Std: Zapisz

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std Save and the translation is 93% complete.

Std: Zapisz

Lokalizacja w menu
Plik → Zapisz
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl + S
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zapisz jako ..., Zapisz jako kopię..., Zapisz wszystkie

Opis

Polecenie Zapisz powoduje zapisanie aktywnego dokumentu.

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
    • Naciśnij przycisk Zapisz.
    • Wybierz z menu opcję Plik → Zapisz ... opcję z menu.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl + S.
  2. W przypadku nowych dokumentów: wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym i naciśnij przycisk Zapisz.

Opcje

  • W przypadku zapisywania nowego dokumentu: naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

  • Tego polecenia można również użyć do zapisania grafów zależności. Zobacz informacje na stronie Graf zależności.

Tworzenie skryptów

See Std New.