Std: Informacja o projekcie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ProjectInfo and the translation is 100% complete.

Std ProjectInfo.svg Std: Informacja o projekcie

Lokalizacja w menu
Plik → Informacja o projekcie ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Nowy

Opis

Polecenie Informacja o projekcie wyświetla okno dialogowe z informacjami o projekcie należącym do aktywnego dokumentu. Niektóre z tych informacji można edytować.

Użycie

 1. Wybierz z menu opcję Plik → Std ProjectInfo.svg. Informacje o projekcie ....
 2. Wyskakuje okno dialogowe z następującymi informacjami:
  • Nazwa: Nazwa dokumentu. Nie edytowalne. Odpowiada właściwości Etykieta dokumentu, którą można zmienić w Edytorze właściwości.
  • Ścieżka: Pełna ścieżka dostępu do pliku. Puste, jeśli dokument nie został zapisany. Nie edytowalne.
  • UUID: FreeCAD automatycznie wpisuje wartość sumy kontrolnej. Nie edytowalne.
  • Utworzony przez: Wprowadź nazwisko autora. Może być wstępnie ustawiony.
  • Data utworzenia: FreeCAD automatycznie wpisuje poprawną datę. Nie edytowalne.
  • Ostatnio modyfikowane przez: Wprowadź nazwisko autora. Może być wstępnie ustawiony.
  • Data ostatniej modyfikacji: FreeCAD automatycznie wpisuje poprawną datę. nie edytowalne.
  • Firma: Wprowadź nazwę firmy. Może być wstępnie ustawiona.
  • Informacje o licencji: Wybierz licencję z menu rozwijanego. Może być wstępnie ustawiony.
  • Adres URL licencji: Adres URL będzie się zmieniał wraz z wybraną licencją, ale może zostać nadpisany. Może być wstępnie ustawiony.
  • Komentarz: Wprowadź dowolny komentarz, który może mieć zastosowanie.
 3. Wprowadź wymagane informacje i naciśnij przycisk OK.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Opcje

 • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Ustawienia

 • Wartości dla nazwisk autorów, nazwy firmy i informacji o licencji można wstępnie ustawić w Edytorze ustawień.