Std: Dokument tekstowy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std TextDocument and the translation is 100% complete.

Std TextDocument.svg Std: Dodaj dokument tekstowy

Lokalizacja w menu
Przybory → Dodaj dokument tekstowy
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Kształt z tekstu, Adnotacja wieloliniowa

Opis

Polecenie Dodaj dokument testowy tworzy obiekt zdolny do przechowywania dowolnego tekstu. Element ten może być użyty do zapisania ogólnych informacji lub specyfikacji modelu.

Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Przybory → Dodaj dokument tekstowy.
  2. Kliknij dwukrotnie nowo utworzony obiekt w oknie widoku drzewa, aby otworzyć zakładkę, w której będziesz mógł napisać tekst.
  3. Dodaj tekst.
  4. Zamknij zakładkę i zapisz plik, gdy zostaniesz o to poproszony.

Właściwości

Widok

Edytor

  • WIDOKNazwa czcionki (Font): nazwa czcionki, na przykład, Ubuntu Mono.
  • WIDOKRozmiar czcionki (Float): rozmiar czcionki w punktach, na przykład, 11.
  • WIDOKTylko do odczytu (Bool): domyślnie ustawia się na wartość FAŁSZ. Jeśli ustawimy wartość PRAWDA, tekst nie może być edytowany.
  • WIDOKPodświetlenie składni (Enumeration): domyślnie ustawiona jest wartość Brak. Jeśli ustawimy wartość na Python, tekst będzie podświetlany jak w konsoli Python.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD, oraz Obiekty skryptowe.

Ogólne informacje na temat dodawania obiektów do dokumentu można znaleźć na stronie Część: właściwość.

Obiekt App::TextDocument jest tworzony za pomocą metody addObject() dokumentu. Gdy obiekt TextDocument istnieje, jego informacje tekstowe są przechowywane w jego atrybucie Text. Atrybut ten może być użyty w innych obiektach, na przykład jako ciąg znaków dla funkcji Draft ShapeString.svg Kształt z tekstu.

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()
obj = App.ActiveDocument.addObject("App::TextDocument", "Text_document")
obj.Text = "textual information"
App.ActiveDocument.recompute()

obj2 = Draft.makeShapeString(obj.Text, "/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf", 10)
App.ActiveDocument.recompute()