiektu określa jego możliwość zaznaczenia.

import FreeCADGui

obj = FreeCADGui.ActiveDocument.myObjectName

if obj.Selectable == True:
  obj.Selectable = False
else:
  obj.Selectable = True