Std: Przywróć zaznaczenie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std SelBack and the translation is 100% complete.

Std: Przywróć wybór

Lokalizacja w menu
Widok → Akcje widoku drzewa → Cofnij zaznaczenie
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
S B
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Ponów wybór

Opis

Polecenie Przywróć wybór przywraca poprzedni zarejestrowany wybór z Widoku drzewa. Należy pamiętać, że zaznaczenia są zapisywane tylko wtedy, gdy włączony jest tryb Zapisz zaznaczenie.

Użycie

  1. Musi istnieć poprzedni wybór widoku Drzewa.
  2. Istnieje kilka sposobów wywołania polecenia:
    • Kliknij czarną strzałkę w dół po prawej stronie przycisku i wybierz opcję Przywróć zaznaczenie z menu podręcznego. Uwaga: obraz przycisku zmieni się w zależności od wybranej opcji.
    • Wybierz opcję z menu Widok → Akcje widoku drzewa → Przywróć zaznaczenie.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: S, a następnie B.
  3. Poprzedni wybór zostanie przywrócony.

Uwagi

  • Rejestrowane są tylko wybory dokonane w Widoku Drzewa. Aby zapisać wybór dokonany w oknie Widoku 3D, obiekt końcowy musi zostać dodany w widoku Drzewa.