Std: Przełącz tryb nawigacja / edycja

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ToggleNavigation and the translation is 100% complete.

Std ToggleNavigation.svg Std: Przełącz tryb nawigacja / edycja

Lokalizacja w menu
Widok → Przełącz tryb nawigacja / edycja
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Esc
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Przełącz tryb nawigacji jest przeznaczone do pewnych operacji inspekcji i pewnych interaktywnych operacji edycji siatki. Operacje te są dość wymagające i dlatego polegają na trybie edycji, podczas którego większość opcji nawigacyjnych jest wyłączona. Za pomocą tego polecenia można tymczasowo przełączyć się z trybu edycji do trybu nawigacji, a po zmianie widoku 3D, przełączyć się z powrotem do trybu edycji.

Nie należy mylić tego polecenia z poleceniem Std: Edycja.

Użycie

Przykład demonstrujący polecenie:

 1. Przełącz się na środowisko pracy Workbench Mesh.svg Siatka
 2. Wybierz opcję z menu Siatki → Mesh BuildRegularSolid.svg Bryła pierwotna ....
 3. Otworzy się okno dialogowe Bryła pierwotna.
 4. Wybierz elipsoidę z listy rozwijanej.
 5. Naciśnij przycisk Utwórz.
 6. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
 7. Wybierz obiekt siatki.
 8. Naciśnij przycisk Mesh PolyCut.svg Cięcie siatki.
 9. Wybierz punkty w widoku 3D, aby zdefiniować wielokąt, który zachodzi na jedną połowę siatki.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wewnętrzny z menu kontekstowego.
 11. Wynikiem jest otwarta siatka z brzegami.
 12. Upewnij się, że siatka jest nadal zaznaczona.
 13. Upewnij się, że siatka jest nadal zaznaczona.
 14. Wybierz z menu opcję Siatki → Mesh AddFacet.svg Dodaj trójkąt, aby wywołać polecenie Dodaj element.
 15. Jeśli najedziesz na punkt graniczny, pojawi się żółty znacznik, a kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje jego zaznaczenie.
 16. Opcjonalnie wybierz jeszcze dwa punkty i dodaj trójkąt do siatki.
 17. Znajdujesz się teraz w trybie edycji i niemożliwe jest obracanie lub przesuwanie widoku 3D, chociaż powiększanie nadal działa.
 18. Wywołaj polecenie Przełącz tryb nawigacji aby przełączyć się w tryb nawigacji:
  • W tym celu z menu wybierz opcję Widok → Std ToggleNavigation.svg Przełącz tryb nawigacji / edycji.
  • Lub użyj skrótu klawiaturowego: Esc.
 19. Teraz możesz obracać i przesuwać widok 3D, ale nie możesz wybrać punktów, aby dodać trójkąty.
 20. Wywołaj polecenie Przełącz tryb nawigacji, aby powrócić do trybu edycji:
  • Wybierz opcję z menu Widok → Std ToggleNavigation.svg Przełącz tryb nawigacji / edycji.
  • Albo użyj skrótu klawiaturowego: Esc.
 21. Możesz ponownie wybrać punkty i dodać trójkąty.
 22. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie widoku 3D i wybierz z menu kontekstowego Zakończ, aby zakończyć działanie polecenia Dodaj element.