Std: Wyślij do konsoli Python

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std SendToPythonConsole and the translation is 100% complete.

Std: Wyślij do konsoli Python

Menu location
Edycja → Wyślij do konsoli Python
Workbenches
wszystkie
Default shortcut
Ctrl + Shift+P
Introduced in version
0.19
See also
None

Opis

Polecenie Wyślij do konsoli Pyton tworzy w Konsoli Python zmienne odnoszące się do wybranego obiektu i jego wybranych kształtów podrzędnych, wraz z kilkoma innymi użytecznymi odniesieniami. Zmienne i związany z nimi kod mogą być wykorzystane podczas tworzenia kodu środowiska Python.

W zależności od wybranego obiektu i jego wybranych kształtów podrzędnych, jeśli takie istnieją, tworzone są następujące zmienne:

Nazwa zmiennej Obiekty, do których się odwołano
doc Dokument zawierający wybrany obiekt
lnk Wybrany obiekt odnośnika (tworzony tylko wtedy, gdy wybrany obiekt jest odnośnikiem)
obj W zależności od wybranego obiektu:

Sam zaznaczony obiekt (jeśli zaznaczony obiekt nie jest odnośnikiem)
Obiekt powiązany (jeśli wybrany obiekt jest odnośnikiem)

shp W zależności od typu obj:

Właściwość Shape obiektu obj (dla obiektów wywodzących się z klasy Part::Feature)
Właściwość Mesh obiektu obj (dla obiektów typu Mesh)
Właściwość Points obiektu obj (dla obiektów Points)

sub Pierwszy wybrany kształt podrzędny (tworzony tylko wtedy, gdy wybrany jest co najmniej jeden kształt podrzędny)
subs Lista zawierająca wszystkie kształty podrzędne (tworzona tylko w przypadku wybrania dwóch lub więcej kształtów podrzędnych)
>>> ### Begin command Std_SendToPythonConsole
>>> try:
>>>   del(doc,lnk,obj,shp,sub,subs)
>>> except Exception:
>>>   pass
>>> 
>>> doc = App.getDocument("Unnamed")
>>> lnk = doc.getObject("Link")
>>> obj = lnk.getLinkedObject()
>>> shp = obj.Shape
>>> sub = obj.getSubObject("Edge10")
>>> subs = [obj.getSubObject("Edge10"),obj.getSubObject("Face3"),obj.getSubObject("Vertex5"),]
>>> ### End command Std_SendToPythonConsole

Przykładowe dane wyjściowe: wybrano krawędź, ścianę i wierzchołek łącza do sześcianu.

Użycie

 1. Wybierz pojedynczy obiekt albo jeden lub więcej kształtów podrzędnych należących do pojedynczego obiektu.
 2. Polecenie można wywołać na kilka sposobów:
  • Wybierz opcję Edycja → Wyślij do konsoli Python z menu.
  • Wybierz opcję Wyślij do konsoli Python z menu kontekstowego okna widoku drzewa lub widoku 3D.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl + Shift + P.
 3. W razie potrzeby otwiera się Konsola Pythona.
 4. Konsola Python zostaje przekierowana na klawiaturę.

Uwagi

 • Wszystkie wcześniej utworzone zmienne są usuwane po każdym uruchomieniu polecenia.
 • Jeśli zaznaczony obiekt jest Łączem (App::Link), a Obiekt połączony pochodzi z klasy Part::Feature, zmienna shp będzie kształtem obiektu połączonego. Jeśli odnośnik został przekształcony lub przeskalowany i chcesz uzyskać dostęp do przeskalowanego/przekształconego kształtu, możesz to zrobić za pomocą tego kodu:
lnk_shp = Part.getShape(lnk)