Std: Narzędzie projektu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std ProjectUtil and the translation is 69% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Narzędzie projektu

Lokalizacja w menu
Przybory → Narzędzia projektu ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Za pomocą polecenia Narzędzie projektu można wyodrębnić pliki z pliku projektu FreeCAD (*.FCStd), który w rzeczywistości jest plikiem ZIP, i po ręcznej edycji utworzyć z nich nowy plik projektu.

Okno dialogowe Narzędzia projektu

Użycie

Wyodrębnienie projektu

 1. Wybierz z menu opcję Przybory → Narzędzie projektu ....
 2. Otworzy się okno dialogowe Narzędzie projektu.
 3. Naciśnij przycisk ... po prawej stronie Wyodrębnij projekt → Źródło.
 4. Wybierz plik *.FCStd, który chcesz edytować.
 5. Naciśnij przycisk ... po prawej stronie Wyodrębnij projekt → Miejsce docelowe.
 6. Wybierz folder, do którego ma zostać wyodrębniony plik projektu. Wskazane jest wybranie pustego folderu.
 7. Naciśnij przycisk Rozpakuj.
 8. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Edycja samodzielna

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że pliki wewnątrz pliku projektu FreeCAD są ze sobą powiązane. Edycja tylko jednego pliku zazwyczaj prowadzi do błędów. Aby dokonać spójnych edycji w wielu plikach, użyj dobrego edytora kodu, takiego jak Notepad++ (dla systemu operacyjnego Windows) lub Notepadqq (dla systemu operacyjnego Linux).

Utwórz projekt

 1. Wybierz z menu opcję Przybory → Narzędzie projektu ....
 2. Otworzy się okno dialogowe Narzędzie projektu.
 3. Naciśnij przycisk ... na prawo od Utwórz projekt → Źródło.
 4. Wybierz plik Document.xml. Polecenie automatycznie znajdzie wszystkie powiązane pliki.
 5. Naciśnij przycisk ... po prawej stronie Utwórz projekt → Miejsce docelowe.
 6. Wybierz folder, w którym ma zostać utworzony nowy plik projektu.
 7. Naciśnij przycisk Utwórz.
 8. W wybranym folderze tworzony jest nowy plik projektu o ustalonej nazwie, project.fcstd. Nie ma ostrzeżenia, jeśli plik o tej nazwie już istnieje.
 9. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Wczytaj plik projektu po utworzeniu.
 10. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Uwagi

 • Więcej informacji na temat formatu pliku projektu FreeCAD znajduje się na stronie Format pliku FCStd.