Std: Wyświetl wszystkie obiekty

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ShowObjects and the translation is 100% complete.

Std ShowObjects.svg Std: Wyświetl wszystkie obiekty

Lokalizacja w menu
Widok → Widoczność → Wyświetl wszystkie obiekty
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Przełącz widoczność, Pokaż zaznaczone, Ukryj zaznaczone, Przełącz widoczność wszystkich obiektów, Ukryj wszystkie obiekty

Opis

Polecenie Wyświetl wszystkie obiekty powoduje wyświetlenie wszystkich obiektów należących do aktywnego dokumentu w oknie widoku 3D. Uważaj, gdy używasz tego polecenia, ponieważ pokaże ono również elementy podrzędne Zawartości środowiska Projekt Części oraz obiekty używane dla funkcji logicznych środowiska Część. W większości przypadków powinny one pozostać niewidoczne.

Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Widok → Widoczność → Std ShowObjects.svg Wyświetl wszystkie obiekty.

Uwagi

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby zapoznać się z przykładami skryptów zobacz stronę Przełącz widoczność.